Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Набули чинності зміни до Кодексу Законів про працю України

З 02.02.2020р набув чинності Закон України № 378-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)».

Цим Законом вносяться зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України щодо зменшення розміру штрафних санкцій за порушення вимог трудового законодавства, а саме:

 

Вид порушення

Відповідальність

Сума штрафу в 2020 році

 

Юридична особа

ФОП на загальній системі оподаткування

ФОП (ЄП IV група)

Юридична особа (ЄП IIIгрупа)

ФОП

 (ЄП I-III група)

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків

 

 

10 розмірів  мінімальної заробітної плати  (47230 грн)

за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

 

 

 

 

 

Попередження

 

 

 

 

 

За повторне  порушення, передбаченого абзацом другим цієї частини, протягом двох років з дня виявлення порушення

30 розмірів  мінімальної заробітної плати, (141 690,00 грн) за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3  розміри мінімальної заробітної плати (14 169,0грн)

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

2 розміри мінімальної заробітної плати (9446,00 грн), за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XI, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 № 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII

4 розміри мінімальної заробітної плати

( 18 892,0 грн), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Попередження

 

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3  розміри мінімальної заробітної плати (14169,00), встановленої законом на момент виявлення порушення

Недопущення до проведення перевірки створення перешкод у її проведенні  при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому частини другої статті 265 КЗпПУ (фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків)

16  розмірів мінімальної заробітної плати

 (75 568,00грн), встановленої законом на момент виявлення порушення

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим — сьомим цієї частини

1 розмір мінімальної заробітної плати

(4723,0 грн) за кожне таке порушення

повторно протягом року з дня виявлення порушення

2 розміри мінімальної заробітної плати  (9446,00 грн)