Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

З 1 січня 2019 року нарахована зарплата не може бути меншою за 4173 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати визначено Законом України від 23.11.2018р N 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік" , який набрав чинність з 1 січня 2019 року.

Так, мінімальна зарплата з 1 січня 2019 року становить:

  • у місячному розмірі – 4 173 грн;
  • у погодинному розмірі − 25,13 гривень.

Отже, з 1 січня 2019 року заробітна плата жодному найманому працівнику не може нараховуватися менше 4 173 грн за відпрацьований повний місяць.

Звертаємо увaгу, що вищевказана законодавча норма обов’язкова для виконання як юридичним особам, так і фізичним особам – роботодавцям.

Роботодавець зобов’язаний щомісяця нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше встановленого законодавством розміру, який може складатися з окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат.

За недотримання вищезазначених вимог законодавства про працю роботодавці несуть фінансову та адміністративну відповідальність.

 Відповідальність за порушення законодавства про працю

згідно статті 265 КЗпП України

Посадові особи підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

Вид порушення

Розмір штрафу

Сума штрафу в 2019 році

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений в установі; виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків 

тридцятикратний розмір мінімальної заробітної плати*, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

125 190 грн

за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць; виплата їх не в повному обсязі

трикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

12 519 грн

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

41 730 грн за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

41 730 грн за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

трикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

12 519 грн

Недопущення до проведення перевірки створення перешкод у її проведенні при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому частини другої статті 265 КЗпП (фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків)

стократний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

417 300 грн

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим — сьомим цієї частини

розмір мінімальної заробітної плати

4 173 грн

*  Мінімальну заробітну плату на 2019 рік встановлено Законом України від 23.11.2018р N 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік" в розмірі   4173 грн.