Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Тернопільська міська рада інформує

Оголошення конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення у 2018 році конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю з дитинства після 18 років та осіб з онкологічними захворюваннями IV стадії у рамках міської програми «Турбота» на 2016-2018 роки

(ДК 021:2015-85320000-8 Соціальні послуги)

 

Управління соціальної політики Тернопільської міської ради (далі – Управління) оголошує конкурс на залучення бюджетних коштів для забезпечення догляду та підтримки осіб з інвалідністю з дитинства після 18 років та осіб з онкологічними захворюваннями IV стадії у рамках міської програми «Турбота» на 2016-2018 роки (далі – конкурс).

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013р. № 324 та Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради № 533 від 11 липня 2018 року "Про проведення конкурсу з соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів"

 

УМОВИ КОНКУРСУ

У 2018 році конкурс на залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг оголошується для надання соціальних послуг:

 • Денний догляд (особи з інвалідністю з дитинства після 18 років);
 • Паліативний догляд (особи з онкологічними захворюваннями IV стадії).

 

Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальних послуг, що є предметом соціального замовлення, додаються – Додаток 1.

 

ОБСЯГ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти міського бюджету в обсязі 100,00 тис. грн., а саме:

 • 50,0 тис. грн. – для надання послуги денний догляд осіб з інвалідністю з дитинства після 18 років;
 • 50,0 тис. грн. – для надання послуги паліативний/хоспісний догляд осіб з онкологічними захворюваннями IV стадії.

 

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

1.До участі у конкурсі запрошуються недержавні юридичні особи, які відповідно до вимог чинного законодавства мають право надавати соціальні послуги відповідно до критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012р. № 1039.

2.Організації, що беруть участь у конкурсі повинні мати:

2.1. Матеріально-технічну базу, необхідну для якісного надання соціальної послуги;

2.2. Працівників, які повинні володіти спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для професійної діяльності у сфері надання відповідних соціальних послуг.

3.Організації, що беруть участь у конкурсі не повинні;

3.1. Перебувати у стадії припинення або визнані, в установленому порядку, банкрутами;

3.2. Мати порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді;

3.3. Майно організацій не повинно перебувати під арештом.

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОДАННЯ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають КОНКУРСНУ ПРОПОЗИЦІЮ:

 • складеною за формою, що додається (Додаток 2),
 • в чотирьох примірниках (один оригінал, три копії),
 • в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту – Додаток 3).

 

ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ учасники конкурсу ДОДАЮТЬ:

 • копії установчих документів (копію статуту (положення), засвідчені печаткою організації на кожній сторінці, копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • баланс за попередній рік;
 • довідку територіального органу ДФС про відсутність податкового боргу, видана не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції.

 

Повний комплект конкурсної документації в електронному та друкованому вигляді необхідно подати в: Управління соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою: вул. Лисенка, 8, м. Тернопіль, 46002

Відповідальна особа: Тимочко Петро Володимирович, Копач Оксана Володимирівна, телефон для довідок: 23-56-70, 52-58-29

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН приймання конкурсної документації – 13 серпня 2018 року. Конкурсна документація подана після закінчення встановленого терміну не розглядатиметься.

Розкриття конкурсних пропозицій - 14 серпня 2018 року о 10.00 в приміщенні управління соціальної політики Тернопільської міської ради (вул. Лисенка 8, к.№15)

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: вул. Лисенка 8, м. Тернопіль, к. №14-15, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 08:00 до 13:00 год., з 14:00 до 17:00 год.

 

КОНКУРСНА КОМІСІЯ ОЦІНЮЄ конкурсні пропозиції за ТАКИМИ КРИТЕРІЯМИ:

1) відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги;

2) фінансовий стан учасника конкурсу, у тому числі наявність кредиторської заборгованості, можливість надання послуг за власний рахунок з вартісною оцінкою соціальних послуг, стан матеріально-технічної бази;

3) досвід учасника конкурсу у сфері надання послуг денний догляд та паліативний/хоспісний догляд;

4) кваліфікація персоналу, який залучається до надання соціальної послуги, у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду роботи;

5) планована кількість отримувачів соціальних послуг;

6) вартість соціальних послуг, соціальне замовлення яких передбачається здійснити.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним з критеріїв за шкалою від 0 до 10 балів.

 

ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ – до 23 серпня 2018 року.