ЗАЯВКА на участь у конкурсі програм розроблених інститутами громадянського суспільства на 2019 рік

Заявка

на участь у конкурсі програм розроблених інститутами громадянського суспільства на 2019  рік

 

Додаток 1 

до Положення про проведення

конкурсу програм  

                                                                                                            розроблених інститутами

                                                                                                            громадянського суспільства

                                                                                                            на 2019 рік

 

 

Дата реєстрації заявки

 

Реєстраційний номер

 

Підпис секретаря комісії

 

 

заявка

на участь у конкурсі програм розроблених інститутами громадянського суспільства на 2019 рік

 

Пріоритетний напрямок програми

 

Назва інституту громадянського суспільства

 

Назва  програми

 

Загальна сума кошторису витрат на здійснення  програми

 

Очікуване фінансування від Тернопільської міської ради

 

Терміни реалізації  програми

 

Поштова адреса організації

 

Юридична адреса організації

 

Телефон, факс

 

Адреса електронної пошти та Web-сайт (якщо є)

 

Прізвище та ім’я відповідальної  особи, яка буде надавати в  управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту ТМР фінансові документи для реалізації проекту

 

Прізвище та ім’я, посада в організації керівника  програми

 

 

Підписи засвідчують зобов’язання:

 • подавати у конкурсній документації правдиву інформацію;
 • вичерпно інформувати Молодіжну міську раду м. Тернополя та Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту (фінансовий та творчий звіти) про реалізацію проекту програми;
 • під час будь-якого використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації програми, посилатися на фінансову підтримку Тернопільської міської ради.

 

 

Підпис керівника програми ______________________    Дата____________

 

Підпис керівника організації _____________________    Дата____________

 

Печатка організації

 

 

 

Додаток 2

 

до Положення про

проведення

конкурсу програм  

                                                                                                         розроблених інститутами

                                                                                                         громадянського суспільства

Програма _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Назва організації_________________________________________________________________

 

 1. Анотація _____________________________________________________________________

(на окремому аркуші, не більше однієї сторінки машинописного тексту)

           

В анотації до програми потрібно чітко і лаконічно розкрити її зміст за такою схемою:

 • назва програми;
 • назва організації, що подає програму;
 • у чому полягає актуальність програми, на розв’язання якої конкретної проблеми її спрямовано;
 • що конкретно і яким чином передбачається здійснити впродовж терміну реалізації програми;
 • які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення програми;
 • які ще організації братимуть участь у реалізації програми.

 

 1. Загальна інформація ___________________________________________________________ Рівень проведення: (міжнародний, всеукраїнський, місцевий)
 2. Зміст проекту, заходу: (освітньо-виховні, інформаційно-просвітницькі, експертно-аналітичні, культурологічні).
 3. Підстава для розроблення проекту, заходу ___________________________________________________________________

(нормативно-правові акти)

5..1. Проблема, на вирішення якої спрямована програма __________________________________________________________________________________

( не більше 1/2 сторінки машинописного тексту)

 

5.2. Цільова група, на яку спрямовано програму _________________________________________

__________________________________________________________________________________

(вкажіть конкретні якісні та кількісні показники)

 

5.3. Мета програми _________________________________________________________________

 

5.4. Завдання програми _____________________________________________________________

 

5.5. Очікувані результати реалізації програми __________________________________________

_________________________________________________________________________________

(вкажіть конкретні якісні та кількісні показники)

5.6. План реалізації програми

 

Етапи реалізації

Опис заходів (кроки) для здійснення етапу

Термін реалізації етапу

Результати здійснення етапу

 

 

 

 

 

 

5.7. Які ще організації братимуть участь у реалізації програми? ___________________________________________________________________________________

(назвіть адреси, телефони, контактні особи із зазначенням їх посад)

 

5.8. Яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати?_____________________________

 

5.9. Яким чином ваша організація буде оцінювати ефективність реалізації програми?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Фінансова частина

            6.1. Кошторис витрат на реалізацію програми  ( починаючи з нового аркуша)

 

 

№ з/п
Стаття витрат
Розрахунок витрат
Усього, грн
Кошти передбачені міським бюджетом
Кошти передбачені з інших джерел
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Оплата послуг залучених спеціалістів (вказується перелік спеціалістів)
Кількість залучених осіб
Кількість годин
Оплата за годину, грн
 
 
 
2
Нарахування
Сума
 
Відсоток
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
3
Оплата проїзду, добових, проживання та харчування учасників заходу
Кількість осіб
Кількість днів (раз)
Вартість за день (раз), грн
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
4
Оренда приміщень, територій, споруд, де проводиться захід (чи плата за їх користування (м2))
Кількість одиниць
Кількість днів (годин) оренди
Вартість оренди за день (годину), грн
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
5
Транспортні послуги (із зазначенням виду транспортного засобу, км)
Кількість одиниць
Кількість годин (км)
Вартість за годину (км), грн
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
6
Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за користування ними), витрати на їх обслуговування (перелік та технічні характеристики)
Кількість одиниць, шт.
Кількість днів (годин) оренди
Вартість оренди за день (годину), грн
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
7
Послуги зв’язку (перелік)
Кількість одиниць       (хв., шт.)
 
Вартість за одиницю, грн
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
8
Поліграфічні послуги (перелік та технічні характеристики)
Кількість одиниць, шт.
 
Вартість за одиницю, грн
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
9
Інформаційні послуги (перелік та технічні характеристики)
Кількість одиниць       (хв., шт.)
 
Вартість за одиницю, грн
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
10
Канцелярські витрати (перелік)
Кількість одиниць, шт.
 
Вартість за одиницю, грн
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
11
Придбання призів, сувенірів (перелік)
Кількість одиниць, шт.
 
Вартість за одиницю, грн
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
12
Прокат костюмів та одягу (перелік)
Кількість одиниць, шт.
Кількість днів (годин)
Вартість за день (годину), грн
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
13
Інші витрати (перелік витрат)
Кількість одиниць
 
Вартість за одиницю, грн
 
 
 
 
Всього за статтею
 
 
 
 
 
 
 
Разом витрат за кошторисом (сума прописом)
 
 
 
 
 у тому числі за КЕКВ (кодами економічної класифікації видатків):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1. Організація може подавати інші матеріали, які засвідчують спроможність організації реалізувати програму.
 2. Загальний обсяг програми без урахування пункту 4 не повинен перевищувати 8-ми сторінок.

 

Підпис керівника програми ______________________    Дата____________

 

Підпис керівника організації _____________________    Дата____________

 

Печатка організації