Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, п.п.15,16 рішення міської ради від 19.12.2018р. № 7/31/14 «Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік», та враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів, виконавчий комітет Тернопільської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Зменшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на 1231,50247тис.грн.
з них:
оплата праці – 525,33704тис.грн.
енергоносії –13,37046тис.грн.
1.1.Управлінню освіти і науки – 692,10247тис.грн.
з них:
оплата праці – 525,33704тис.грн.
енергоносії –13,37046тис.грн.
1.1.1.( 0611030) Надання загальної середньої освіти вечірніми ( змінними ) школами- 692,10247тис.грн.
з них:
оплата праці – 525,33704тис.грн.
енергоносії –13,37046тис.грн.
1.2. Управлінню соціальної політики –539,4тис.грн.
1.2.1.( 0813012) Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 539,4тис.грн.

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за рахунок зменшення видатків загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів (п.1) на 1231,50247тис.грн.
з них:
оплата праці – 525,33704тис.грн.
енергоносії –13,37046тис.грн.
2.1. Управлінню освіти і науки – 692,10247тис.грн.
з них:
оплата праці – 525,33704тис.грн.
енергоносії –13,37046тис.грн.
2.1.1. (0611020) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами -692,10247тис.грн.
з них:
оплата праці – 525,33704тис.грн.
енергоносії –13,37046тис.грн.
2.2. Управлінню соціальної політики –539,4тис.грн.
2.2.1.( 0813011) Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 539,4тис.грн.
3.Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок передачі коштів бюджету розвитку до загального фонду на 165,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки -165,0 тис.грн.
3.1.Міській раді- 165,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 165,0тис.грн.
3.1.1.(0117321) Будівництво освітніх установ та закладів -165,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки-165,0 тис.грн.
4. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок передачі коштів бюджету розвитку до загального фонду ( п.3) на 165,0тис.грн.
4.1.Міській раді- 165,0тис.грн.
4.1.1.( 0117693) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 165,0тис.грн.
5. Внести зміни в додаток "Перелік об"єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку" згідно з додатком (додається).
6. Внести зміни додаток № 2 "Фінансування бюджету м.Тернополя на 2018рік" замінивши цифри кодів функціонування 208400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) та 602400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) за загальним фондом з мінус 387525155 грн. на мінус 387360155 грн. та спеціальним фондом з 387525155 грн. на 387360155 грн., в тому числі бюджет розвитку з 387525155 грн. на 387360155 грн.
7.Затвердити дане рішення на черговій сесії міської ради.
8.Фінансовому управлінню Тернопільської міської ради внести відповідні зміни до річного розпису асигнувань.

Додатки (додаються)