Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Повідомлення про оприлюднення проекту містобудівної документації «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Повідомлення

про оприлюднення проекту містобудівної документації «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

1.Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Документом державного планування у даному випадку є Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади (далі - Схема планування території, Проект).

Схема планування території у складі: місто Тернопіль, Кобзарівська сільська рада; Куровецька сільська рада; Малашовецька сільська рада; Чернихівська сільська рада, є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території громади, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Проект розроблений в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Склад та зміст Проекту визначається ДБН Б.1.1-21:2017 «Склад та зміст схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад».

Рішення проекту відповідають вимогам Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», Державним будівельним нормам ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б. 1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях», ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Схема планування території призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад. Метою розроблення схеми планування території є створення та підтримка сприятливого життєвого середовища, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності, створення робочих місць, покращення інфраструктури населених пунктів, визначення територій для містобудівних потреб, надання населенню органами місцевого самоврядування високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, узгодження інтересів держави та територіальної громади.

Схем планування території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища населених пунктів.

Містобудівна документація «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади» розроблена на виконання рішення Тернопільської міської ради від 22.11.2018р. №7/30/15.

Проект розроблений у розвиток рішень «Генеральної схеми планування території України» та «Схеми планування території Тернопільської області». У свою чергу рішення даного Проекту є основою для розроблення генеральних планів території усіх населених пунктів громади.

До сфери охоплення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проекту відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічну екологічну оцінку Проекту здійснено для території, що проектується, яка визначається проектними межами населених пунктів.

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування.

Тернопільська міська рада.

 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі :

а) дата початку та строки здійснення процедури :

громадське обговорення починається з 13 січня 2020 року і триває до 12 лютого 2020 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) :

пропозиції (зауваження) громадськості надаються у письмовій формі або надсилаються електронною поштою. Під час процедури громадського обговорення проведення громадських слухань не передбачено.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань :

проведення громадських слухань не передбачено.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування :

Тернопільська міська рада, управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради.

г) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції, поштова та електронна адреси  та строки подання зауважень та пропозицій :

Зауваження і пропозиції надаються у період з 13-го січня 2020 року до 12-го лютого 2020 року у письмовій формі в управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради або надсилаються електронною поштою на адресу управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради (контактні дані : 46001, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, e-mail: arhtern@ukr.net , тел. (0352) 40-41-45) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом для фізичних осіб. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Відповідальні особи, які забезпечують розгляд пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації від управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради: Солоніна Марія Ярославівна – начальник відділу містобудівного планування, Костишин Олександр Васильович – начальник сектору містобудівного кадастру.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування :

Тернопільська міська рада (офіційний веб-сайт https://ternopilcity.gov.ua/, розділи «Участь громадськості. Громадські обговорення та слухання» та «Містобудівна документація»), управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, 2-й поверх, каб. 205.

 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

 

Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади - основні положення (додається)

Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади - пояснювальна записка (додається)

Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у складі "Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади" (додається)

Схеми планування території громади (доступні для перегляду)