Про внесення змін в «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік»

На виконання положень ст. 15 Закону України «Про оборону України», статей 7,17, 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», відповідно донорм статей 26, 36, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зметою забезпечення заходів, пов’язаних з обороноздатністю військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову в Тернопільській міській територіальній громаді, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, з питань бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни в «Програму забезпечення обороноздатності військових формуваньТернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік», затверджену рішенням міської ради від18.12.2020 року № 8/2/8 (далі – Програма), а саме :

1.1. В пункті 5 розділу 1 Паспорт Програми замість слів «Квартирно-експлуатаційний

відділ Тернопільського гарнізону» читати «Квартирно-експлуатаційний відділ м.

Тернопіль» (далі – КЕВ м. Тернопіль) та доповнити словами «Батальйонтериторіальної оброни (військова частина А7170)».

1.2. В пунктах 7, 7.1 розділу 1 Паспорт Програми замість цифр «2600,0» читати «4600,0».

1.3. Розділ 6 «Перелік напрямів діяльності та заходів Програми забезпеченняобороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону тавійськового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік»викласти в новій редакції, згідно з додатком (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської радиз питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту тадепутатської діяльності.

Поіменне голосування