Про внесення змін в Програму «Безпечна громада» на 2021-2022 роки»

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про національну поліцію», з метою належної взаємодії органів поліції з громадськістю, шляхом підготовки та виконання спільних програм і заходів для підвищення безпеки населення, ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань, у зв’язку запровадженням на території Тернопільської міської територіальної громади проєкту «Поліцейський офіцер громади», з метою покращення оперативності та ефективності реалізації превентивних профілактичних заходів по забезпеченню безпеки громадян поліцейськими на поліцейській станції, що обслуговуватиме мікрорайони Кутківці та Пронятин м. Тернопіль, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, з питань бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в Програму «Безпечна громада» на 2021-2022 роки», затверджену рішенням міської ради від 18.12.2020 року № 8/2/7, а саме:

1.1. В пунктах 8 та 8.1 розділу 1 «Паспорт програми» цифри «8254,0» змінити на цифри «8764,0».

1.2. В таблиці «Обсяги та джерела фінансування» (тисяч гривень) розділу 4 «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми»:

- в стовпчику «2022 рік» в рядках «Обсяг ресурсів, усього» та «кошти бюджету Громади» цифри «3802,0» змінити на цифри «4312,0»;

- в стовпчику «Усього витрат на виконання програми», в рядках «Обсяг ресурсів, усього» та «кошти бюджету Громади» цифри «8254,0» змінити на цифри «8764,0».

1.3. В пункті 10 розділу 6 «Напрями діяльності та заходи програми», в графі «Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)», в стовпчику «2022 р.» цифру «0» змінити на цифри «510».

1.4. В пункті «ВСЬОГО» розділу 6 «Напрями діяльності та заходи програми», в графі «Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)», в стовпчику «2022 р.» цифри «3802,0» змінити на цифри «4312,0».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

Поіменне голосування