Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Опубліковано Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2022–2025 роки

29 грудня 2021 року Уряд прийняв розпорядження «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022 – 2025 роки». Текст Стратегії та відповідний план заходів з її реалізації вже опубліковано на урядовому порталі, він доступний для перегляду і завантаження. 

Асоціація міст України долучилася до підготовки цієї Стратегії. 

Стратегія передбачає подальше удосконалення системи управління публічними фінансами як на державному, так і на місцевому рівні.

Метою Стратегії є побудова сучасної, стійкої та ефективної системи управління державними фінансами, спрямованої на збереження фінансової стабільності держави та створення умов для сталого зростання соціально-інклюзивної економіки через підвищення результативності мобілізації та витрачання державних коштів. 

Результатом реалізації Стратегії повинна стати більш ефективна система управління державними фінансами, яка сприятиме сталому соціально-економічному розвитку держави, конкурентоспроможності економіки та динамічній інтеграції України в міжнародні ринки, зокрема в спільний ринок держав-членів ЄС.

В частині управління місцевими фінансами Стратегією передбачається, зокрема:

 • створення правової та методологічної бази для запровадження управління фіскальними ризиками місцевих бюджетів;

 • розроблення заходів для підвищення спроможності органів місцевого самоврядування в умовах розширення їх фінансових повноважень;

 • формування ресурсної бази органів місцевого самоврядування відповідно до закріплених повноважень за принципом субсидіарності;

 • розроблення підходів щодо проведення оцінки фінансової спроможності територіальних громад;

 • підвищення спроможності органів місцевого самоврядування у сфері управління боргом;

 • удосконалення механізму здійснення контролю за місцевими запозиченнями та гарантіями;

 • подальший розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні;

 • створення системи моніторингу прогнозів місцевих бюджетів шляхом автоматизації основних процесів, організації систем зв’язку та передачі даних;

 • удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні;

 • оптимізація Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

 • удосконалення Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання;

 • внесення зміни до системи бюджетного вирівнювання з урахуванням оновлених повноважень органів місцевого самоврядування;

 • необхідіність визначити підходи до зарахування податку на доходи фізичних осіб - найманих  працівників, а також визначити стимули для органів місцевого самоврядування для встановлення та збору місцевих податків, включаючи налагодження обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та податковими органами;

 • проведення аналізу можливих варіантів зміни підходів до зарахування податку на доходи фізичних осіб – найманих працівників;

 • подальше налагодження обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та податковими органами;

 • перегляд та затвердження оновлених соціальних стандартів і нормативів надання гарантованих державою послуг в описовому та вартісному вигляді за кожним з делегованих повноважень;

 • розроблення додаткових заходів для посилення спроможності щодо управління інвестиційними проектами на місцевому рівні;

 • удосконалення розкриття в бухгалтерському обліку інформації про виконання державного і місцевих бюджетів;

 • проведення уніфікації та стандартизації шляхів та заходів оприлюднення інформації, що міститься в паспортах бюджетних програм місцевих бюджетів, звітах про їх виконання, бюджетних запитах головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, у рішеннях про місцеві бюджети та прогнозах місцевих бюджетів;

 • перегляд повноважень органів, уповноважених на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на рівні місцевих бюджетів;

 • проведення моніторингу виконання договорів, укладених місцевими органами виконавчої влади на засадах державно-приватного партнерства;

 • удосконалення підходів до фінансування проектів регіонального розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

 • розроблення методичних рекомендацій щодо управління інвестиційними проектами, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів та ін.