Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності,  з питань бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення до додатку 1  «Програма розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної  громади на 2021-2024 роки» до рішення міської ради від 18.12.2020 № 8/2/12 «Про затвердження Програм», а саме:

1.1.В Розділі 1. «Паспорт Програми»:

1.1.1.в п.8. замість цифр «2 660 900,0» читати «3 936 900,0»;

1.1.2.в п.8.2. замість цифр «309 000,0» читати «1 585 000,0».

1.2.В Розділі 4. «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування»:

1.2.1.після слів «-утримання об'єктів зеленого господарства та ін.» доповнити абзацом наступного змісту:

«- капітального ремонту, термомодернізації та енергомодернізації будівель житлового фонду»;

1.2.2.абзац «Даною Програмою одержувачами бюджетних коштів для виконання робіт визначено:» доповнити пунктом 4 наступного змісту:

«4.Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ):

- комплексна термомодернізація та енергомодернізація будівель житлового фонду на умовах співфінансування (70% – кошти державної установи «Фонд енергоефективності» в рамках програми «Енергодім», 10% – кошти бюджету громади для фінансової підтримки ОСББ, 20% – кошти співвласників)»;

1.2.3.таблицю «Ресурсне забезпечення» викласти в новій редакції, згідно з додатком 1 (додається).

1.3.В Розділі 5. «Перелік завдань і заходів програми та результативні показники» п.1 викласти в новій редакції, а саме:

«1.Показник витрат (усього витрат на виконання Програми  на 2021-2024р.р. –  3 936 900,0  тис. грн.».

1.4.В Розділі 6. «Перелік завдань і заходів  програми» пункти:  1.1, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.13, 1.1.15, 1.2.3, 2.1, 2.3, 2.5, 3.3, 4.2, 5.1, 5.6, 5.8, 5.11, 5.12, 6.2 викласти в новій редакції, згідно з додатком 2 (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності.