Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Детальний план території обмеженої вул Миру, вул. Драгоманова, вул. П.Орлика, вул. Дружби (мікрорайон “Дружба») в м.Тернополі.

Детальний план території обмеженої вул Миру,

вул. Драгоманова, вул. П.Орлика, вул. Дружби

(мікрорайон “Дружба») в м.Тернополі.

Т 1369-18

Замовник : КУ «Тернопільський міський палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса».

ЗМІСТ

 1. Вступ.
 2. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови:
  • природні умови;
  • клімат;
  • інженерно-геологічні умови освоєння території. Грунти;
  • екологічні впливи;
  • оцінка існуючої ситуації;
  • характеристика інженерного обладнання;
  • сучасне використання території ділянки ДПТ.
 3. Розподіл території за функціональним використанням. Розміщення забудови на вільних територіях. Структура забудови, яка пропонується.
 4. Система обслуговування населення.
 5. Вулично-дорожня мережа, організація руху транспорту і пішоходів.
 6. Інженерне забезпечення території:
  • водопостачання;
  • господарсько-побутова каналізація;
  • газопостачання.
 7. Інженерна підготовка та інженерний захист території.
 8. Комплексний благоустрій та озеленення території.
 9. Техніко-економічні показники.
 10. Вступ

 

Проект «Детальний план території між вулицею Миру, вулицею Драгоманова, вулицею П.Орлика та вулицею Дружби (мікрорайон «Дружба») в м.Тернополі» розроблений  ТОВ «Промбудпроект» згідно рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради, відповідно до договору «______ від 2018 року та завдання на розроблення детального плану території.

Замовником даного проекту виступає Комунальне підприємство «Тернопільський палац культури «Березіль» і м Леся Курбаса».

Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України в галузі містобудування та державних будівельних норм:

 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Земельного Кодексу України;
 • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова території»;
 • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996р. №173;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Мета розроблення детального плану – надання пропозицій щодо формування планувальної організації території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території району проектування, встановлення червоних ліній, обсягів житлового та інших видів будівництва на території проектування, визначення напрямів, черговості та обсягів будівництва,забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення.

У відповідності до завдання , в даній роботі розглядаються територія, яка розташована в планувальному утворенні між вулицями Миру, Драгоманова, Орлика, Дружби з врахуванням забудови частини мікрорайону «Дружба» обмежена вулицями Миру, Карпенка, Винниченка, Дружби.

Детальний план території розроблений з метою:

 • уточнення планувальної структури і функціонального призначення території просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації житлового району ;
 • формування принципів планувальної організації забудови;
 • забезпечення комплексності забудови території району;
 • встановлення «червоних ліній», «зелених ліній» та ліній регулювання забудови;
 • визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;
  • обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення;
  • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

  Відповідно до завдання, схеми інженерної підготовки, споруд та використання підземного простору, схема транспорту, схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту не виконуються.

  При виконанні роботи були використані такі містобудівні та проектні матеріали:

  • Генеральний план міста Тернополя (ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім.Ю.М.Білоконя, м.Київ.);
  • План зонування території міста Тернополя (ДП УДНДІПМ «Діпромісто» ім.Ю.М.Білоконя, м.Київ.);
  • Топографічна зйомка масштабу 1:2000;
  • Інвестиційні наміри забудовників.

  Детальний план території після затвердження є основою для визначення вихідних даних для розроблення проекту забудови; розміщення об’єктів будівництва; визначення містобудівних умов і обмежень; надання будівельних паспортів; проектування будинків і споруд; проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території; розроблення проектів землеустрою, тощо.

  Реалізація рішень ДПТ здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

  Розрахунки детального плану виконані на 1 етап 1-3 роки із урахуванням інвестиційних намірів забудовника.

   

  1. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.

   Природні умови.

  Мікрорайон «Дружба» розташований  в західній частині м.Тернополя і обмежений вулицями Будного, вул. Винниченка, вул. Кривоноса, вул. Мазепи, вул. Миру загальною площею 85га.

  Дана територія  відповідно фізико-географічному районуванню відноситься до Західно-Подільської лісостепової області у північній частині Тернопільського рівнинного фізико-географічного району. По типу рельєф представляє собою рівнинно-хвилясту поверхню, розчленовану балками. Ухили поверхні становлять 3-5%, місцями 8-15% і більше.

  Згідно Генерального плану і плану зонування м.Тернополя дана територія виділена для будівництва змішаною багатоквартирною житловою забудовою та громадською забудовою з частиною території садибної житлової забудови з повним комплексом установ і підприємств обслуговування  місцевого значення.

  Клімат.

  Будівельно-кліматична зона              -        ІІ В

  Глибина промерзання грунтів            -        0.8м(0.96)

  Швидкісний напір вітру                     -        52кг/м2

  Снігове навантаження                        -        140 кг/м2

  Розрахункова зимова температура     -        -20°С

  найбільш холодної п’ятиденки

  Найбільш холодної доби                    -        -24°С

  Середня температура опалювального -        -0.2°С

  періоду

  літня розрахункова температура       -        +24.1°С

  зимова розрахункова температура     -        -9°С

  для вентиляції

  Тривалість опалювального періоду    -        184 дні

  Середня швидкість вітру в січні          -        5.1м/сек

  Вологість                                            -        нормальна

   Інженерно-геологічні умови освоєння території. Грунти.

  Ділянка проектування розташована в зоні відносно сприятливих інженерно-геологічних умов освоєння.

  Територія знаходиться поза межами зони сейсмічної небезпеки (згідно катр ОСР-2004-А, В В.1.1-12:2006).

  Територія детального планування характеризується порівняно не складними інженерно-геологічними умовами і при освоєнні потребує раціонального водовідведення поверхневих стоків.

  Територія складена з супісків твердих лесовидних  жовтих.

  Екологічні впливи.

  Територія детального планування розташована поза межами зон суттєвих екологічних впливів на навколишнє середовище. До того ж в межах проектної території не передбачається розташування екологічно небезпечних об’єктів .

  Планувальні обмеження прийняті згідно з ДСП 173-96.

  В якості планувальних рекомендуються протишумові заходи: санітарно-захисне озеленення,застосування протишумових вікон, конструкцій, тощо.

  Охоронні зони від інженерних комунікацій слід приймати згідно ДБН Б 2.2-12-2018.

  Джерелом можливого механічного локального забруднення грунтів та території може бути недосконала система збору комунальних та побутових відходів.

  Джерела фізичних впливів на навколишнє середовище – техногенні джерела радіаційного та об’єкти електромагнітного забруднення – відсутні. Природня радіоактивність середовища не перевищує допустимих значень.

  Оцінка існуючої ситуації

  Ділянка детального плану території знаходиться в південно-західній частині міста в мікрорайоні «Дружба». Загальна площа мікрорайону становить 85га.

  Ділянка мікрорайону трохи видовжена з півдня на північ та значним ухилом в північно-східному та східному напрямках.

  Відповідно до містобудівної документації Генерального плану                  м. Тернополя, ділянка є частиною житлового району «Дружба» на якій розташовані житлові зони, громадські заклади, комунальні території, зелені насадження, санітарно-захисні та комунікаційні зони, вулично-дорожня мережа.

  Ділянка ДПТ, яка обмежена вулицями Миру, Драгоманова, П.Орлика, Дружби розглядається разом із частиною ділянки мікрорайону «Дружба» обмеженою вулицями Карпенка, Миру, Винниченка, Дружби на якій розміщені дошкільні заклади, заклади торгівлі, побуту, громадського харчування, адміністративні заклади.

  Найближчий садочок від ділянки ДПТ розміщений на віддалі 300 метрів, середня школа трьох ступенів на віддалі 250 метрів.

  Вздовж вулиці Миру неподалік від ділянки ДПТ на віддалі до 100 метрів розміщені торгові заклади. На самій ділянці ДПТ розміщений культурно-мистецький центр, вище від ділянки в західному напрямку – духовний центр (церква Володимира і Ольги).

  На ділянці ДПТ і поруч з нею відсутні комунально-складські та виробничі зони.

  З східної сторони від ділянок ДПТ розміщена спортивно-відпочинкова зона – парк «Топільче».

  Характеристика інженерного обладнання.

  Територія ДПТ і прилеглі до неї території  повністю забезпечені інженерними мережами (водопостачання, каналізація, електропостачання, газопостачання, телефон, радіо).

  Характеристика транспорту.

  Територія опрацювання і прилеглі території розміщені в сформованій житловій забудові і мають сформовану вуличну мережу. Транспортне забезпечення здійснюється автобусами, тролейбусами міської мережі. Під’їзди до будинків та прилеглих ділянок по сформованих під’їздах з вулиць Дружби, Карпенка, Миру.

   

  Сучасне використання території ділянки ДПТ.

   

  В даній роботі розглядається можливість впорядкування земельної ділянки відповідно  до зонування територій (територія реконструкції) з розміщенням нових об’єктів відповідно до містобудівних потреб землекористувачів та потенційних інвесторів.

  На сьогодні на території розробки ДПТ розташований двохповерховий палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса з відкритою площадкою для паркування автомобілів та рекреаційною зоною перед головним входом, група багатоквартирних п’ятиповерхових житлових будинків з майданчиками відпочинку, дитячими майданчиками, тимчасовими стоянками автомобілів та зоною зелених насаджень, загального користування.

  Кількість квартир – 488 шт., мешканців 1038 чол.

  Ділянка обслуговування ПК «Березіль» площею 1.2032га і зоною паркування автомобілів площею 0.1686га.

  Дана земельна ділянка повністю задовольняє розміщення нормативної кількості автомобілів згідно кількості місць та працюючих в КП «Березіль».

  Територія, яка розміщена в південній частині ділянки КП «Березіль» на даний час функціонально не використовується  і віднесена до території реконструкції згідно плану зонування території.

  1. Розподіл території за функціональним використанням.

  Розміщення забудови на вільних територіях.

  Структура забудови, яка пропонується.

  Згідно проекту ДПТ на даній ділянці пропонується будівництво культурно-мистецького центру, підземного паркінгу та багатоквартирного житлового будинку для працівників культури,  мистецтва та інших громадян, з повним забезпеченням майданчиками, комунальними мережами та інфраструктурою.

  За функціональним призначенням територія проектування є територія житлово-громадської забудови.

  Структура забудови в межах ділянки проектування не змінюється, а лише доповнюється ділянкою житлово-громадської забудови.

  На території ДПТ (ділянка проектування) передбачається розміщення десятиповерхового житлового будинку на 67 квартир з культурно-мистецьким центром в рівні цокольного поверху і підземним паркінгом та відкритою стоянкою для автомобілів, які призначені як для проектного так і для існуючого житлового фонду.

  Розміщення проектованого житлового будинку на визначеній ділянці дозволяє вирішити ряд важливих містобудівних завдань:

  • збільшити щільність житлової забудови;
  • збільшити кількість житлових площ для працівників мистецтва та культури;
  • покращити сферу обслуговування за рахунок новозбудованих громадських приміщень (культурно-мистецький центр);
  • впорядкувати територію КП «Березіль»;
  • збільшити кількість стоянко-місць для житлового району.

  Проектований житловий будинок забезпечується прибудинковими майданчиками, як для дітей так і для дорослого населення. Площадками для стоянки автомобілів та критою площадкою для розміщення контейнерів по збору сміття з одночасним сортуванням.

  Всі площадки та майданчики розміщені з нормативною віддаллю до проектного та існуючого житлових будинків.

  Проектом передбачається озеленення всіх функціональних зон в межах ДПТ. Озеленення території передбачається за рахунок висадки дерев, кущів, влаштування газонів та квітників з багаторічників.

  Для забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів проектом намічається покращення заїзду до існуючих житлових будинків.

  1. Система обслуговування населення.

  Розрахунок потреби в закладах і підприємствах обслуговування для

  житлового району ділянки ДПТ.

   

  № п/п

  Установи і підприємства обслуговування

  Одиниця виміру

  Норма на 1000чол.

  Розрахункова потреба для нового будівництва

  Розрахунок потреби для існуючого житлового фонду в

  межах ДПТ

  Фактична кількість

   місць в існуючих установах та підприємствах

  Примітка

  1.

  Дитячі дошкільні установи

  місць

  80% дітей дошкільно-го віку враховуючи домографію

  181х0.04х

  х0.8=5.79

  7100х0.04х0.8==227

  760

   

  2.

  Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів

  місце

  100% дітей до 16 років враховуючи домографію

  181х0.1=

  =18.1

  7100х0.1=

  =710

  1800

   

  3.

  Міжшкільні центри

  місце

  8% від загальної кількості школярів

  728х0.08=

  =58.24

  250

   

  Навчаль-ний заклад №3

   

  Розрахунок установ обслуговування для частини житлового району і ділянки ДПТ розглянуто в межах вулиць Карпенка, Винниченка, Дружби, Миру виконано згідно табл. 6.1 ДБН  360х92** «Планування і забудова міських і сільських населених пунктів».

  Заклади торгівлі, побуту та житлово-комунального обслуговування наявні в житловому мікрорайоні «Дружба» і даним розрахунком не перевірялись.

  1. Вулична мережа. Транспортне обслуговування, організація руху

  транспорту і пішоходів.

   

  На території розробки ДПТ існує сформована вулична мережа, яка складається з магістральних та житлових вулиць.

  До магістральних вулиць відносяться : вул. Карпенка, вул. Винниченка, вул. Миру, вул. Дружби. До житлових вулиць відносяться: вул. П.Орлика, вул. Юності, вул. Драгоманова, вул. Дружби.

  Транспортне обслуговування передбачено тролейбусними і автобусними маршрутами, які мікрорайон «Дружба» сполучають з «Центральним « районом   м. Тернополя та іншими районами.

  Пішохідний  рух здійснюється вздовж магістральних і житлових вулиць по пішохідних доріжках, а також пішохідних бульварах.

   

  1. Інженерне забезпечення території.

  Даний розділ  виконано у вигляді схеми магістральних інженерних мереж в межах ділянки ДПТ і принципових рішень щодо інженерного забезпечення об’єкту перспективної забудови.

  Водопостачання.

  Джерелом водопостачання служить існуючий об’єднаний господарсько-питний та протипожежний водопровід, який прокладений по периметру забудови ділянки, ДПТ і підключений до водогону що прокладений по вул. Миру, діаметром 150мм.

  Проектований будинок підключається до існуючого водотоку вул. Миру.

  Пожежогасіння.

  Згідно ДБН В.2.5-74:2013 табл.3,4 розділ 6.2 витрати води на зовнішнє пожежогасіння для п’ятиповерхової забудови – 15 л/с при кількості одночасних пожеж – 3.

  Витрата води на пожежогасіння повинна бути забезпечена при максимальній витраті води на питні та господарські потреби.

  Забір води на пожежогасіння передбачено з пожежних гідрантів діаметром 125мм встановлених на кільцевій мережі міського водогону. Віддаль між пожежними гідрантами не перевищує 200 метрів.

  Господарсько-побутова каналізація.

  На даній ділянці існує одна централізована система водовідведення, яка забезпечує скид стічних вод існуючої житлової та громадської забудови.

  Існуюча самопливна мережа каналізації діаметром 400мм прокладена по вул. Миру.

  Дощова каналізація на ділянці ДПТ відсутня. Стік атмосферних опадів забезпечується  по існуючих проїздах в нижні точки вул. Миру з подальшим їх збором в дощовий колектор.

  Газопостачання.

  Газопостачання житлового мікрорайону існуюче від газопроводу середнього та низького тиску, який прокладений по житлових вулицях.

  Для  зниження тиску з середнього на низький передбачені шкафні газорегуляторні пункти.

  Система газопостачання двоступенева, з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах.

  Розмір газоспоживання на потреби опалення, вентиляції житлових будинків та об’єктів соцкультпобуту розраховано відповідно до ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

  1. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

  При розробці детального плану території з розміщенням перспективної забудови передбачаються загальні заходи з інженерної підготовки території:

  • вертикальне планування, організація відведення дощових і талих вод, запобігання утворення ерозії та зсувів.

  Вертикальне планування території виконано з урахуванням основних вимог:

  • максимальне збереження існуючого рельєфу;
  • максимальне збереження існуючого благоустрою з використанням існуючих підпірних стін та відкосів;
  • відведення дощових та талих вод із швидкістю, яка виключає змив грунтів та дорожнього покриття;
  • мінімальний обсяг земляних робіт.

  При проектуванні вулиць і тротуарів прийняті нахили, які забезпечують безпеку руху і відповідають нормативним показникам.

  Відведення поверхневих вод передбачено по існуючих проходах та проїздах в закриту дощову каналізацію міста.

   

  1. Комплексний благоустрій та озеленення території.

   

  В житловому мікрорайоні «Дружба» передбачено систему озеленення територій, які в поєднанні з парком «Топільче» загальноміського значення формують комплексну зелену зону. Велика кількість зелених насаджень вздовж вул. Винниченка, яка служить санітарно-захисною зоною об’їзної дороги, зелений бульвар на ділянці вул. Миру із-за складності рельєфу у внутрішніх дворах житлових кварталів передбачено максимальне озеленення міжбудинкових територій.

  Питома вага озеленених територій складає більше 10% території житлового району.

   

  1. Техніко-економічні показники.

  Основні техніко-економічні показники детального плану території обмеженого вулицями Миру, вул. Драгоманова, вул. П.Орлика, вул. Дружби (мікрорайон «Дружба») в м.Тернополі.

  № п/п

  Назва

  Одиниця виміру

  Кількість

  Існуючих об’єктів

  Проектних об’єктів

  Разом

  1.

  Площа території в межах проектування

  га

  -

  -

  5.3792

   

  в тому числі для житлової забудови

  га

  1.8020

  -

  1.8020

   

  в тому числі установ та підприємств обслуговування

  га

  0.9268

  0.2764

  1.2032

   

  в тому числі вулично-дорожні мережі

  га

  1.1580

  -

  1.1580

   

  в тому числі зелених насаджень

  га

  1.2160

  -

  1.2160

  2.

  Чисельність населення

  тис.осіб

  1.038

  0.181

  1.219

  3.

  Щільність населення

  люд/га

  344

  655

  370

  4.

  Кількість квартир

  шт.

  488

  67

  555

  5.

  Житловий фонд

  тис.м2

  25.370

  3.950

  29.320

  6.

  Середня житлова забезпеченість

  м2/люд

  24.44

  21.82

  23.50

  7.

  Протяжність вулично-дорожної мережі

  км

  1.648

  0.146

  1.794

  8.

  Щільність вулично-дорожної мережі

  км./км2

  30.64

  52.82

  33.35

  9.

  Кількість тимчасових стоянок легкових автомобілів

  шт.

  70

  20

  90

  10.

  Водоспоживання

  тис.м3

  341.6

  46.9

  388.5

  11.

  Сумарний об’єм стоків

  тис.м3

  341.6

  46.9

  388.5

  12.

  Витрати газу

  млн.м3

  1.529

  0.21

  1.739

  13.

  Електроспоживання

  кВт

  1407.2

  193.2

  1600.4

  14.

  Орієнтовна вартість будівництва

  млн.грн.

  -

  41.8

  41.8

Ознайомитись із додатками можна ТУТ