Про внесення змін в рішення міської ради від 22.11.2018 №7/30/20 «Про затвердження Програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 року № 616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту», з метою страхування здоров’я та життя членів добровільного формування цивільного захисту на період виконання ними допоміжних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2018 №7/30/20 , а саме:

1.1. В пункті 8 розділу 1 «Паспорт програми» цифри 7811,0 замінити цифрами 7911,0.

1.2. В абзаці 9 розділу 4 цифри 7811,0 замінити цифрами 7911,0. 1.3. Таблицю розділу 4 «Ресурсне забезпечення програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки» викласти в новій редакції, згідно з додатком 1 (додається).

1.4. Розділ 6 «Напрями діяльності та заходи програми», «Програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки» доповнити пунктом 7 згідно з додатком 2 (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у межах розподілу повноважень.