Про перерозподіл бюджетних асигнувань

Керуючись Бюджетним кодексом України, п.п.15,16 рішення міської ради від 19.12.2018р. № 7/31/14 «Про бюджет міста Тернополя (громади) на 2019 рік», та враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів, виконавчий комітет Тернопільської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету за рахунок передачі коштів бюджету розвитку до загального фонду на 300,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки-300,0тис.грн.
1.1. Управлінню транспорту,комунікацій та зв"язку- 300,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки-300,0тис.грн.
1.1.1. ( 1917670) Внески до статутного капіталу суб"єктів гоподарювання – 300,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки – 300,0тис.грн.
2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок передачі коштів бюджету розвитку до загального фонду ( п.3) на 300,0 тис.грн.
2.1. Управлінню транспорту,комунікацій та зв"язку- 300,0тис.грн.
2.1.1.( 1917413) Інші заходи у сфері автотранспорту- 300,0тис.грн.
3. Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів 4900,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 4900,0 тис.грн.
3.1.Управлінню культури і мистецтв- 1300,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки –1300,0тис.грн.
3.1.1.( 1014081) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва ( Благоустрій парків культури і відпочинку) -1300,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки –1300,0тис.грн.

3.2 Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології -3600,0 тис.грн.
з них:
капітальні видатки –3600,0тис.грн.
3.2.1.(1216030) Організація благоустрою населених пунктів-3600,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки –3600,0тис.грн.

4. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів 4900,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки- 4900,0 тис.грн.
4.1.Управлінню культури і мистецтв- 1300,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки –1300,0тис.грн.
4.1.1 (1017320) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -1300,0тис.грн.
з них:
капітальні видатки –1300,0тис.грн.
4.2 Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології -3600,0 тис.грн.
з них:
капітальні видатки –3600,0тис.грн.
4.2.1 (1217670) Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання 3600,0 тис.грн
з них:
капітальні видатки –3600,0тис.грн.

5.Внести зміни в додаток "Перелік об"єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку" згідно з додатком (додається) .
6. Внести зміни додаток № 2 "Фінансування бюджету м.Тернополя на 2018рік" замінивши цифри кодів функціонування 208400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) та 602400 "Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) за загальним фондом з мінус
838488,628грн. на мінус 838188,628 грн. та спеціальним фондом з 838488,628 грн. на 838188,628 грн., в тому числі бюджет розвитку з 838488,628 грн. на 838188,628 грн.
7.Затвердити дане рішення на черговій сесії міської ради.
8.Фінансовому управлінню Тернопільської міської ради внести відповідні зміни до річного розпису асигнувань.

Додаток (додається)