Про внесення змін в рішення міської ради від 22.11.2018 № 7/30/29 «Про затвердження Програми «Турбота» на 2019-2021 роки»

Враховуючи зміни у видатках за Програмою «Турбота» на 2019-2021 роки ,  керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з гуманітарних питань і з питань бюджету та фінансів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в рішення міської ради від 22.11.2018 року № 7/30/29 «Про затвердження Програми «Турбота» на 2019-2021 роки», а саме:

1.1. в розділі 1. Паспорт програми:

п.8.1 в колонці 3 замість «87072» читати «86072».

п.8.2. в колонці 3 замість «2070» читати «3070».

1.2. в  розділі 4. Обгрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми:

- в таблиці Ресурсне забезпечення Програми «Турбота» на 2019-2021 роки»:

 в колонці  2020 рік - замість цифр «36590» читати «25390», замість «35090» читати «23890 »;

в колонці 2021 рік - замість «18661» читати «29861», замість «18161» читати «28361», замість «500» читати «1500» ;

в колонці усього витрат на виконання програми - замість «87072» читати 

« 86072», замість  «2070» читати «3070».

1.3. в розділі  6 . Напрямки діяльності та заходи програми:

п.1 в колонці 8 замість «720» читати «650»;

п.3 в колонці 8 замість «1300» читати «1740», в колонці 9 замість «1300» читати «1800»;

п.7 в колонці 8 замість «11000» читати «10570», в колонці 9 замість «3000» читати  «12000»;

п.8 в колонці 9 замість «500» читати  «700»;

п.9 в колонці 8 замість «180» читати «120»;

п.10 в колонці 8 замість «800» читати «640», в колонці 9 замість «800» читати «700»;

п.11 в колонці 8 замість «17000» читати «7000», в колонці 9 замість «8000» читати  «9300»;

п.12 в колонці 8 замість «700» читати «480»;

п.13 в колонці 9 замість «500» читати  «1500»;

п.14  в колонці 8 замість «2000» читати «1300», в колонці 9 замість «2000» читати  «1300».

4. В рядку «Всього коштів по програмі, тис. грн.»:

- в колонці 8 замість цифр «36590» читати «25390».

- в колонці 9 замість цифр «18661» читати «29861».

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з  гуманітарних питань, з питань бюджету та фінансів.