Про обсяги прийому учнів у Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола на 2020-2021 навчальний рік

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року № 818 «Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 994-р «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів», враховуючи рішення комісії з розробки пропозицій щодо корегування обсягів регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів у професійно-технічних закладах міста Тернополя на 2020-2021 навчальний рік, протокол №2 від 04.06.2020 року, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити на 2020-2021 навчальний рік обсяги прийому учнів Галицькому коледжу імені В’ячеслава Чорновола на підготовку кваліфікованих робітників згідно з додатком 1, фахівців з вищою освітою згідно з додатком 2 (додаються).
2. Начальнику управління освіти і науки міської ради Похиляк О.П. підписати державні контракти на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на 2020-2021 навчальний рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бицюру Л.О.