Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Тернопільська міська рада успішно пройшла ресертифікаційний аудит системи управління якістю та отримала сертифікат відповідності міжнародному на національному стандарту ISO 9001

Підтвердженням результативного функціонування системи управління якістю є успішне проходження міською радою ресертифікаційного аудиту, який 10-11 жовтня 2017 року проводив представник міжнародної компанії DEKRA.

В грудні 2017 року Тернопільська міська рада отримала сертифікат відповідності системи менеджменту якості міжнародному стандарту ISO 9001:2008 у сфері надання адміністративних та неадміністративних послуг, що надають виконавчі органи міської ради (реєстраційний номер 321111106/2 від 17.11.2017) на підставі аудиторського звіту № W-A 614314/A12/U/9001

Сертифікат діятиме до вересня 2018 року в зв’язку з необхідністю запровадження в роботі виконавчих органів ради системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015.

Впровадження системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001 для органів місцевого самоврядування є вимогою часу та основою налагодження партнерських стосунків з громадою.

Посадові особи виконавчих органів Тернопільської міської ради, реалізуючи свої посадові обов’язки у відповідності до законів України та інших нормативних актів, головною метою своєї діяльності визнають служіння територіальній громаді міста Тернополя шляхом надання якісних і доступних муніципальних послуг, створення сприятливого середовища для життя, праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту тернополян.

Для досягнення цієї мети в Тернопільській міській раді напрацьовані документи системи управління: Настанова з якості, Політика якості, які підтримуються в актуальному стані. Щорічно затверджуються Цілі якості Тернопільської міської ради.

В міській раді визначені та затверджені реєстри адміністративних та неадміністративних послуг, документів дозвільного характеру. Визначені та описані основні взаємопов’язані процеси міської ради та її виконавчих органів. В паспортах основних процесів описані основні етапи процесів, визначені критерії моніторингу та оцінки результативності процесів, вказані нормативно-правові акти, що регламентують процеси. Це дозволяє представникам вищого керівництва міської ради та керівникам виконавчих органів ради контролювати, аналізувати основні процеси та приймати відповідні рішення для постійного вдосконалення.

З метою реалізації основного принципу системи управління - орієнтації на замовника, розроблені інформаційні та технологічні картки для адміністративних послуг та неадміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, в яких міститься інформація про виконавчий орган, що надає послугу, його місце розташування, телефони, адреси веб-сайту та електронної пошти, вичерпний перелік документів для отримання послуги, причини можливої відмови, термін надання послуги, місце та спосіб отримання результату послуги. У виконавчих органах ради розміщені інформаційні стенди з інформаційними картками та формами заяв для отримання послуг. Ця інформація розміщується на сайті міської ради.