Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Тернопільська міська рада інформує

Програма управління боргом бюджету м. Тернополя (громади) на 2020 рік

ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ БОРГОМ БЮДЖЕТУ  
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2020 РІК 

 

Програму підготовлено відповідно до Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року № 815.

Звіт про виконання програми управління місцевим боргом бюджету Тернопільськолї міської територіальної громади ( надалі Бюджет) за 2020 рік буде сформовано не пізніше ніж через  три місяці після закінчення бюджетного періоду.

 

1.Паспорт Програми

ПАСПОРТ

ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ БОРГОМ МІСЦЕВОГО  БЮДЖЕТУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020 РІК

 

 1.

Ініціатор розроблення Програми

Фінансове управління Тернопільської  міської ради

2.

Розробник Програми

Фінансове управління Тернопільської міської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Фінансове управління Тернопільської міської ради

4.

Учасники Програми

Тернопільська міська рада,

фінансове управління, управління економіки, промисловості та праці,

управління житлово -

комунального господарства, благоустрою та екології ,

управління транспорту, комунікацій та зв»язку,

5.

Термін реалізації Програми

2020 рік

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн, всього,

у тому числі:

64486,8

6.1.

коштів загального фонду Бюджету

10200,0

6.2.

коштів спеціального фонду Бюджету(бюджету розвитку)

54286,8

  

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 15 червня 2018 року № 7/25/18  «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті» ( із змінами та доповненнями) , міська рада планує залучити кредитні кошти від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) у сумі 12500,00 тис. гривень. Запозичення здійснюватиметься  згідно з кредитним договором   від 21.12.2018р. №   ESC 7|18.

Розмір запозичення (основна сума боргу) - 12 500 000 гривень;

відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 3% річних;

період, на який здійснюється запозичення - 5 років (включаючи пільговий період до 1 року від дати підписання кредитного договору, але не більше ніж 6 місяців після завершення проекту);

погашення кредиту здійснюється рівними щоквартальними платежами відповідно до умов кредитного договору, починаючи після завершення пільгового періоду;

сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту.

  Мета запозичення: фінансування впровадження заходів проекту «Реконструкція систем зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті».

  Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 15 червня 2018 року № 7/25/20  «Про здійснення запозичення для фінансування проекту «Глибока  термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя»,  міська рада  залучатиме кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку.

    Запозичення  здійснюватиметься  у формі Угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Тернопільською міською радою (№ 13010-05/197 від 11.12.2018р.), на таких умовах:

розмір запозичення (основна сума боргу) - 25 408 350 (двадцять п’ять мільйонів чотириста вісім тисяч триста п’ятдесят) євро;

відсоткова ставка за користування кредитними коштами відповідно до умов Фінансової угоди визначається на дату вибірки траншів та дорівнює фіксованій ставці або 6-місячній Європейській міжбанківській ставці пропозиції (ЕІЖІВСЖ) + спред (до 2,5%);

період, на який здійснюється запозичення - до 22 років (включаючи пільговий період 5 років);

погашення кредиту здійснюється рівними щопіврічними платежами відповідно до умов, визначених угодою про передачу коштів позики;

сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов, визначених угодою про передачу коштів позики;

ставка разової комісії за відкриття кредиту - до 0,015%;

розмір плати за надання кредитних коштів становить 0,01 відсотка річних вибраної та непогашеної суми позики відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №744-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України».

Мета запозичення: впровадження заходів проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти міста Тернополя».    

       Виходячи із  останніх редакцій наявних прогнозних графіків та ін. матеріалів, у 2020 році очікуємо надходження кредитних коштів за вищезазначеними проектами в сумі 143067,3 тис.грн, в тому числі : по кредиту НЕФКО – 12500,0 тис.грн, по кредиту МФУ (ЄІБ) – 132717,0 тис.грн ( умовний курс євро 30,00 грн).

     Це вимагає сплати відсотків та комісій  банку, крім того, у 2020 році прогнозується сплата тіла кредиту НЕФКО в сумі 2149,7 тис.грн.

Крім того, Тернопільська міська рада виступає гарантом по кредитній угоді ЄБРР з КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»  для реалізації програми приорітетних інвестицій з модернізації системи теплопостачання міста, а  також по угоді  з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) щодо виконання КП теплових мереж „Тернопільміськтеплокомуненерго” зобов”язань по затвердженому проекту на фінансування в рамках Програми DemoUkrainaDH ( на створення 25 ІТП, котельні  Теплокомуненерго).

Очікується надання гарантії КП «Міськавтотранс» в сумі 2000,0 тис.євро  по кредиту МФУ (кошти ЄІБ) на придбання одиниць громадського автотранспорту ( автобусів), співфінансування – 11,0 млн.грн.

        Відтак сума непрямого (гарантованого) місцевого боргу на кінець 2020 року очікується в сумі    :

 • по кредиту ЄБРР – 8298,2  тис. євро
 • по кредиту НЕФКО – 147,4тис.євро
 • по кредиту МФУ (ЄІБ) – 900,0 тис. євро.

3. Мета Програми

Метою Програми є ефективне управління фінансовим ресурсом Бюджету для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання міською радою та її виконавчими органами зобов’язань за прямим місцевим боргом та гарантійних зобов»язань.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

Основними шляхами виконання Програми є:

 • забезпечення виконання розпису доходів загального та спеціального фонду, зокрема, бюджету розвитку;
 • недопущення заборгованості в процесі погашення місцевого боргу та платежів з його обслуговування.
 • недопущення перевищення межі місцевого боргу його граничних розмірів, встановлених Бюджетним кодексом України, а також граничної суми видатків на обслуговування боргу;
 • виконання в повному обсязі гарантійних зобов»язань міської ради в разі настання гарантійних випадків.

 

Рішенням Тернопільської міської ради від 20 грудня 2019 року
№  «Про бюджет  Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік»  затверджені наступні показники:

- граничний обсяг місцевого боргу міського бюджету на 31.12.2020 -  423 435, 3 тис. грн,  з них   прямого боргу ( за місцевими запозиченнями)  – 143067,3 тис.грн;

-  обсяг платежів з погашення місцевого боргу – 2149,7 тис. грн.;

-  обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу – 10200,0 тис. грн.;

-  обсяг гарантійних зобов»язань – 52137,1 тис.грн.

 

Обсяг прямого місцевого боргу складається з боргових зобов»язань за отриманими та непогашеними кредитами :

- 4423,9  тис. євро або 132717,0 тис.грн (кредит від Міністерства фінансів України (субкредит Європейського інвестиційного банку);
- 10350,3 тис.грн, (кредит від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО).

Витрати бюджету  громади на 2020 рік з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до наявних на сьогодні графіків платежів та інших матеріалів  за вищевказаними кредитами, в разі змін до яких відповідні зміни передбачатимуться в показниках Бюджету.

Основну частку в обслуговуванні боргу Бюджету протягом 2020 року становитиме сплата відсотків, яка  складатиме 10200,0 тис. грн, що буде забезпечена за рахунок коштів загального фонду бюджету громади.

 За рахунок надходжень бюджету розвитку (в т.ч. коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано погашення місцевого боргу у сумі 2149,7 тис. грн за кредитом Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО).

  Бюджетом передбачено кошти на виконання гарантійних зобов»язань в сумі 52137,1 тис.грн, що здійснюватимуться за рахунок надходжень бюджету розвитку.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завданнями Програми є:

 1. Здійснення своєчасної сплати відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу.

     Результативні показники:

витрат – обсяг видатків на сплату відсотків та інших платежів, прогнозна сума складає 10200,0 тис. гривень;

продукту – сума нарахованих відсотків та інших платежів, яка підлягає сплаті, тис. гривень;

ефективності – сума сплачених відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу, тис. гривень;

якості – відношення обсягу сплачених відсотків та інших платежів до загального обсягу відсотків та платежів, які необхідно було сплатити за користування кредитними коштами та обслуговування місцевого боргу, відсоток.

 1.  Погашення основної суми боргу.

Результативні показники:

витрат – обсяг видатків на погашення основної суми боргу, прогнозна сума складає  2149,7 тис. грн.;

продукту – обсяг нарахованої основної суми боргу, яка підлягає погашенню, тис. гривень;

ефективності – обсяг погашеної основної суми боргу, тис. гривень;

якості – відношення обсягу погашеної основної суми боргу до суми боргу, яка планувалася до погашення, відсоток.

 1. Виконання в повному обсязі гарантійних зобов»язань

Результативні показники:

витрат – обсяг видатків на виконання  гарантійних зобов»язань- 52137,1 тис.грн

продукту – обсяг обсяг гарантійних зобов»язань ( сплата тіла кредиту та відсотків), яка підлягає погашенню, тис. гривень;

ефективності – обсяг погашеної основної суми  зобов»язань ,тис. гривень;

якості – відношення обсягу  виконаних  гарантійних зобов»язань до суми зобов»язань, яка планувалася до  виконання , відсоток

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми управління боргом Бюджету на 2020 рік:

з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Прогнозні обсяги фінансу-вання (вартість), тис. грн

Очікуваний результат

1.

Сплата відсотків за користування кредитними кош-тами та інших платежів з обслу-говування місце-вого боргу

1.Контроль за повнотою та своєчасністю сплати відсот-ків банку

 

2.  Забезпе-чення вико-нання дохід-ної частини загального фонду Бюд-жету

 

3.Розміщення тимчасово вільних кош-тів  на депо-зитних рахун-ках банків

Протягом 2020 року

1. Фінансове управління

 

Г2. ГУ ДПС , ін. державні органи, органи місцевого   самоврядування,   на які покладено  справляння доходів до Бюд-жету

 

3. Управління економіки, промисловості та праці  ( в частині надання інформації стосовно запозичень)

 

4. Управління житлово –комунального  господарства, благоустрою та екології  ( в частині надання інформації стосовно запозичень)

Загальний фонд  Бюджету

 

10200,0

 

 

1. Своєчасне

  виконання зобов’язань за місцевими запозичення-ми

 

 

 

2. Формуван-ня високого рівня довіри до міської ради як учас-ника фінан-сового ринку та встанов-лення пози-тивного інвестицій-ного іміджу громади

2.

Погашення основної суми боргу

1.Контроль за повнотою та своєчасністюповернення   «тіла» креди-ту

 

2.Забезпечен-ня виконання дохідної час-тини загаль-ного та спеціального (бюджету розвитку) фондів Бюд-жету

 

3.Розміщення тимчасово вільних кош-тів Бюджету на депозитних рахунках бан-ків

Протягом 2020 року

.

 

1. Фінансове управління

 

. 2. ГУ ДПС , ін. державні органи, органи місцевого   самоврядування,   на які покладено  справляння доходів до Бюд-жету

 

3. Управління економіки, про-мисловості та праці ( в частині надання інфор-мації стосовно запозичень)

 

4.Управління житлово –комунального  господарства, благоустрою та екології ( в частині надан-ня інформації стосовно запозичень)

Спеціаль-ний фонд (бюджет розвитку) бюджету міста

 2149,7

 

1.Своєчасне і у повному обсязі вико-нання зобо-в’язань за місцевим боргом.

 

 

 2.Формуван-ня високого рівня довіри до міської ради як учасника фінансового ринку та встановлення позитивного інвестицій -ного  іміджу громади  

3.

Виконання в повному обсязі гарантійних зобов»язань

1.Планування суми гаран-тійних зобо-в»язань, сво-єчасне їх ви-конання в разі настання гарантійного випадку.

 

2.Забезпе-чення вико-нання дохід-ної частини загального та спеціального (бюджету розвитку) фондів Бюд-жету

 

3.Розміщення тимчасово вільних кош-тів Бюджету на депозитних рахунках банків

Протя-гом 2020 року

 1. Фінансове управління міської ради

 

 2. ГУ ДПС , ін. державні орга-ни, органи місцевого   са-моврядуванняна які покладено  справляння доходів до Бюджету

 

3. Управління економіки, промисловості та праці

 ( в частині надання інфор-мації стосовно гарантій)

 

4. Управління житлово –комунального  господарства, благоустрою та екології ( в час-тині надання інформації сто-совно гарантій)

 

  5.Управління транспорту, комунікацій та зв»язку ( в час-тині надання інформації сто-совно гарантій)

 

 

 

 

52137,1

1.В разі настання гарантійно-го випадку – повне і своєчасне виконання гарантій-них зобо-в»язань перед бан-ками

 

2.Формування висо-кого рівня довіри до міської ради як учасника фінансово-го ринку та встановлення позитив-ного інвес-тицій ного  іміджу гро-мади  

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

64486,8

 

 

      7. Оцінка ризиків

Відповідно до рішення  Тернопільської міської ради від 20 грудня 2019 року затверджено граничний обсяг місцевого боргу міського бюджету на 31.12.2020 -  423 435, 3 тис. грн,  з них   прямого боргу ( за місцевими запозиченнями)  – 143 067,3 тис.грн.

Співвідношення обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду до середньорічного  обсягу надходжень бюджету розвитку  на 2 наступних роки (526672,8 тис. грн) становитиме 80,4 відсотки, тобто він не перевищує граничний обсяг. Питома вага видатків на обслуговування місцевого боргу (10200,0тис.грн.)  в обсязі видатків загального фонду міського бюджету  без урахування реверсної дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6–8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України (1 651930,9 тис.грн) становитиме 0,06 відсотків, тобто не перевищує граничний розмір.

Крім того, оскільки погашення боргу та відсотків за кредитами  у 2020 році здійснюватиметься  у національній валюті,  та запланована сума  не  є  значною, ризики щодо вчасного погашення та обслуговування місцевого боргу є мінімальними.
Враховуючи обсяг бюджету розвитку, а також заплановані власні дохідні джерела, Бюджет володіє коштами, достатніми для виконання гарантійних зобов»язань.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію Програми в частині строків погашення основної суми боргу та сплати відсотків за користування кредитними коштами здійснює управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради. Контроль за виконанням Програми управління боргом міського бюджету громади  на 2020 рік здійснює фінансове управління міської ради, а також забезпечує складання звіту про її виконання не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

 

ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ БОРГОМ БЮДЖЕТУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020 РІК (додається)