Про надання дозволу на здійснення виплат за надані транспортні послуги

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету міської ради від 01.11.2021 №980 «Про запровадження покілометрової оплати за надані транспортні послуги» (із змінами), рішенням виконавчого комітету від 02.12.2020 №38 «Про запровадження Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес-перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді» (із змінами), рішенням міської ради від 17.12.2021 №8/11/22 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 року №8/2/17 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Дозволити управлінню транспортних мереж та зв’язку здійснити виплати підприємствам-перевізникам за надані транспортні послуги за листопад-грудень 2021 на загальну суму 10 570 900,00 грн. (десять мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок), які виділені як «Інша діяльність у сфері транспорту» КПК 1917450 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на підставі поданих актів виконаних робіт з надання транспортних послуг. Кошти перерахувати на розрахункові рахунки підприємств-перевізників.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ігоря Крисоватого.