Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету Тернопільської міської територіальної громади у 2021 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом фінансового управління
Тернопільської міської ради
від «10» лютого 2022р. № 6

Звіт 

про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету Тернопільської міської територіальної громади у 2021 році

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету Тернопільської міської територіальної громади у 2021 році підготовлено на виконання вимог Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням місцевим боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815.

1. Стан  та структура місцевого боргу бюджету громади  на кінець 2021 року

Для забезпечення реалізації інвестиційних проектів, які потребують додаткових  обсягів ресурсів,  міська рада залучає місцеві запозичення, а  також   виступає гарантом за кредитами, залученими  її комунальними підприємствами,  що призводить до  виникнення прямого та непрямого боргу.

Відповідно до п. 9 рішення Тернопільської міської ради  від 18.12.2020р. № 8/2/17 «Про бюджет Тернопільської міської   територіальної громади на 2021 рік», станом на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу було визначено у сумі  254 351, 540 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу -  у сумі 304 612, 570 тис. гривень.

Фактичні показники місцевого боргу (в частині місцевих запозичень та місцевих гарантій) бюджету громади у 2021 році характеризувались наступним.

Місцеві запозичення           

На сьогодні діючими є  2 угоди про  місцеві запозичення у формі залучення кредитних коштів,  укладені у 2018 році, а саме:

- внутрішній кредит МФУ (згідно із Угодою про передачу коштів позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) між Мінфіном, Мінрегіонбудом та Тернопільською міською радою на суму 25 408,35 тис. євро, з метою реалізації проєкту «Глибока термомодернізація закладів освіти м. Тернополя»);

- зовнішній кредит Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)  згідно із кредитним договором  на суму до 12 500,0 тис.грн з метою реалізації проєкту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті».

Виходячи з вищенаведеного, бюджетом громади на  2021  рік було заплановано:

  • одержати кошти кредиту  МФУ (згідно із Угодою  про передачу коштів позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)  між Мінфіном,  Мінрегіонбудом  та Тернопільською міською радою) за  КБК 202200 «Фінансування за рахунків інших банків» розділу «Внутрішнє фінансування» - в сумі 246 684,6 тис.грн.  За типом боргового зобов»язання  вони належать до довгострокових внутрішніх запозичень ( КБК 401100). Погашення «тіла» кредиту у зв»язку із пільговим періодом не планувалось.

Фактично, відповідно до  листа Міністерства фінансів України  від 04.11.2021р.  № 19030-08/12-633/703,  26.07.2021р. на відкритий Міністерством фінансів рахунок в Укрексімбанку вперше  надійшло 2803,2 тис.євро або за курсом НБУ- 89 267,9 тис.грн. З вказаних коштів згідно із платіжним дорученням від 19.10.2021р. №1 фінансовим управлінням, як представником кінцевого бенефіціара, було проплачено аванс підряднику  в сумі 5 190,7 тис.грн.

Крім того, вищенаведеним листом Мінфіну  Тернопільській міській раді  було доведено до сплати розрахунок відсотків  - 7341, 05 євро та плати за надання державних  гарантій -  88,77 євро.  Вказані  платежі були  перераховані  (за офіційним курсом євро) платіжними дорученнями від 12.11.21р. № 4 та № 5, в сумі відповідно 2 655,50 грн та 219 603,10 грн.

Виходячи з даних казначейської звітності, місцевий внутрішній борг по зазначеному запозиченню становить 5190,7 тис.грн., що відповідає фактично проплаченій сумі за рахунок одержаних коштів  ЄІБ.

  •  одержати кошти кредиту НЕФКО за КБК 301000 «Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями» розділ 300000 «Зовнішнє фінансування» у сумі 8 750,5 тис.грн, а також здійснити погашення «тіла» кредиту в сумі 4 256,1 тис.грн. За типом боргового зобов»язання  вони віднесені до  середньострокових зовнішніх запозичень ( КБК 401200).

Фактично  кошти  НЕФКО  у 2021 р.  було одержано в  сумі 8 460, 0 тис. грн ( оскільки фактично потреба в коштах зменшилась) та сплачено «тіла»  кредиту  2820,6  тис.грн ( у зв»язку із зміною графіку сплати), а   також  відсотків  у сумі 187,0   тис.грн.           

Враховуючи вищезазачене та беручи до уваги  те, що  станом на 31.12.2020р.   місцевий  зовнішній борг по даному запозиченню становив 3 173,1 тис. грн,  станом на 31.12.2021р. він  складає 8 812,5 тис.грн.

Загальний прямий  місцевий борг на 31.12.2021р. становив 14 003,2 тис.грн.

У 2021 році Тернопільською міською радою отримано дозвіл Міністерства фінансів України ( лист від 20.12.21р.  № 12040-08-6/39470)  про погодження  Обсягу та умов місцевого внутрішнього запозичення у формі Угоди про передачу коштів позики ( кошти ЄІБ) на загальну суму до 5,5 млн. євро для придбання тролебусів в рамках  впровадження проєкту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя». Відповідне рішення про здійснення запозичення було прийнято міською радою 17.12.21р. за № 8/11/33.

Будь-які фінансові операції по даному запозиченню у 2021 р. -   не здійснювались.

Місцеві гарантії      

У 2019 році Тернопільська міська рада виступила   гарантом по кредиту МФУ ( Угода про передачу коштів позики ЄІБ між МФУ, Міністерством інфраструктури України, Тернопільською міською радою та КП «Міськавтотранс» від 26.12.2019р.), наданому КП «Міськавтотранс» для реалізації  інвестиційного підпроєкту «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» у місті Тернополі». Сума    кредиту – 2 000,0 тис. євро.

Фінансові операції по даному кредиту (поступлення тіла, сплата відсотків, тощо) з моменту надання гарантії   не  здійснювались.

Крім того, на сьогодні Тернопільська міська рада виступає гарантом по кредитних угодах Європейського Банку Реконструкції і Розвитку (ЄБРР) та Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), заключених з КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»,  договори гарантії по яких укладено відповідно  у 2014р. ( із внесеними змінами - у 2018р.) та у 2016 роках.

Зокрема, по кредиту ЄБРР:

  • непрямий (гарантований) борг на 31.12.2020р.  становив 3504,3 тис.євро тис.євро,  у 2021 році коштів позики не надходило, погашено «тіла» позики – 539,1 тис.євро, непрямий борг на 31.12.2021р. – 2965,2 тис.євро

По кредиту НЕФКО:

  • непрямий (гарантований) борг на 31.12.2020р. становив 159,7 тис.євро, кошти позики не надходили, у 2021 році погашено «тіла» позики – 106,5 тис.євро, борг на кінець року –   53,2 тис. євро.

У 2021р. Тернопільська міська рада  нових місцевих гарантій не надавала.

Відтак, загальний непрямий (гарантований) борг по міській громаді  на 31.12.2021р. становив 3018,4 тис.євро  або  93 337,0 тис.грн ( за офіційним курсом ЄВРО - 30,9226 грн).

2. Оцінка досягнутих показників та ризиків, пов’язаних з управлінням боргом 

З метою запобігання ризиків, пов»язаних з управлінням місцевим боргом, фінансовим управлінням  на протязі 2021 року проведено операції з розміщення вільних коштів місцевого бюджету на депозитах в сумі 150 000,0 тис.грн.

Надходження  плати за розміщення  тимчасово вільних коштів склали  5 130,5 тис.грн.

Частка видатків обслуговування боргу у видатках загального фонду бюджету  громади за 2021 рік (без урахування реверсної дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6-8 частини першої  статті 97 Бюджетного кодексу України) становила близько 0,015 відсотки  проти 0,33  відсотків, передбачених  Програмою.

Загальна сума боргу ( без урахування боргу, пов»язаного із наданням гарантій  у зв»язку із кредитами від міжнародних фінансових організацій)  – 14 003,2 тис.грн,   не перевищує  200  відсотків середньорічного прогнозу обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахувань обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів) на наступні за плановим  2 бюджетні періоди, який становить : за попереднім  Прогнозом на 2022-2023 роки, затвердженим рішенням виконавчого комітету від  6.12.2020р. № 132 – 823 613,1 тис.грн , за Прогнозом на 2022-2024 роки, затвердженим рішенням міської ради від  20.08.2021 №8/8/06 – 1 145 403,5 тис.грн . 

Наявність кредитного рейтингу є ефективним механізмом підвищення рівня довіри  між учасниками фінансового ринку. Наприкінці грудня 2021 року Національне Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомило  про підвищення кредитного рейтингу Тернопільської міської територіальної громади (МТГ) до рівня uaА з прогнозом «у розвитку» та про підвищення рейтингу інвестиційної привабливості до рівня invА+.      

На кінець 2021 року забезпечено виконання всіх боргових зобов’язань відповідно до укладених угод та з дотриманням встановлених строків.

 

 

Заступник начальника – начальник відділу

планування доходів                                                                      Ірина ЛЮТА