Про виконання місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2020 року

Розглянувши підсумки виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади (надалі бюджет громади) за перший квартал 2020 року, виконавчий комітет міської ради відзначає.
За звітний період із запланованих 532 951,4 тис.грн до бюджету громади надійшло 533 511,6 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 507 579,5 тис.грн. та до спеціального фонду – 25 932,1 тис.грн. Виконання річного плану склало 23,4 відсотки, а плану першого кварталу – 100,1 відсотки (додаток 1).
По власних доходах (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконання плану становило 100,4 відсотки: із запланованих 395 780,0 тис.грн мобілізовано 397 356,5 тис.грн, що перевищило показник першого кварталу минулого року на 23 062,3 тис.грн або на 6,2 відсотки.
В структурі дохідної частини переважали податкові надходження – 362 453,0 тис.грн або 67,9 відсотків та міжбюджетні трансферти (субвенції та дотації з державного та місцевих бюджетів – 136 155,1 тис.грн або 25,5 відсотків. Порівняно з першим кварталом минулого року податкові надходження зросли на 16,7 відсотків, а міжбюджетні трансферти зменшились на 54,7 відсотків.
В дохідній частині бюджету громади загальний фонд склав 95,1 відсотків, планове завдання по якому забезпечено на 98,8 відсотків.
Власні надходження загального фонду виконані на 98,6 відсотки (при плані 376 569,9 тис.грн, надійшли - 371 424,4 тис.грн), що перевищує відповідний показник минулого року на 50 405,8 тис.грн або на 15,7 відсотки.
Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету громади в цілому та його загального фонду зокрема (58,3 та 62,4 відсотки ), становить податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), який надійшов в сумі 231 852,6 тис. грн. Виконання планового завдання по ньому забезпечено на 93,9 відсотків. В порівнянні з першим кварталом 2019 р. досягнуто приріст поступлень ПДФО на 28 045,7 тис.грн або на 13,8 відсотків.
Вагомими дохідними джерелами загального фонду бюджету залишаються: податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), поступлення якого склали 30946,4 тис.грн або 8,3 відсотки у його власних надходженнях, акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 16 488,9 тис.грн або 4,4 відсотки, єдиний податок 69821,8 тис.грн або 18,8 відсотки, плата за надання інших адміністративних послуг – 3574 тис. грн або 1,0 відсоток та ін.
Перевиконання планових завдань досягнуто по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 349,1 тис.грн або на 3,8 відсотки, податку на прибуток комунальних підприємств - на 42,9 тис.грн або на 11,3 відсотки, надходженнях від орендної плати за користування майном комунальної власності – на 65,2 тис.грн. або на 4,0 відсотки, платі за надання інших адміністративних послуг – на 974,0 тис.грн або 37,5 відсотки.
Додатково до плану залучено плати за встановлення земельного сервітуту в сумі 500,2 тис. грн, плати за розміщення тимчасово вільних коштів – 364,9 тис.грн, тощо.
Слід відмітити, що в звітному періоді не забезпечено виконання плану по ПДФО, в результаті чого бюджет громади недоодержав 15 194,1 тис. грн (виконання плану - 93,8%), платі за землю – 1698,4 тис.грн (виконання плану - 92,5%), єдиному податку -2145,7 (виконання плану - 97,0%), транспортному податку – 155,4 тис.грн (виконання плану - 68,8%), збору за місця для паркування транспортних засобів - 220,9 тис.грн (виконання плану - 56,5 %), тощо.
Основними причинами невиконання цих податків є спад надходжень порівняно з І кварталом минулого року, збільшення податкового боргу, проведення авансових проплат по ряду платежів ще в 2019р, та ін.
Крім того, слід також врахувати негативний вплив на економіку країни, так і нашої громади зокрема, спричинений обмежувальними заходами та змінами в податковому законодавстві у зв»язку із пандемією коронавірусу, які були запроваджені в другій половині березня. Вони призвели до скорочення ділової активності, тимчасового закриття або ж особливого режиму роботи більшості підприємств, установ та закладів,припинення пасажирських перевезень, тощо.
Вагомою складовою загального фонду є міжбюджетні трансферти з державного та з місцевих бюджетів, які при плані 137 171,4 тис.грн. склали 136 155,1 тис.грн або 99,3 відсоток. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг трансфертів зменшився на 164 307,8 тис.грн або на 54,6 відсотків ( насамперед, внаслідок відміни субвенції на надання пільг, житлових субсидій населенню, на виплату допомоги сім»ям з дітьми, тощо).
Спеціальний фонд в дохідній частині бюджету громади склав 4,9 відсотків або 25932,1 тис.грн, що на 35,0 відсотки перевищило планове завдання та дало можливість додатково залучити 6722,0 тис.грн коштів цільового призначення.
Зокрема, перевиконано план по коштах пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту- на 7753,1 тис.грн, на 968,9 тис.грн - по надходженнях від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності та ін.
Доходи бюджету розвитку – як інвестиційної складової спеціального фонду, при плані 3600,0 тис.грн мобілізовані в сумі 11862,0 тис.грн (за рахунок сплати реструктуризованих боргів минулих років по коштах пайової участі у розвитку інфраструктури міста).

Кошти, які надійшли до бюджету міста (громади) за І квартал 2020 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 20,1 відсотків та спрямувати на фінансування галузей – 494 776,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 413 360,6 тис. грн і по спеціальному – 81 415,8 тис. грн.
За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 234 411,6 тис.грн, охорони здоров’я – на 71 811,1 тис.грн, культури - на 12 256,6 тис.грн, соціального захисту – на 23 480,5 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства - на 47 402,5 тис.грн., фізичну культуру і спорт - на 10 264,2 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді енергоносіїв, на що направлено відповідно 285 848,2 тис.грн та 34 754,2 тис.грн, або 57,8 та 7,0 відсотків всіх видатків бюджету.
Протягом І кварталу 2020 року два рази проводилися зміни до бюджету міста (громади). В результаті чого на утримання галузей громади було направлено 67 353,9 тис.грн., з них:
- заробітну плату з нарахуваннями – 20 109,4 тис.грн.;
- медикаменти – 3 325,0 тис.грн.;
- оплату енергоносіїв - 257,4 тис.грн.;
- капітальні видатки -11 868,4 тис.грн.;
- інші видатки - 31 793,7 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020р.по загальному і спеціальному фондах складає 20 915,8 тис.грн. Із загальної суми заборгованості 18 336,3 тис.грн. - це кредиторська заборгованість, термін сплати якої не настав (внаслідок чого не профінансовані поточні витрати бюджетних установ та виплата заробітної плати, яка здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету, що надходить до 7 числа місяця, наступного за звітним) . Вказана заборгованість виникла внаслідок зменшення надходжень коштів до бюджету міста. Прострочена кредиторська заборгованість складає 2 579,5 тис.грн. - це кредиторська заборгованість, яка виникла на початок звітного року по відшкодуванню компенсаційних виплат на пільгове перевезення автомобільним та електричним транспортом.
Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал 2020 року згідно з пояснювальною запискою та додатками 1-13 взяти до відома (додаються).
2. Фінансовому управлінню підготувати звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за перший квартал 2020 року на затвердження міською радою.

Пояснювальна записка (додається)