Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 15.10.2020 № 799 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Тернопільській міській раді»

Керуючись Законами України «Про електронні довірчі послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», з метою впорядкування деяких питань діловодства у міській раді, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 15.10.2020 №799 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Тернопільській міській раді», а саме:

1.1. Викласти пункт 126 підрозділу «Керівник установи» розділу IV «Документування управлінської інформації в електронній формі» в новій редакції : «Після підписання документа міським головою в системі електронного документообігу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису він автоматично реєструється. Уповноважена особа видруковує паперовий примірник рішення ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови з візуалізацією QR-коду КЕПу та штрих-коду реєстрації документу, згодом формує у справу та передає для архівного зберігання.»

1.2. Викласти пункти 154, 155 підрозділу «Проекти розпоряджень, наказів» розділу IV «Документування управлінської інформації в електронній формі» в новій редакції :

«154. Підписання розпорядження (наказу) здійснюється у електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.
155. Головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого комітету перевіряє проект електронного документа на предмет його відповідності вимогам щодо підготовки відповідних проектів перед поданням розпорядження (наказу) на підпис міському голові в системі електронного документообігу.»

1.3. Виключити третій абзац пункту 319 підрозділу «Доручення» розділу IX «Документування управлінської інформації»

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-керуючого справами Івана Хімейчука.