Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Повноваження об’єднаних територіальних громад та міських рад міст обласного значення розширюються

В Україні триває процес децентралізації владних повноважень. В рамках цього процесу внесено зміни до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно яких до відання виконавчих органів об’єднаних територіальних громад та міських рад міст обласного значення, разом з іншими повноваженнями, належать:

1) здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

2) накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 „Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Відповідно до вищевказаних Порядків, право на здійснення інспекційних відвідувань з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин мають як інспектори праці Державної служби України з питань праці та її територіальних органів, так і інспектори праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Визначено перелік підстав для здійснення інспекційних відвідувань. Такими підставами, зокрема, є звернення працівника щодо порушення законодавства про працю, звернення фізичної особи про порушення стосовно неї правил оформлення трудових відносин, рішення суду, повідомлення органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів, інформації органів Держстату, ДФС, ПФУ, профспілкових організацій, а також за рішенням керівника органу контролю щодо виявлення неоформлених трудових відносин.

Контрольні повноваження інспектора праці органу місцевого самоврядування підтверджуються службовим посвідченням, що видається Держпраці України. Форми документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017р № 1338.

З метою реалізації делегованих повноважень, зазначених у ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування», в частині здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, в управлінні економіки, промисловості та праці Тернопільської міської ради, введено посади інспекторів праці, які  у встановленому порядку отримали відповідні посвідчення.