Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13 березня 2019р. №228 " Про виділення коштів для фінансової підтримки комунального підприємства «Автошкола «Міськавтотранс»

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Автошкола «Міськавтотранс» від 25.06.2019р. №223, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням виконавчого комітету від 14.08.2019р. №782 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.Внести зміни в п.1 рішення виконавчого комітету від 13 березня 2019р. №228 "Про виділення коштів для фінансової підтримки комунального підприємства «Автошкола «Міськавтотранс», а саме замість цифр та слів «150 000,00 грн. (сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) »
читати: « 450 000,00 грн.(чотириста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) ».
2.Комунальному підприємству «Автошкола «Міськавтотранс» надати звіт про використання коштів вказаних в п.1 даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.Є.Дідича.