Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Протокол №2 Засідання конкурсної комісії

Протокол №2

Засідання  конкурсної комісії
для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради

17.01.2020 року                                                                             10.00 год.

Місце проведення : бульв.Т.Шевченка,1, актовий зал

Конкурсна комісія створена розпорядженням міського голови від 20.12.2019 р.№ 309 «Про створення конкурсної комісії» для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради  на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі-Порядок).

З метою забезпечення відкритості та прозорості засідання конкурсної комісії здійснюється відеозапис.

Відповідно до п.36 Порядку представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

На засіданні присутні члени конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради у складі:

Бицюра Леонід Олексійович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;

Ярмоленко Ольга Маркіянівна – заступник начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради з медичних питань, заступник голови комісії;

Питель Ірина Дмитрівна – завідувач сектору медико-профілактичної роботи відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, секретар комісії;

Гайтко Дмитро Володимирович – голова громадської організації «Тернопільська міська організація ветеранів АТО», член Постійної експертної комісії Тернопільської міської ради з питань охорони здоров’я;

Кулянда Ігор Сергійович – голова ГО ветеранів АТО «Медична варта», доцент кафедри травматології та ортопедії з військово – польовою хірургією ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, член Постійної експертної комісії Тернопільської міської ради з питань охорони здоров’я;

Відсутній: Шульгай А.Г. - проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, доктор медичних наук, професор.

Присутні: представники засобів масової інформації (список реєстрації присутніх на засіданні додається).

Засідання конкурсної комісії є правомочним, присутні 5 членів конкурсної комісії.

Засідання конкурсної комісії  вів голова комісії Бицюра Леонід Олексійович.

СЛУХАЛИ Бицюру Л.О., який запропонував розглянути наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання комісії:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про розгляд заяв та документів, поданих претендентами на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради.
  2. Про допуск претендентів до участі в конкурсі.

 

Голосували про затвердження порядку денного засідання комісії:

Голосували :  Бицюра Л.О. – «за», Ярмоленко О.М. – «за», Питель І.Д. – «за», Гайтко Д.В. – «за», Кулянда І.С. – «за».

Утримались – «0», проти – «0».

Рішення прийнято.

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 

1.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв та документів, поданих претендентами на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради.

Доповідає: Бицюра Л.О., голова комісії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Повідомив, що до конкурсної комісії надійшла одна заява про участь у конкурсі з поданими до неї документами від Фалінської Тетяни Андріївни.

Відповідно до п.30 Прядку проведення конкурсу дана заява зареєстрована, як вхідна кореспонденція відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради за Вх.№ 38 від 14.01.2020 року.

Документи, крім заяви, надійшли в запечатаному вигляді(конверті), у строк, який закінчувався 15.01.2020 року. Ознайомив членів комісії із змістом заяви.

Конкурсною комісією був проведений огляд вмісту запечатаного конверта, поданого претендентом Фалінською Тетяною Андріївною, крім конкурсної пропозиції. Конкурсною комісією встановлено, що документи подані в повному об’ємі згідно переліку.

2.СЛУХАЛИ: Про допуск претендентів до участі в конкурсі.

Доповідає: Бицюра Л.О., голова комісії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  який відмітив, що конкурсній комісії необхідно оглянути подані документи на відповідність заявленим вимогам, в тому числі КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ для прийняття конкурсною комісією рішення про допуск претендентів до участі в конкурсі.

Конкурсною комісією був проведений огляд поданих документів Фалінської Т.А. Після проведеного огляду, конкурсною комісією встановлено, що документи претендента Фалінської Т.А. відповідають вимогам, згідно умов конкурсу.

ВИСТУПИЛИ:

Ярмоленко О.М. поставила на голосування пропозицію щодо визнання документів, поданих претендентом Фалінською Т.А. такими, що подані в повному об’ємі та допуску Фалінської Т.А. до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради.

До роботи комісії приєднався Шульгай А.Г.

Прошу голосувати.

Голосували :  Бицюра Л.О. – «за», Ярмоленко О.М. – «за», Питель І.Д. – «за», Гайтко Д.В. – «за», Кулянда І.С. – «за», Шульгай А.Г.- «за».

Утримались – «0», проти – «0».

Рішення прийнято одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ:

 

  1. Визнати документи, подані претендентом Фалінською Тетяною Андріївною такими, що подані в повному об’ємі та відповідають встановленим вимогам.
  2. Допустити до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська  міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради Фалінську Тетяну Андріївну.

 

ВИСТУПИЛИ:

Бицюра Л.О., наголосив, що конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради буде проходити сьогодні, 17.01.2020 року о 12.00 годині в актовому залі.

Запропонував з метою відкритості та прозорості проведення конкурсу, дозволити бути присутніми на засідання конкурсної комісії не лише представникам ЗМІ, а й всім бажаючим громадянам згідно списків реєстрації, які в подальшому будуть долучені до протоколу засідання комісії. Відмітив, що при цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

Поставив дану пропозицію на голосування.

Прошу голосувати.

Голосували : Бицюра Л.О. – «за», Ярмоленко О.М. – «за», Питель І.Д. – «за», Гайтко Д.В. – «за», Кулянда І.С. – «за», Шульгай А.Г.- «за».

Утримались – «0», проти – «0».

Рішення прийнято одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ:

  1. Дозволити бути присутніми на засідання конкурсної комісії під  час заслуховування конкурсної пропозиції учасника  та оголошення результатів конкурсу всім бажаючим громадянам згідно списків реєстрації, які в подальшому будуть долучені до протоколу засідання комісії.

 

Питання порядку денного засідання розглянуто. Зауважень щодо ведення засідання не надходило. На цьому засідання конкурсної комісії оголошується закритим.

 

Голова комісії                        _________                    Л.О.Бицюра

 

Секретар                                _________                    І.Д.Питель

 

Члени комісії                          _________                    О.М.Ярмоленко

 

                                               _________                    А.Г.Шульгай

 

                                               __________                   І.С.Кулянда

 

                                               _________                    Д.В.Гайтко