Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Асоціація міст України надала пропозиції до Бюджетної декларації на 2023–2025 роки

Асоціація міст України, керуючись нормами Бюджетного кодексу України та Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», надала Міністерству фінансів України пропозиції та рекомендації щодо врахування інтересів місцевого самоврядування при підготовці Бюджетної декларації на 2023–2025 роки та у подальшому Державного бюджету України на 2023 рік, відповідних змін до бюджетного та податкового законодавства в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

На переконання АМУ, бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2023–2025 роках має бути спрямована на забезпечення фінансової стабільності та економічного зростання територіальних громад, послідовності та передбачуваності бюджетної політики на відповідній території і для цього Бюджетна декларація має передбачати такі цілі та завдання:
Ціль 1. Збалансування фінансових ресурсів та повноважень органів місцевого самоврядування, зокрема шляхом реалізації:
Завдання 1. Продовження упорядкування сфер відповідальності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Завдання 2. Перегляд та затвердження оновлених соціальних стандартів і нормативів надання гарантованих державою послуг в описовому та вартісному вигляді за кожним з делегованих повноважень.
Завдання 3. Щорічне збільшення частки зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування для досягнення у 2025 році такої частки на рівні не менше 80% (з 2023 року – 70%, з 2024 року – 75%, з 2025 року – 80%) (дотримання положень частин 1 та 2 статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядування).
Завдання 4. Компенсування втрат органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, та недопущення передачі на рівень місцевих бюджетів фінансового забезпечення видаткових повноважень без відповідного компенсаційного ресурсу.
Ціль 2. Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, зокрема шляхом реалізації:
Завдання 1. Сприяння зростанню обсягів фінансових ресурсів за доходами, що зараховуються до бюджетів територіальних громад (збереження існуючих стабільних джерел, диверсифікація джерел наповнення бюджетів, недопущення скасування або вилучення доходів громад на користь інших бюджетів без належної компенсацій втрат місцевому самоврядуванню), з яких органи місцевого самоврядування зможуть спрямовувати на капітальні видатки не менше 30 відсотків від загального обсягу видатків бюджету територіальної громади.
Завдання 2. Досягнення показника частки надходжень до місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у надходженнях зведеного бюджету України до рівня не нижче 30 відсотків.
Завдання 3. Забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб за місцем здійснення господарської діяльності (розташування виробничих потужностей).
Завдання 4. Удосконалення системи бюджетного вирівнювання з урахуванням сфер повноважень органів місцевого самоврядування (дотримання положень частини 5 статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядування).
Завдання 5. Створення сприятливих умов для розширення доступу місцевих органів влади до ринку внутрішніх та зовнішніх запозичень та підвищенням ефективності фінансово-кредитних операцій, впровадження ризикоорієнтованої автоматизованої системи погодження здійснення місцевих запозичень (дотримання положень частини 8 статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядування).
Ціль 3. Збереження та недопущення звуження свободи дій органів місцевого самоврядування самостійно розпоряджатися фінансовими ресурсами в межах власної відповідальності, зокрема шляхом реалізації:
Завдання 1. Попередження втручання у гарантовану законом матеріально-фінансову самостійність місцевого самоврядування (дотримання положень статті 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядування).
Завдання 2. Призначення дотацій органам місцевого самоврядування не для фінансування конкретних проєктів (об’єктів), а закріплення лише напрямку (дотримання положень частини 7 статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядування). 
Завдання 3. Застосування формульного підходу при розподілі субвенцій та дотацій з державного бюджету між бюджетами територіальних громад для забезпечення прозорості та справедливості.
Завдання 4. Удосконалення порядку відбору та фінансування проєктів регіонального розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, зокрема гарантованого спрямування частини таких коштів на підтримки розвитку сільських територій.
Завдання 5. Впровадження навчальних систем щодо удосконалення теоретичних і практичних знань та навичок органів місцевого самоврядування в частині управління інвестиційними проєктами.
Ціль 4. Інституційне, організаційне та правове посилення системи адміністрування податків і зборів, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, зокрема шляхом реалізації:
Завдання 1. Посилення контролю контролюючими органами щодо правильності нарахування, повноти, своєчасності та сплати податків і зборів, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування.
Завдання 2. Закріплення виключно за органами місцевого самоврядування право встановлення пільг з місцевих податків і зборів (дотримання положень частини 3 статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядування); забезпечення оподаткування всіх об’єктів нерухомого майна, а не лише тих, що зареєстровані в реєстрі речових прав з 2013 року; надання органам місцевого самоврядування повноважень з формування та ведення муніципальних фіскальних реєстрів.
Завдання 3. Подальший розвиток електронних сервісів для платників податків, удосконалення механізму протидії ухиленню від сплати податків, наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС.
Ціль 5. Зміцнення діалогу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, зокрема шляхом реалізації:
Завдання 1. Використання передових інтегрованих інформаційних систем супроводження на всіх рівнях процесу підготовки та моніторингу виконання місцевих бюджетів.
Завдання 2. Впровадження навчальних систем щодо удосконалення теоретичних і практичних знань та навичок органів місцевого самоврядування щодо управління місцевими фінансами із залученням представників органів виконавчої влади та всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. 
Завдання 3. Подальше налагодження обміну інформацією між податковими органами та органами місцевого самоврядування, зокрема щодо сплати податків та зборів у розрізі платників податків. 
Завдання 4. Поглиблення співпраці Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної податкової служби, Державної аудиторської служби України із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування (дотримання положень частини 6 статі 9, статті 10 Європейської хартії місцевого самоврядування).
 
Отже, зважаючи на важливість подальшого удосконалення процесу управління бюджетними коштами, зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування та збереження здобутків децентралізації, Асоціація міст України наполягає на врахуванні зазначених пропозицій у Бюджетній декларації на 20232025 роки.
 
Пропозиції АМУ щодо Бюджетної декларації на 2023–2025 роки (завантажити