Про перерахунок коштів

На підставі рішення міської ради від 17.12.2021 № 8/11/23  «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2022 рік», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення КП «Тернопільський міський стадіон» №1 від 11.01.2022, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити управлінню розвитку спорту та фізичної культури спрямування коштів по КПКВК 1117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» в сумі 1 390 300, 00 (Один мільйон триста дев’яносто тисяч триста гривень 00 коп.) для забезпечення статутної діяльності КП «Тернопільський міський стадіон» на розрахунковий рахунок Комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон» №UA … АБ «Укргазбанк» МФО ...

2. Комунальному підприємству «Тернопільський міський стадіон» використовувати кошти за призначенням, а саме:

- на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 1 200 000,00 (Один мільйон  двісті тисяч гривень 00 коп.);

- на оплату комунальних послуг в сумі 190 300,00 (Сто дев’яносто тисяч триста гривень 00 коп.).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Дідича.