Про дотримання виконавської дисципліни щодо реалізації завдань, визначених нормативно - правовими актами, розпорядчими документами і власними контрольними документами та про стан розгляду скарг

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.12.2019 року №1170 «Про план роботи виконавчого комітету на 2020 рік», з метою належної організації роботи щодо дотримання термінів надання відповідей на контрольні документи, звернення юридичних та фізичних осіб, забезпечення документування управлінської діяльності, беручи до уваги непоодинокі випадки збою в роботі системи електронного документообігу, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти до відома інформацію начальника управління організаційно-виконавчої роботи Добрікової С.Є. про дотримання виконавської дисципліни щодо реалізації завдань, визначених нормативно-правовими актами, розпорядчими документами та власними контрольними документами та про стан розгляду скарг замовників послуг.
2.Доповнити підпункт 3.3.3.1. пункту 3.3. «Реєстрація документів» Розділу 3 ПРИЙМАННЯ, РОЗГЛЯД І РЕЄСТРАЦІЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ наступним абзацом у рішенні виконавчого комітету від 21.09.2011р. №1537:
«У разі збою в роботі електронного документообігу здійснювати реєстрацію вхідних документів вищестоящих та контролюючих органів, звернень фізичних та юридичних осіб, документів від органів державної влади, громадян, підприємств, організацій, установ, депутатів різних рівнів, інформаційних запитів, тощо в пронумерованому та прошнурованому журналі, з проставлянням на документі штампа з реєстраційним номером та датою, та одразу після виправлення неполадок: в системі електронного документообігу, з одночасним фіксуванням в комірці «Назва документа» фактичної дати надходження документа; повідомлення вищого керівництва міської ради про вжиті заходи щодо реєстрації зазначених вище документів».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами І.С.Хімейчука.

Додаток (додається)