Про корегування обсягів регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів у 2022 році у державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти, Відокремленому структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» та Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 №994-р «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів» (із змінами), з метою задоволення потреб у професійних та робітничих кадрах на ринку праці, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Погодити обсяги регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів у 2022 році:

1.1.У державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти та Відокремленому структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» згідно з додатком 1 (додається).

1.2.У Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола згідно з додатком 2 (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Дідича.