Повноваження виконавчого комітету Тернопільської міської ради

Місце проведення засідань виконавчого комітету - "зелена кімната" Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 5).

***

Компетенція, функції, повноваження та завдання виконавчого комітету визначені Законом України «"Про місцеве самоврядування в Україні", Статутом територіальної громади м.Тернополя, затвердженим рішенням міської ради від 19.05.2011р. №6/8/10, Регламентом виконавчого комітету, затвердженим рішенням від 18.11.15р. №2.

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради є її виконавчим органом, підзвітним і підконтрольним раді. Кількісний склад виконавчого комітету визначено відповідно до рішення міської ради від 11.11.15р. №7/1/6. Персональний склад виконавчого комітету міської ради та заступників міського голови затверджено рішенням ради від 11.11.15р. №7/1/5 з відповідними змінами та доповненнями.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Відповідно до Регламенту виконавчого комітету Тернопільської міської ради засідання виконавчого комітету проводяться у середу, не рідше двох разів на місяць о 9-й годині, а також скликаються міським головою в міру необхідності. Міський голова може визначити інший день або час засідання.

Повноваження виконавчого комітету Тернопільської міської ради:

- попередньо розглядати проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Тернопільської міської ради;

- координувати діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя, заслуховувати звіти про роботу їх керівників;

- змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Інші повноваження виконавчого комітету визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та діючими нормативно-правовими актами.