Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету Тернопільської міської територіальної громади у 2020 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом фінансового управління

Тернопільської  міської ради

18.02.2021р. № 5

 

Звіт про виконання Програми

управління місцевим боргом бюджету Тернопільської міської територіальної громади у 2020 році

 

          Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету   міської громади у 2020 році, затвердженої наказом фінансового управління Тернопільської міської ради від 27.12.2019р. №9, підготовлено на виконання вимог Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням місцевим боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815.

Для забезпечення реалізації інвестиційних проектів, які потребують додаткових  обсягів ресурсів,  міська рада залучає місцеві запозичення, а  також   виступає гарантом за кредитами, залученими  її комунальними підприємствами, що призводить до  виникнення прямого та непрямого боргу.

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 20.12.2020р.  №  7/42/9 «Про  місцевий бюджет Тернопільської міської територіальної громади  на 2020 рік», на кінець 2020-го року  граничний обсяг місцевого боргу  було встановлено у сумі   423 435, 3 тис. гривень,  з яких   прямого боргу ( за місцевими запозиченнями)  – 143 067,3 тис.грн.                                    

  1. Місцеві запозичення

На сьогодні діють дві  угоди про залучення кредитних коштів до бюджету громади, укладені у 2018 році, а саме,  внутрішній кредит  Міністерства фінансів України ( згідно із Угодою  про передачу коштів позики  Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)  між Мінфіном,  Мінрегіонбудом  та Тернопільською міською радою на суму 25408,35 тис. євро, укладеною 11.12.2018р.  з метою реалізації проєкту «Глибока термомодернізація закладів освіти м. Тернополя»), а також зовнішній кредит Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО)  (згідно із кредитним договором  на суму 12 500,0 тис. грн, укладеним 21.12.2018р. з метою реалізації проєкту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті»).            

Бюджетом громади на  2020 рік було заплановано одержати  кошти:

  • кредиту  Міністерства фінансів України ( згідно із Угодою  про передачу коштів позики  Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)  між Мінфіном,  Мінрегіонбудом  та Тернопільською міською радою) за  КБК 202200 «Фінансування за рахунків інших банків» розділу «Внутрішнє фінансування» в сумі 132 717,00 тис.грн. Погашення «тіла» кредиту у зв»язку із пільговим періодом не планувалось. За типом боргового зобов»язання  вони належать до довгострокових внутрішніх запозичень ( КБК 401100).

У 2020 році  кошти кредиту по даному проекту  не надходили.

  • кредиту НЕФКО за КБК 301000  «Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями»,  розділ 300000 «Зовнішнє фінансування»,  у сумі 12 500,00 тис.грн, а також здійснити погашення «тіла» кредиту в сумі 2149,73 тис.грн. За типом боргового зобов»язання вони  належать до  середньострокових зовнішніх запозичень ( КБК 401200).

Фактично  кошти НЕФКО  у 2020 р. одержано в  сумі 3 750, 0 тис. грн та сплачено «тіла» кредиту у сумі   576, 9 тис. грн,  а також відсотки  у сумі 45,31  тис.грн.  Сплата тіла та відсотків здійснювалась  своєчасно, у відповідності з графіком.          

Виходячи з вищезазначеного, місцевий  зовнішній борг по бюджету громади  на 1.01.2021р. становить 3 173,1 тис. грн, що  не перевищує запланований обсяг.                                             

    2. Місцеві гарантії

На сьогодні  міська рада виступає гарантом по 2-х  кредитних угодах:  Європейського Банку Реконструкції і Розвитку (ЄБРР) та Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), укладених з КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»  з метою реалізації проєктів по модернізації теплопостачання  міста.  Договори гарантії по  зазначених кредитах було укладено у 2014р. – з ЄБРР ( із внесеними змінами у 2018р.) та у 2016 р. – з НЕФКО.

Крім того, у  2019 р. міською  радою було надано  гарантію по кредиту Міністерства фінансів України ( Угода про передачу коштів позики  ЄІБ між Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Тернопільською міською радою  та КП «Міськавтотранс» від 26.12.2019р.), наданому КП «Міськавтотранс» для реалізації  інвестиційного підпроєкту «Оновлення рухомого складу автобусного парку КП «Міськавтотранс» у місті Тернопіль», на суму 2000,0 тис. євро. Фінансові операції по даному кредиту  (поступлення тіла, сплата відсотків, тощо) у 2019 -  2020 роках  - не  здійснювались.

Внаслідок одержання коштів та сплати зобов»язань:

По кредиту ЄБРР:  непрямий  ( гарантований) борг  на 1.01.2020р.  становив  4043,42 тис. євро, у 2020р. надійшло коштів – 0, погашено  «тіла»   позики – 539,12 тис. євро ,  непрямий борг на 1.01.2021р. – 3504,30 тис. євро або 121738,0.

По кредиту НЕФКО : непрямий (гарантований) борг на 1.01.2020р. становив  183,83 тис. євро, надійшло коштів – 90,37 тис. євро , погашено «тіла» позики – 114,51 тис. євро, борг на кінець року –159,69 тис. євро або 5547,7

Виходячи із вищезазначеного, загальний  місцевий гарантований борг на 31.12.2020р. становив 127 285,7 тис.грн, що не перевищує встановлений  рішенням про бюджет обсяг ( 280 368,0 тис.грн).

При  прийнятті бюджету  міської громади на 2020 рік обсяг  гарантійних  зобов»язань  передбачався в сумі  54 286,8 тис.грн. Фактично гарантійні випадки у комунального підприємства не  наставали, оскільки платежі по кредитах сплачувались комунальним підприємством «Тернопільміськтеплокомуненерго», відповідно до графіків.

З метою запобігання ризиків, пов»язаних з управлінням місцевим боргом, фінансовим управлінням  на протязі  2020 року проведено операції з розміщення вільних коштів місцевого бюджету на депозитах в сумі  65,0 тис.грн. Надходження  плати за розміщення  тимчасово вільних коштів склали  3 157,2 тис.грн.

 

Заступник начальника – начальник відділу

планування доходів                                                                      Ірина ЛЮТА