Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Повідомлення про оприлюднення проекту містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вул. Живова, вул. Танцорова, площа Героїв Євромайдану, вул. Доли, вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон «Живова» житлового району «Центральний») в м. Тернополі» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Повідомлення

про оприлюднення проекту містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вул. Живова, вул. Танцорова, площа Героїв Євромайдану, вул. Доли, вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон «Живова» житлового району «Центральний») в м. Тернополі» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

1.Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Документом державного планування у даному випадку є проект «Детальний план території, обмеженої вул. Живова, вул. Танцорова, площа Героїв Євромайдану, вул. Доли, вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон «Живова» житлового району «Центральний») в м. Тернополі» (далі - Детальний план території).

Підставою розробки проекту Детального плану території є рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 22.05.2019р. №504, яким дозволено ТОВ «Купон» розроблення детального плану території, обмеженої вул. Живова, вул. Танцорова, площа Героїв Євромайдану, вул. Доли, вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон «Живова» житлового району «Центральний») в м. Тернополі.

Відповідно до вказаного рішення, з метою розробки проекту Детального плану території, ТОВ «Купон» укладено договір з ФОП Боднар А.М.

Основна мета розроблення Детального плану території – уточнення положень генерального плану та плану зонування території міста Тернополя (із змінами), визначення планувальної організації і розвитку території в межі проектування площею 14,59 га.

У проекті вирішені: функціонально-планувальна організація території, червоні лінії, організація руху транспорту та пішоходів, інженерна підготовка і вертикальне планування території, інженерне обладнання території.

Детальний план території розроблений відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», Державних будівельних норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б. 1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», а також інших нормативних документів.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі :

а) дата початку та строки здійснення процедури :

громадського обговорення починається з 25-го січня 2020 року і триває до 24 лютого 2020 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) :

пропозиції (зауваження) громадськості надаються у письмовій формі або надсилаються електронною поштою. Під час процедури громадського обговорення передбачено проведення громадських слухань.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань :

про дату, час і місце проведення громадських слухань буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради www.rada.te.ua.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування :

Тернопільська міська рада, управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради.

г) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції, поштова та електронна адреси  та строки подання зауважень та пропозицій :

Зауваження і пропозиції надаються у період з 25-го січня 2020 року до 24 лютого 2020 року у письмовій формі в управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради або надсилаються електронною поштою на адресу управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради (контактні дані : 46001, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, e-mail: arhtern@ukr.net , тел. (0352) 40-41-45) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом для фізичних осіб. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Відповідальні особи, які забезпечують розгляд пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації від управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради: Солоніна Марія Ярославівна – начальник відділу містобудівного планування, Костишин Олександр Васильович – начальник сектору містобудівного кадастру.

Примітка: Відповідно до п.2 Порядку проведення громадських слухань: громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування (в даному випадку територія, обмежена вул. Живова, вул. Танцорова, площа Героїв Євромайдану, вул. Доли, вул. Митрополита Шептицького в м. Тернополі).

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування :

Тернопільська міська рада (офіційний веб-сайт www.rada.te.ua, розділ «Містобудівна документація»), управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, 2-й поверх, каб. 205.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

Попередня оцінка проекту ДДП процедурі СЕО до проекту містобудування (додається)

Загальна пояснювальна записка до «Детальний план території, обмеженої вул. Живова, вул. Танцорова, площа Героїв Євромайдану, вул. Доли, вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон «Живова» житлового району «Центральний») в м. Тернополі» ТОМ І (додається)

«Детальний план території, обмеженої вул. Живова, вул. Танцорова, площа Героїв Євромайдану, вул. Доли, вул. Митрополита Шептицького (мікрорайон «Живова» житлового району «Центральний») в м. Тернополі»
Розділ інженерно - технічних заходів цивільного захисту ТОМ ІІ (додається)

Графічні матеріали (додаються)