Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 року № 8/2/17 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік»

Керуючись  Бюджетним   кодексом  України та внесеними змінами до нього (Закон України  від 15.12.2020р. № 1081-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»), рішенням  міської  ради від  18.12.2020 року № 8/2/17 «Про  бюджет Тернопільської міської територіальної громади на  2021 рік», рішенням Тернопільської обласної ради  від 23 грудня 2020 року № 48 «Про  обласний  бюджет на  2021 рік», розпорядженням  голови  обласної  державної адміністрації від 15 лютого 2021 року № 99/01.02.-01 « Про  схвалення  проекту   змін  до  обласного  бюджету  на  2021 рік»,  розпорядженням  міського  голови   від  16.02.2021 року № 34 «Про  внесення  змін до  розпорядження  міського  голови  від  23.07.2018р № 154 «Про  облікову  політику  бюджетної  установи» та враховуючи лист відділу земельних ресурсів від  17.02.2021р. № 24/25,  висновок  постійної  комісії  з  питань  бюджету  та  фінансів  міська  рада         

ВИРІШИЛА:

1.Збільшити доходи бюджету громади на суму 79 327,07 тис.грн, в тому числі, по загальному фонду – 68 428,07 тис.грн та  по спеціальному фонду – 10 899,0 тис.грн згідно додатку № 1 (додається).

2.Збільшити  фінансування  бюджету  Тернопільської  міської  територіальної  громади  на  суму  123 944,98950 тис.грн. згідно додатку №2 (додається).

3. Збільшити  видатки  бюджету  громади    по  головних  розпорядниках бюджетних  коштів на  суму  195 761,71850 тис.грн., в  тому  числі  по  загальному  фонду  в  сумі  42 769,953 тис.грн. та  по  спеціальному фонду  -  152 991,76550 тис.грн.  згідно додатку №3 (додається).

4.Внести зміни  в додаток № 4 «Кредитування  бюджету Тернопільської  міської  територіальної  громади у  2021 році», згідно додатку №4 (додається)

5.Внести  зміни  в  додаток №5 «Міжбюджетні трансферти Тернопільської міської територіальної громади» згідно додатку №5 (додається).

6.Внести  зміни  в  додаток №6 «Розподіл коштів бюджету  розвитку  на  здійснення  заходів  із  будівництва,  реконструкції  і  реставрації  об»єктів  виробничої,  комунікаційної  та  соціальної  інфраструктури за об»єктами  Тернопільської міської  територіальної  громади  у  2021 році»  згідно     додатку  №6 (додається).

7.Внести  зміни  в  додаток  №7 «Розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію  місцевих/ регіональних  програм  у  2021 році  Тернопільської  міської  територіальної  громади»  згідно  додатку № 7 (додається).

8.В підпункті 6.1  п.6  рішення  Тернопільської  міської  ради від 18.12.2020 року № 8/2/17 «Про бюджет  Тернопільської міської територіальної громади на  2021 рік» статті  102 та 103-4  замінити  на  статті  103-3 та 103-6.

9.В колонку 1 «Код Класифікації доходу бюджету/ код бюджету» додатку №5 «Міжбюджетні  трансферти  Тернопільської міської територіальної громади на  2021 рік» до рішення  Тернопільської  міської  ради від 18.12.2020 року № 8/2/17 «Про бюджет  Тернопільської міської територіальної громади на  2021 рік»  добавити код обласного  бюджету «19100000000»  та  код державного бюджету «99000000000».

10.Внести зміни в додатки 1, 5 до  рішення міської  ради  від  18.12.2020 року № 8/2/17 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної  громади  на  2021 рік», а саме, код класифікації доходів бюджету (41051500) «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції» замінити на код (41055000) «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету».

11.Затвердити рішення  виконавчого  комітету «Про  внесення  змін до  місцевого  бюджету Тернопільської міської територіальної  громади  на  2020  рік»  № 140 від 18.12.2020 року, № 192 від 23.12.2020 року,  № 227 від 29.12.2020 року (додаток 1; додаток 2; додаток 3).

12.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з питань  бюджету  та  фінансів.

Поіменне голосування