Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету міської громади за 9 місяців 2022 року, виконавчий комітет міської ради відзначає. Незважаючи на пов»язані з воєнним станом зміни в економіці громади та бюджетному і податковому законодавстві, за результатами 9-ти місяців 2022 року в цілому досягнуто перевиконання запланованих показників доходів бюджету. Так, при плані 2 129 601,6 тис.грн до бюджету громади надійшло 2 231 907,2 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 2 161 874,2 тис.грн та до спеціального фонду – 70 033,0 тис.грн, виконання річного плану склало 75,2 відсотків, а плану 9-ти місяців - 104,8 відсотків (додаток 1). По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) план забезпечено на 106,1 відсотки: із запланованих 1 713 090,2 тис.грн надійшло 1 817 343,9 тис.грн, що перевищило відповідний показник минулого року на 274 703,0 тис.грн або на 17,8 відсотків. Переважну частку в доходах бюджету (96,9 відсоток) склав загальний фонд, надходження якого за звітний період забезпечено на 104,9 відсотки. В його структурі домінували власні доходи – 80,8 відсотків (1 747 310,9 тис.грн), тоді як частка міжбюджетних трансфертів ( 414 563,4 тис.грн) становила 19,2 відсотки. Власні доходи загального фонду виконано на 106,2 відсотки, внаслідок чого додатково надійшло 102 585,9 тис.грн податків, зборів та інших надходжень, а їх приріст порівняно з відповідним періодом минулого року досягнуто в сумі 312 134,3 тис. грн або 21,7 відсотків. Основну питому вагу у власних надходженнях загального фонду становили податки і збори, зокрема, 69,5 відсотків - податок на доходи фізичних осіб. Загальний фонд також сформували: податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухомість) – 110 526,3 тис.грн або 6,3 відсотки у його власних надходженнях, єдиний податок – 274 636,4 тис.грн або 15,7 відсотків, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (включаючи акцизний податок з реалізації тютюнових виробів, сплачений виробниками та імпортерами) – 87 307,9 тис.грн або 5,0 відсотків, відрахування з державного бюджету акцизного податку з виробленого та ввезеного пального – 12 565,9 тис.грн або 0,7 відсотків, плата за надання інших адміністративних послуг – 17 690,5 тис.грн або 1,0 відсоток, тощо. По багатьох дохідних джерелах загального фонду забезпечено виконання запланованих показників. 2 Перш за все, це стосується одного з найбільшого податку - ПДФО, який при плані 1 088 120,3 тис.грн надійшов в сумі 1 214 891,9 тис.грн або 111,7 відсотки. Порівняно з 9- ма місяцями 2021р. його приріст склав 282 917,6 тис.грн або 30,3 відсотки, що, насамперед, пов»язано із об»єктивним зростанням ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями та ін. (порівняно з 9-ма місяцями минулого року - у 5,8 рази), із збільшенням мінімальної зарплати з 6000 до 6500 грн або на 8,3 відсотки та частки його зарахування з 60-ти до 64-х відсотків або у 1,07 рази. Додатково до плану надійшло також збору за місця для паркування транспортних засобів – 941,8 тис.грн, адміністративних штрафів та інших санкцій – 2 131,3 тис.грн, плати за надання інших адміністративних послуг – 6 420,5 тис.грн та ін. В той же час недоодержано: податку на нерухомість – 22 657,3 тис.грн (виконання - 66,9 відсотків), плати за землю – 2 883,2 тис.грн (95,7 відсотків), транспортного податку - 357,7 тис.грн (57,1 відсотків), єдиного податку - 1763,2 тис.грн (99,4 відсотків), податку на прибуток комунальних підприємств – 10 094,3 тис.грн ( 6,4 відсотків), тощо. В основному, це пояснюється спадом надходжень цих доходів порівняно із відповідним періодом минулого року, спричиненим змінами в законодавстві, у тому числі, можливістю у певний період не сплачувати податкові зобов»язання, погіршенням фінансового стану платників, тощо. Трансферти з державного та з місцевих бюджетів при плані 416 511,4 тис.грн надійшли до загального фонду в сумі 414 563,4 тис.грн або 99,5 відсотків. З них, переважну більшість ( 95,3 відсотки) склала освітня субвенція з державного бюджету – 395 483,4 тис.грн, яка надійшла відповідно до плану. Спеціальний фонд у доходах бюджету громади становив 3,1 відсоток і надійшов у сумі 70 033,0 тис.грн або 102,4 відсотків від плану, по більшості доходів якого планові завдання виконані. Власні надходження бюджетних установ при плані 49 089,1 тис.грн склали 49 835,3 тис.грн або 101,5 відсотків. Надходження коштів від продажу земельних ділянок при плані 4 000,0 тис.грн склали 5 180,5 тис.грн, або у 1,3 рази більше. Внаслідок погашення заборгованості платників пайової участі у розвитку населеного пункту, при плані 7 200,0 тис.грн сплачено 8 498,8 тис.грн або 118,0 відсотки. Кошти від відчуження комунального майна при плані 1 800,0 тис.грн надійшли в сумі 1547,4 тис.грн. Це дозволило перевиконати дохідну частину бюджету розвитку, який за 9 місяців 2022р. при плані 13 000,0 тис.грн становив 15 226,7 тис.грн або 117,1 відсоток. Кошти, які надійшли до бюджету громади за 9 місяців 2022 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 54,0 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 1 894 519,5 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 1 706 273,7 тис. грн і по спеціальному – 188 245,8 тис. грн. За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 1 011 994,3 тис.грн, охорони здоров’я – на 71 032,7 тис.грн, культури - на 22 808,8 тис.грн, соціального захисту – на 107 847,3 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 262 171,1 тис.грн, фізичну культуру і спорт - на 44 723,3 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 983 761,2тис.грн та 93 587,2 тис.грн, або 51,9 та 4,9 відсотків всіх видатків бюджету. 3 Протягом 9-ти місяців 2022 року дванадцять раз проводилися зміни до бюджету міської територіальної громади. В результаті чого на утримання галузей громади було направлено 328 985,511102 тис.грн., з них на : - заробітну плату з нарахуваннями - 3 098,2 тис.грн.; - комунальні видатки - 4 145,64102 тис.грн. - капітальні видатки - 143 699,1 тис.грн.; - інші видатки - 178 042,57 тис.грн. Проте, відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 року № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» зменшено дохідну та видаткову частину бюджету по освітній субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 57 008,8 тис.грн. на оплату праці педагогічним працівникам. Відповідно до розпорядження Тернопільської обласної військової адміністрації від 16.04.2022 року №212 «Про затвердження змін до обласного бюджету на 2022 рік» зменшено дохідну та видаткову частину бюджету по субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок освітньої субвенції в сумі 586,380 тис.грн. та по субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами - 330,72 тис.грн. Протягом 9-ти місяців 2022 року виділялись кошти з резервного фонду бюджету громади в сумі 30 607,24 тис.грн., а саме: -Тернопільській міській раді (заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) - закупівля паливно – мастильних матеріалів для проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів та забезпечення цілодобового патрулювання громади виділена сума коштів 800,0 тис.грн., фактично використано - 799,980 тис.грн.; -Тернопільській міській раді (заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) - придбання додаткових систем сповіщення населення громади виділена сума коштів 339,6 тис.грн., фактично використано - 339,6 тис.грн.; -Тернопільській міській раді (заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха) - придбання комплектів системи інформування населення виділена сума коштів 680,0 тис.грн., фактично використано - 680,0 тис.грн.; -Тернопільській міській раді (внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання) виділена сума коштів 200,0тис.грн.-КП» Масив» на забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права ; 400,0тис.грн. – КП «Еней» на забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права ; 1444,8тис.грн-КП «Матеріально –технічного забезпечення ТМР»на забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права; 2500,0тис.грн. – КП «Матеріально –технічного забезпечення ТМР» на будівництво та підведення мереж до індустріального парку Тернопіль, фактично використано - 4 544,8 тис.грн. ; -Тернопільській міській раді (інші заходи пов»язані з економічною діяльністю) придбання компюторної техніки виділена сума коштів 127,0 тис.грн., фактично використано - 127,0 тис.грн.; -Тернопільській міській раді (інші заходи пов»язані з економічною діяльністю) придбання комп’ютерної техніки -планшетів 12шт. та ноутбук -1шт. для посилення обороноздатності військових формувань виділена сума коштів 160,5 тис.грн., фактично використано - 19,5 тис.грн.; -Тернопільській міській раді для КП «Еней» на забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, для надання послуг з безоплатного миття, прання, сушіння одягу та речей соціально – незахищених верств населення міста, а також 4 тимчасово переміщеним особам з інших областей виділена сума коштів 200,0 тис.грн., фактично використано - 200,0 тис.грн.; -Тернопільській міській раді - для Програми розвитку містобудівної діяльності, територіального планування та містобудівного кадастру на 2022 – 2024 роки в сумі 6 200,0тис.грн., фактично використано - 1900,0 тис.грн. -для КП «Підприємство матеріально – технічного забезпечення на «Будівництво та підведення мереж до індустріального парку «Тернопіль» в сумі 2 000,0тис.грн.; -Тернопільській міській раді - для приведення у відповідність захисної споруди (укриття ) Тернопільської міської ради - 1 000,0 тис.грн., - для КП «Масив» - 200,0 тис.грн. для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права (на утримання автостоянки (спецмайданчик) для зберігання автомобілів); -відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення - придбання лікарських засобів і виробів медичного забезпечення виділена сума коштів 1234,5 тис.грн., фактично використано - 1234,5тис.грн.; -відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення - придбання медикаментів та виробів медичного призначення для невідкладної медичної допомоги виділена сума коштів 1650,0 тис.грн., фактично використано - 1650,0тис.грн.; -відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення виділена сума коштів 800,0тис.грн.- комунальна лікарня швидкої допомоги на придбання обладнання; 1280,0тис.грн. – міська комунальна лікарня №2 на придбання обладнання, фактично використано – 2080,0 тис.грн. ; -відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення на придбання трьох WiFi та двох телевізорів комунальному некомерційному підприємстві «Міська комунальна лікарня №3»для забезпечення надання медичної допомоги та проведення повноцінної реабілітації пораненим воїнам ЗСУ виділено суму коштів 41,1 тис.грн. фактично використано - 41,1 тис.грн.; -відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення виділено кошти для КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2» для капітального ремонту приміщень Ш поверху кардіологічного відділення під встановлення рентгенівської системи для надання медичної допомоги пораненим військовим, переселенцям, жителям Тернопільської громади на COVID 19 – 900,0 тис.грн. фактично використано - 880,2 тис.грн. та для КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» для придбання стоматологічного обладнання ( стоматологічна установка, переносний портативний рентгенапарат та радіовізіограф 303,0тис.грн.) та роботи по монтажу обладнання пересувного стоматологічного автомобіля (70,9 тис.грн.) для надання медичної стоматологічної допомоги військовим , які беруть безпосередньо участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв»язку з військовою агресією Російської Федерації проти України фактично використано - 373,0 тис.грн.; -відділу охорони здоров»я та медичного забезпечення виділено кошти в сумі 1900,0 тис.грн. для закупівлі пасажирського ліфта, який буде встановлено в поліклініці КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2» для обслуговування поранених військових, осіб з інвалідністю, переселенців та інших маломобільних груп населення Тернопільської громади в сумі 1 400,0 тис.грн. та на капітальний ремонт ліфтової шахти із заміною ліфта в приміщення КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за адресою вул..Шпитальна,2 в м.Тернополі в сумі 500,0 тис.грн. фактично використано - 299,6 тис.грн.; -управлінню освіти і науки - придбання паливно – мастильних матеріалів для обслуговування внутрішньо переміщених осіб виділена сума коштів 31,590 тис.грн.тис.грн., фактично використано - 31,590 тис.грн.; 5 -управлінню освіти і науки - придбання продуктів харчування для обслуговування внутрішньо переміщених осіб виділена сума коштів 2250,0 тис.грн., фактично використано - 0,0 тис.грн.; -управлінню соціальної політики «Карітас» на проведення транспортних послуг доставки гум. допомоги , придбання продуктів харчування, предметів гігієни внутрішньо переміщеним особам виділена сума коштів - 1 000,0 тис.грн., фактично використано - 1 000,0 тис.грн.; -управлінню соціальної політики для закупівлі 3-х багатофункційних пристроїв (принтерів) для роботи управління по обслуговуванню та наданню підтримки внутрішньо переміщеним особам виділена сума коштів 60,1 тис.грн., фактично використано - 60,1 тис.грн.; -управлінню культури і мистецтв на проживання митців та оплату послуг виділено кошти в сумі 150,0 тис.грн., фактично використано - 150,0 тис.грн. -управлінню транспортних мереж та зв»язку виділено коштів в сумі 426,3 тис.грн. на придбання дизпалива для перевезення пасажирів, 100,642 тис.грн. для пошиття 100 комплектів польових костюмів, 771,603тис.грн. на придбання дизпалива для перевезення пасажирів, 450,0 тис.грн. на придбання та встановлення камер відеоспостереження, для забезпечення безпеки мешканців громади, фактично використано - 1748,55 тис.грн.; -управлінню транспортних мереж та зв»язку для придбання паливно – мастильних матеріалів для заправки транспортних засобів, якими забезпечуватимуться перевезення з питань тероборони, ЗСУ, а також гуманітарних вантажів виділено кошти в сумі 300,0 тис.грн., фактично використано - 300,0 тис.грн. -управлінню транспортних мереж та зв»язку на забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права (для придбання матеріалів і запасних частин для ремонту захисної споруди (сховища № 72042) КП «Тернопільелектротранс») виділено кошти в сумі 434,8 тис.грн. фактично використано - 65,5 тис.грн.; -управлінню транспортних мереж та зв»язку для КП «Тернопіль Інтеравіа» на фінансову підтримку для реалізації Програми «Безпечна громада 2021 – 2022 роки» на придбання та встановлення камер відеоспостереження на перехрестя вулиць та пам»ятниках міста Тернополя виділено кошти в сумі 200,8 тис.грн. фактично використано – 0,0 тис.грн. Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Звіт про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-14 взяти до відома (додаються).