Про виділення коштів

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Фінансової угоди в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України» між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка підписана 11 листопада 2016 року у м. Києві та ратифікована Законом України від 12.04.2017 № 2009-VIIIз метою успішної реалізації проєкту та використання коштів відповідно до їх цільового призначення, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Виділити 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень для оплати послуг з підготовки проекту Плану сталої міської мобільностіза рахунок коштів цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевогосамоврядуванняі місцевими органами виконавчої влади (КПКВК-0117691, КЕКВ-2240).

2. Відділу обліку та фінансового забезпечення провести своєчасне фінансування згідно пункту 1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вікторію Остапчук.