Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою покращення екологічної ситуації на території Тернопільської міської територіальної громади, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності,  з питань бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 06.12.2019р. № 7/41/33, а саме:

1.1.В Розділі 1. «Паспорт Програми охорони навколишнього  природного середовища

Тернопільської міської територіальної  громади на 2020-2023 роки»:

1.1.1.в п.8.1. замість цифр «148 903,3» читати «178 929,1»;

1.1.2.в п.8.2. замість  цифр «96 025,8» читати «66 000,0».

1.2.В Розділі 4. «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми» таблицю «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції, згідно з додатком 1 (додається).

1.3.В Розділі 5. «Перелік завдань, заходів програми та результативні показники» п.1 «Основних показників очікуваного результату» викласти в новій редакції, а саме: «1) Показники витрат: усього витрат на виконання Програми на 2020-2023р.р. –   285 129,1 тис. грн., з них бюджет громади – 178 929,1 тис. грн.; державний бюджет –  66 000,0 тис. грн., інші джерела – 40 200,0 тис. грн.».

1.4.В Розділі 6 «Напрями діяльності та заходи  Програми охорони навколишнього  природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2020-2023 роки» пункти: 1.1, 3.1, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9 та рядки «Бюджет громади», «Державний бюджет» і «Разом» викласти в новій редакції, згідно з додатком 2 (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності.