Про реорганізацію шляхом злиття Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 Тернопільської міської ради Тернопільської області та Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю Тернопільської міської ради Тернопільської області у Тернопільський академічний ліцей «Генезис» Тернопільської міської ради

З метою створення оптимальної освітньої мережі, необхідних умов для надання учням якісної освіти, забезпечення доступності та якості освіти, урізноманітнення варіантів освітніх послуг, ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів, раціонального використання бюджетних коштів, керуючись статтею 59 Господарського кодексу України, статтями 104-107, 110-112 Цивільного кодексу України, Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про повну загальну середню освіту»,  враховуючи рішення постійної комісії міської ради з гуманітарних питань, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Реорганізувати Тернопільську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 25 Тернопільської міської ради Тернопільської області (місцезнаходження юридичної особи: 46012, м.Тернопіль, вул. Хліборобна, 26, код  ЄДРПОУ  14039980) та Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю Тернопільської міської ради Тернопільської області (місцезнаходження юридичної особи: 46018, м.Тернопіль, вул. Винниченка, 6, код ЄДРПОУ 39965014) шляхом злиття та створити Тернопільський академічний ліцей «Генезис» Тернопільської міської ради.

2. У результаті реорганізації (шляхом злиття) припинити юридичні особи – Тернопільську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 25 Тернопільської міської ради Тернопільської області  та Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю Тернопільської міської ради Тернопільської області з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

3. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичних осіб.

4. Призначити комісії з реорганізації (припинення) юридичних осіб:

4.1.Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 Тернопільської міської ради Тернопільської області, згідно з додатком 1 (додається).

4.2. Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю Тернопільської міської ради Тернопільської області, згідно з додатком 2 (додається).

5. Установити, що до комісій переходять повноваження щодо здійснення керівництва і діяльності Тернопільською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 25 Тернопільської міської ради Тернопільської області та Тернопільським педагогічним ліцеєм спортивного профілю Тернопільської міської ради Тернопільської області.

6. Комісіям:

6.1. Провести процедуру реорганізації (шляхом злиття) Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 Тернопільської міської ради Тернопільської області та Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю Тернопільської міської ради Тернопільської області відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо реорганізації шляхом злиття Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 Тернопільської міської ради Тернопільської області з Тернопільським педагогічним ліцеєм спортивного профілю Тернопільської міської ради Тернопільської області та подати в установленому законодавством України порядку необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідних записів.

6.3. Забезпечити у ході реорганізації дотримання прав та інтересів працівників закладів освіти та осіб, які в них навчаються, відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.4.  Після закінчення процедури реорганізації подати органу, що здійснює державну реєстрацію, документи, необхідні для проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб в результаті їх реорганізації шляхом злиття.

6.5. Провести заходи щодо передачі до архіву документів, які підлягають довгостроковому зберіганню, та надати до Тернопільської міської ради довідку архівної установи про прийняття вказаних документів.

6.6. Після опублікування оголошення про припинення юридичних осіб вжити заходів щодо виявлення кредиторів і письмово повідомити їх про реорганізацію (шляхом злиття).

6.7. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами забезпечити складання передавального акту та подати його на затвердження виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

6.8. У встановленому порядку вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та розрахунку з кредиторами.

6.9. Після закінчення процедури реорганізації, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення, подати органу, що здійснює державну реєстрацію, документи, перелік яких визначений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та, які необхідні для проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб  .

6.10. Вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією (шляхом злиття) Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 Тернопільської міської ради Тернопільської області та Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю Тернопільської міської ради Тернопільської області, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань.

Поіменне голосування