Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

НАЙПОШИРЕНІШІ ПОМИЛКИ ПРИ ОПЛАТІ ЛИСТКІВ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦІВ

Працівниками відділу по роботі зі страхувальниками Тернопільського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області проводяться документальні перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України.

У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 15 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон № 1105). За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф. Його розмір - 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів. Одночасно, на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу (ч. 6 ст. 15 Закону № 1105).

Найпоширенішою помилкою при оплаті листків непрацездатності є надмірне нарахування матеріального забезпечення, у зв’язку з чим виникає переплата матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.

Причиною таких помилок є неправильне застосування або порушення норм Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 та/або Закону № 1105, а саме:

- невірне визначення розрахункового періоду та/або сум заробітної плати та/або кількості календарних днів зайнятості для розрахунку середньоденної заробітної плати;

- невірно визначено кількість календарних днів непрацездатності, що підлягають оплаті;

- допомога надана за період після встановлення МСЕК інвалідності;

- невідповідність розрахунку середньої заробітної плати даним, що містяться у звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації);

- у заяві-розрахунку під однією серією та номером листка непрацездатності вказано дані декількох листків непрацездатності;

- надання допомоги при відсутності втраченого заробітку або у розмірі, що його перевищує;

- допомога перевищує мінімальну заробітну плату при сплаті внесків менше 6 місяців;

- невірно порахований страховий стаж або оплачена допомога без врахування страхового стажу, тощо.

Крім цього, часто допускаються такі помилки, як призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах на підставі листка непрацездатності, виданого (оформленого) з порушенням встановленого порядку (порушення норм ч. 1 ст. 31 Закону № 1105 та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої Наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406).

Найбільш поширені порушення в оформленні листків непрацездатності:

  • вказують скорочену назву підприємства та не заповнюють його адресу;
  • не підкреслюють слово «первинний» або «продовження»;
  • не підкреслюють причину непрацездатності;
  • відсутність печаток закладу охорони здоров`я «Для листків непрацездатності» на відкриття та закриття листка непрацездатності;
  • виправлення в листку непрацездатності не засвідчують печаткою закладу охорони здоров`я «Для листків непрацездатності».

У випадку самостійного виявлення страхувальником помилки при нарахуванні допомоги за минулий період та повернення у повному обсязі до Фонду надлишково нарахованих та виплачених коштів до початку перевірки страхувальника, за наявності відповідної бухгалтерської довідки та обґрунтованого письмового пояснення щодо причин повернення страхових коштів, фінансові санкції за порушення порядку використання страхових коштів до страхувальника не застосовуються.

Людмила Кучай, начальник відділу

по роботі зі страхувальниками

Тернопільського міського відділення

управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

в Тернопільській області