Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Управління містобудування, архітектури та кадастру інформує

«Рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 13.05.2020р. №363 дозволено приватному підприємству «Монако Буд» розробити детальний план території, обмеженої вул. Львівська, межа території парку «Загребелля», вул. Бригадна, вул. Глибока Долина, вул. Тернопільська в м. Тернополі.

Відповідно до вказаного рішення, з метою розробки проєкту зазначеного детального плану території, приватним підприємством «Монако Буд» укладено договір з ФОП Боднар А.М.

На виконання статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 10 і 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості, Замовник - Тернопільська міська рада оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (містобудівна документація) – проєкту детального плану території, обмеженої вул. Львівська, межа території парку «Загребелля», вул. Бригадна, вул. Глибока Долина, вул. Тернопільська в м. Тернополі.

 

 Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Детальний план території, обмеженої вул. Львівська, межа території парку «Загребелля», вул. Бригадна, вул. Глибока Долина, вул. Тернопільська в м. Тернополі» (далі - ДПТ).

 

  1. Замовник: Тернопільська міська рада.
  2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: ДПТ є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється на виконання статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». ДПТ у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану та визначає планувальну структуру і розвиток частини території. Склад та зміст ДПТ визначається відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012.
  3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснювати процедури оцінки впливу на довкілля: в ДПТ визначаються містобудівні умови та обмеження об’єктів будівництва, які передбачаються до розміщення в межах території проектування.

4.  Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, в тому числі для здоров’я населення: виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (грунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення;

б) для територій із природоохоронним статусом: наслідки не очікуються у зв’язку із відсутністю в межах розробки ДПТ з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: зважаючи на географічне положення міста Тернополя транскордонні наслідки реалізації проектних рішень ДПТ для довкілля, у тому числі здоров'я населення, не очікується.

5Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДПТ не буде затверджено: загальною альтернативою проекту ДПТ, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуються під час стратегічної екологічної оцінки: виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають:

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

- оцінку величини і значимість впливів і ризиків;

- розробку заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування: для покращення містобудівного та рекреаційного середовища, охорони довкілля, рекомендацій виконання ряду планувальних та інженерних заходів по облаштуванню території відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» :

- формування раціональної планувальної структури території та нормативне забезпечення системою зелених насаджень загального користування для житлових районів (табл. 8.1 );

- дотримання вимог щодо мікроклімату та інсоляції будинків і споруд (п. 14.9.1);

- забезпечення санітарного очищення території із дотриманням вимог щодо роздільного збирання сміття та його послідуючим видаленням на міському полігоні (п.11.2.1);

- облаштування при вуличної території системою декоративних зелених насаджень (п.8.2.6);

- розвиток системи дощової каналізації із відведенням поверхневого стоку в загальноміську систему;

- інженерно-гідротехнічній  захист території що проектується (п.12.8).

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень ДПТ з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою ДПТ.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: зауваження і пропозиції громадськості (див. примітку) до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту ДПТ, обмеженої вул. Львівська, межа території парку «Загребелля», вул. Бригадна, вул. Глибока Долина, вул. Тернопільська в м. Тернополі, подаються до Управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради (46001, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, ел.пошта: arhtern@ukr.net, тел. 40-41-45 ). Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати публікації та оприлюднення даної заяви.

Примітка: Відповідно до ст.1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»: громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування (в даному випадку територія, обмежена вул. Львівська, межа території парку «Загребелля», вул. Бригадна, вул. Глибока Долина, вул. Тернопільська в м. Тернополі – схема додається).

 

Додаток : схема розробки детального плану території на 1 арк.»