Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перше півріччя 2021 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади (надалі бюджет громади) за перше півріччя 2021року, виконавчий комітет міської ради відзначає.
За звітний період із запланованих 1 217 783,2 тис.грн до бюджету громади надійшло 1 417 296,6 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 1 344 506,4 тис.грн. та до спеціального фонду – 72 790,1 тис.грн. Виконання річного плану доходів склало 55,5 відсотки, плану першого півріччя – 116,4 відсотки (додаток 1).
По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану становить 110,3 відсотки: із запланованих 907 380,5 тис.грн надійшло 1 001 022,2 тис.грн, що перевищило планове завдання на 93 641,6 тис.грн.
Переважну частку – 94,9 відсотків дохідної частини бюджету громади, склав загальний фонд, план по якому забезпечено на 114,7 відсотків.
Власні надходження загального фонду виконані на 107,7 відсотків (при плані 861 605,0 тис.грн. вони склали 928 232,0 тис.грн), тобто додатково отримано до бюджету 66 627,0 тис.грн.
Основну складову загального фонду сформували податкові надходження, найбільшим з яких (65,2 відсотки у його власних доходах) залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).
При плані 584 305,9 тис.грн ПДФО надійшов у сумі 604 914,2 тис.грн або 103,5 відсотки від плану. В порівнянні з першим півріччям 2020р. досягнуто приріст ПДФО в сумі 134 683,3 тис.грн. або 28,6 відсотків.
Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету залишаються також : податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), поступлення якого склали -75 090.3 тис.грн або 8,0 відсотків у його власних надходженнях, акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів -33 114,1тис.грн або 3,6 відсотки, єдиний податок - 155 513,0 тис.грн або 16,8 відсотків, відрахування частини акцизного податку з виробленого і ввезеного палива - 34 992,9тис.грн. або 3,8 відсотків та ін.
Перевиконання планових завдань досягнуто по ПДФО, додатково до плану надійшло 20 608,3 тис.грн., єдиному податку – 25 774,8 тис.грн., акцизному податку з роздрібноі торгівлі підакцизними товарами - 3 603,8 тис.грн., податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 6 071,7 тис.грн., податку на прибуток комунальних підприємств – 5 760,3 тис.грн., акцизному податку з ввезеного та виробленого палива –5 792,8 тис.грн., платі за встановлення земельного сервітуту - 647,1 тис.грн., адмінштрафах та інших санкціях – 1 032,8 тис.грн., тощо.
Передусім, приріст досягнуто завдяки збільшенню мінімальної заробітної плати на початок року (з 4723 грн на 01.01.2020р. до 6000 грн на 01.01.2021р.або на 27,0 відсотків), прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок року (з 2102,00 грн до 2270,0 грн або на 8,0 відсотків), а відтак – податків і зборів, прив’язаних до їх розміру ( ПДФО, єдиного податку, місцевих податків і зборів, плати за надання адміністративних послуг та ін.), оптимізації справляння та покращення адміністрування податків і зборів та інших надходжень.
Вагомою складовою загального фонду є міжбюджетні трансферти з державного та з місцевих бюджетів, які при плані 310 402,7 тис.грн. склали 416 274,4 тис.грн або 134,1 відсоток від плану. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх обсяг збільшився на 105 871,7 тис.грн або на 43,8 відсотків.
Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету громади склав 5,1 відсоток або 72790,1 тис.грн., що на 59,0 відсотки перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 27 014,7 тис.грн. коштів цільового призначення.
Зокрема, перевиконано по цільовому фонду соціально-економічного розвитку - 517,9 тис.грн., по коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - на 17 373,9 тис.грн, по надходженнях від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – на 12 403,0 тис.грн.

Кошти, які надійшли до бюджету міста (громади) за І-ше півріччя 2021 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 41,4 відсотки та спрямувати на фінансування галузей – 1207976,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 1028062,2 тис. грн і по спеціальному – 179913,8 тис. грн.
За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 708868,1 тис.грн, охорони здоров’я – на 45760,9 тис грн, культури - на 15654,8 тис.грн, соціального захисту – на 46104,5 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 111645,4тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 29051,0 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 696774,4 тис.грн та 49 809,7 тис.грн, або 57,7 та 4,1 відсотків всіх видатків бюджету.
Протягом І-шого півріччя 2021 року п»ять раз проводилися зміни до бюджету міста (громади). В результаті чого на утримання галузей громади було направлено 639900,5тис.грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 395 396,4 тис.грн., та по спеціальному фонду – 244 504,1 тис.грн., з них на :
- заробітну плату з нарахуваннями – 16 250,8 тис.грн.;
- оплату енергоносіїв - 335,8 тис.грн.
- капітальні видатки - 151 971,8 тис.грн.;
- інші видатки - 29767,1 тис.грн.;
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету - 350 000,0 тис.грн.;
- будівельно - ремонтні роботи палацу спорту - 91 575,0 тис.грн.
Станом на 01.07.2021 року по бюджету громади числиться прострочена кредиторська заборгованість в сумі 2 579,5 тис.грн. - це кредиторська заборгованість , яка виникла по відшкодуванню компенсаційних виплат на пільгове перевезення автомобільним та електричним транспортом за 2016 рік.
Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 2021 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додаються).
2. Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перше півріччя 2021 року на затвердження міською радою.