Про обсяги регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів у 2021 році в державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти, Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І.Пулюя та Галицькому коледжі ім. В’ячеслава Чорновола

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 №994-р «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів» та з метою задоволення потреб у професійних та робітничих кадрах на ринку праці, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Погодити обсяги регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів у 2021 році:

1.1. У державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти та Тернопільському фаховому коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя згідно з додатком 1 (додається).

1.2. У Галицькому коледжі ім. В’ячеслава Чорновола згідно з додатком 2 (додається).

2.Набір учнів у 2021 році здійснювати відповідно до обсягів регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів.

3. Фінансування державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Тернопільського фахового коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола здійснювати за рахунок державної освітньої субвенції, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Дідича.

Додатки