Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

29.11.13

6/39/1

М.Ф.Лесів

Про передачу житлового будинку за адресою вул. Академіка В.Гнатюка,11 у спільну власність громадянам

Розглянувши заяву гр.Сергачова Володимира Миколайовича (ід. номер ______), гр.Сергачової Алли Володимирівни (ід. номер ________), гр. Сергачова Віктора Володимировича (ід. номер ________), гр. Герасименка Олександра Павловича (ід. номер ______), гр. Герасименко Інеси Адамівни (ід. номер __________), з метою належного утримання житлового будинку за адресою вул. Академіка В. Гнатюка,11, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Передати житловий будинок за адресою вул. Академіка В. Гнатюка,11 у спільну власність громадянам, згідно з додатком (додається).

2.Громадянам зареєструвати право власності на вказаний в п.1 рішення житловий будинок, відповідно до вимог чинного законодавства.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

6/39/2

А.В.Копит

Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м. Тернопіль

До рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 19.08.2016 р. №7/11/43

З метою сталого енергетичного розвитку міста, зменшення викидів парникових газів СО2, скорочення споживання енергоресурсів та збільшення використання альтернативних джерел енергії, відповідно до загальноєвропейської ініціативи «Угода мерів», ініційованої Європейською Комісією від 15.01.2009 року, Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату від 09.05.1992 року, ратифікованої Законом України № 435/96-ВР від 29.10.1996 року, Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997року, розпорядження міського голови № 233 від 26.06.2013 року «Про створення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м. Тернопіль, керуючись п.22, ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити План дій сталого енергетичного розвитку(ПДСЕР) м. Тернопіль, згідно з додатком (додається).

2.Виконавчому комітету Тернопільської міської ради інформувати міську раду про хід виконання Плану дій за рік не пізніше, ніж 60 днів після закінчення звітного періоду.

3.Виконавчому комітету Тернопільської міської ради надавати звіт до Європейської Комісії про хід виконання Плану дій за 2 роки не пізніше, ніж 60 днів після закінчення звітного періоду.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

6/39/3

М.Ф.Лесів

Про затвердження Програми реконструкції, капітального ремонту тротуарів у м. Тернополі на 2014-2016 роки

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 27.02.2015р. №6/57/10, від 26.01.2016р. №7/5/9

На виконання п.1 протокольного доручення №103 від 17.09.2013 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму реконструкції, капітального ремонту тротуарів у м. Тернополі на 2014-2016 роки, згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

6/39/4

Н.П.Кучер

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.2012 року № 6/п28/3 „Про бюджет м. Тернополя на 2013 рік”

Керуючись Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради від 31.10.2013р. №1478 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2013 рік" та враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету та фінансів, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 5933,6тис.грн., з них за рахунок дотації з державного бюджету -5933,6тис.грн.

1.1.(41020600)Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів -5933,6тис.грн.

2.Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках за рахунок дотації з державного бюджету (п.1) на 5933,6тис.грн. з них: оплата праці-4268,7тис.грн.

2.1.Управлінню освіти інауки-4443,0тис.грн. з них: оплата праці- 3172,3тис.грн.

2.1.1.(070201) Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми -4129,7тис.грн. з них: оплата праці- 3059,0 тис.грн.

2.1.2.(070601) Вищі заклади I та II рівнів акредитації -184,0тис.грн.

2.1.3.(130107) Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл -129,3тис.грн. з них: оплата праці-113,3тис.грн.

2.2. Відділу охорони здоров"я та медичного забезпечення -1483,4тис.грн. з них: оплата праці-1090,4тис.грн.

2.2.1.(080101)Лікарні –1463,5тис.грн. з них:оплата праці-1076,1тис.грн.

2.2.2.(080500) Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки –19,9тис.грн. з них: оплата праці-14,3тис.грн.

2.3. Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту -7,2тис.грн. з них: оплата праці-6,0тис.грн.

2.3.1.(130107) Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл -7,2тис.грн. з них: оплата праці-6,0тис.грн.

3.Зменшити доходи загального фонду міського бюджету на 8500,0тис.грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету – 8500,0тис.грн.

3.1.(41030600)Субвенція з державного бюджету міським бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства , дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 8500,0тис.грн.
4.Зменшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за рахунок зменшення субвенції з державного бюджету (п.3) на 8500,0тис.грн.

4.1.Управлінню соціальної політики-8500,0тис.грн.

4.1.1(090303) Допомога на догляд за дитиною віком до з-х років -3150,0тис.грн.

4.1.2.(090302) Допомога у зв"язку з вагітністю та пологами -50,0тис.грн.

4.1.3.(090304) Одноразова допомога при народженні дитини -2800,0тис.грн.

4.1.4.(090305) Допомога на дітей ,над якими встановлено опіку чи піклування -74,0тис.грн.

4.1.5.(090306) Допомога на дітей одиноким матерям -153,0тис.грн.

4.1.6.(090307) Тимчасова державна допомога дітям -60,0тис.грн.

4.1.7.(090308) Допомога при усиновленні дитини -13,0тис.грн.

4.1.8.(091300) Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам -2200,0тис.грн.

5.Зменшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів на суму 2086,7 тис.грн. з них: оплата праці-174,7тис.грн. енергоносії –812,8тис.грн.

5.1.Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту -117,0тис.грн. з них: оплата праці-56,0тис.грн.

5.1.1.(091105) Утримання клубів підлітків за місцем проживання -14,0тис.грн.

5.1.2.(010116) Органи місцевого самоврядування -6,0тис.грн. з них: оплата праці-6,0тис.грн.

5.1.3.(091101) Утримання центрів соціальних служб для сім"ї , дітей та молоді -83,0тис.грн. з них: оплата праці-50,0тис.грн.

5.1.4.(091103) Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді -14,0тис.грн.

5.2.Управлінню культури і мистецтв-590,0 тис.грн. з них: оплата праці-42,0тис.грн. енергоносії -300,0тис.грн.

5.2.1.(110204) Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу -455,0тис.грн. з них: оплата праці-40,0тис.грн. енергоносії -300,0тис.грн.

5.2.2.(110205) Школи естетичного виховання дітей -110,0тис.грн.

5.2.3.(110201)Бібліотеки -20,0тис.грн.

5.2.4.(010116) Органи місцевого самоврядування -5,0тис.грн. з них: оплата праці -2,0тис.грн.

5.3.Відділу охорони здоров"я та медичного забезпечення -180,0тис.грн. з них: енергоносії -175,0тис.грн.

5.3.1.(080101)Лікарні -175,0тис.грн. з них: енергоносії -175,0тис.грн.

5.3.2.(010116) Органи місцевого самоврядування -5,0тис.грн.

5.4.Управлінню соціальної політики-143,3тис.грн. з них: оплата праці -5,0тис.грн.

5.4.1(091204) Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому -27,0тис.грн.

5.4.2.(090210) Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою ст.20 Закону України "Про зхист рослин",громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (2801-12), частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру (2117-12),частиною другою ст.30 Закону України "Про бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (1060-12), на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням -3,2тис.грн.

5.4.3.(090207) Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги -12,8тис.грн.

5.4.4.(090215)Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги -13,2тис.грн.

5.4.5.(090203) Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12), особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами -3,6тис.грн.

5.4.6.(090214) Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв"язку -26,1тис.грн.

5.4.7.(090209) Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою -12,4тис.грн.

5.4.8. (010116) Органи місцевого самоврядування -45,0тис.грн. з них: оплата праці -5,0тис.грн.

5.5.Управлінню освіти і науки-470,5тис.грн. з них: енергоносії –114,6 тис.грн.

5.5.1.(070201) Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми-360,0тис.грн. з них: енергоносії –25,1тис.грн.

5.5.2.(070202) Вечірні (змінні) школи -8,5тис.грн. з них: енергоносії –8,5тис.грн.

5.5.3.(070802) Методична робота , інші заходи у сфері народної освіти -20,0тис.грн. з них: енергоносії –20,0тис.грн.

5.5.4.(010116) Органи місцевого самоврядування -7,0тис.грн.

5.5.5.(070804) Централізована бухгалтерія обласних,міських, районних відділів освіти-61,0тис.грн. з них: енергоносії –61,0тис.грн.

5.5.6.(070805) Групи централізованого по господарського обслуговування -14,0тис.грн.

5.6.Міській раді 462,7тис.грн. з них: оплата праці – 15,0 тис.грн. енергоносії –223,2 тис.грн.

5.6.1.(010116) Органи місцевого самоврядування -462,7тис.грн. з них: оплата праці – 15,0 тис.грн. енергоносії –223,2 тис.грн.

5.7. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології -30,0тис.грн. з них: оплата праці –20,0тис.грн.

5.7.1.(010116) Органи місцевого самоврядування -30,0тис.грн. з них: оплата праці –20,0тис.грн.

5.8.Фінансовому управлінню -3,7тис.грн. з них: оплата праці –3,7тис.грн.

5.8.1.(010116) Органи місцевого самоврядування -3,7тис.грн. з них: оплата праці –3,7тис.грн.

5.9.Управлінню транспорту,комунікацій та зв"язку-21,0тис.грн. з них: оплата праці –11,0тис.грн.

5.9.1. (010116) Органи місцевого самоврядування -21,0тис.грн. з них: оплата праці -11,0тис.грн.

5.10.Управлінню стратегічного розвитку міста -49,0тис.грн. з них: оплата праці -22,0тис.грн.

5.10.1. (010116) Органи місцевого самоврядування -49,0тис.грн. з них: оплата праці -22,0тис.грн.

5.11.Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна – 19,5тис.грн. 5.11.1. (010116) Органи місцевого самоврядування -19,5тис.грн.

6.Збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головних розпорядниках коштів за рахунок зменшення (п.5) на суму 2086,7 тис.грн. з них: оплата праці -955,4тис.грн. енергоносії –767,2 тис.грн.

6.1. Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту -202,8тис.грн. з них: оплата праці -23,3тис.грн. енергоносії-160,0тис.грн.

6.1.1.(091105) Утримання клубів підлітків за місцем проживання -19,0тис.грн. з них: оплата праці -14,0тис.грн.

6.1.2.(091106) Інші видатки (ДЮЦ "Пласт") -9,0тис.грн. з них: оплата праці -5,0тис.грн.

6.1.3.(130107) Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл -174,8тис.грн. з них: оплата праці -4,3тис.грн. енергоносії-160,0тис.грн.

6.2. Відділу охорони здоров"я та медичного забезпечення -175,0тис.грн. з них: оплата праці -175,0тис.грн.

6.2.1.(080101)Лікарні-175,0тис.грн. з них: оплата праці-175,0тис.грн.

6.3.Управлінню соціальної політики – 56,2тис.грн.

6.3.1(091205) Компенсація фізичним особам,що надають соціальні послуги -27,0тис.грн.

6.3.2.(090201) Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соц. захисту" (3551-12), особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на ЖК послуги -26,0тис.грн.

6.3.3.(090204)Пільги ветер. військ. служби, ветер. орг. внутр. справ, держпожеж. охорони, ветер. Держслужб спец. зв'язку та зах. інформ.Укр, вдовам (вдівцям) помер. (загиб) ветер. військ.служби, ветер.орг. внутр.справ, ветер.держпож.охор.та ветер. Держслужби спецзв'яз та зах.інф.Укр, звільнен.зі служби за віком, хвороб. або вислуг.р. військовослужб.СБУ, прац. міліції, особ. начальн.складу податк.міліції, ряд. і нач.склад у крим.-викон.системи, держ.ї пожеж. охорони, пенс.з числа слід.прокур, дітям (до досяг.повноліт)прац. міліції, осіб начальн.скл.подат.міліції, ряд.начальн.складу крим-викон.сист.,держпожохорони, загиб.або помер. у зв'язку з викон.служб.обов. непрац.членам сімей, які переб. на їх утрим., звільн..з військ.служби особам, які стали інвалід.під час проходж.військ.служб.,та член. їх сімей, які перебув.на їх утр., батьк.та член.сімей військовослужб,які заг. (помер.) або проп.безвіст.під час проход.військ.служби, батькам та членам сімей осіб ряд. і начальн.скл.орг. і підрозд. цив. захисту, Держсл.спецзв'яз. та зах. інф. які загин(померл),проп. безв. або стали інвалід. при прох.служби, на оплату ЖК послуги -3,2тис.грн.

6.4.Управлінню освіти і науки-1545,1тис.грн. з них: оплата праці –737,6тис.грн. енергоносії- 561,2 тис.грн.

6.4.1.(070201) Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми-599,2 тис.грн з них: оплата праці –273,1тис.грн. енергоносії-246,2тис.грн.

6.4.2.(070202) Вечірні (змінні) школи- 8,5тис.грн. з них: оплата праці –8,5тис.грн.

6.4.3.(070401) Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми -588,4тис.грн. з них: оплата праці –417,0тис.грн. енергоносії-20,0тис.грн.

6.4.4.(130107) Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл -295,0тис.грн. з них: енергоносії-295,0тис.грн.

6.4.5.(070804) Централізована бухгалтерія обласних,міських, районних відділів освіти- 40,0тис.грн. з них: оплата праці –27,0тис.грн.

6.4.6.(070805) Групи централізованого по господарського обслуговування -14,0тис.грн. з них: оплата праці-12,0тис.грн.

6.5. Управлінню транспорту,комунікацій та зв"язку-42,1тис.грн.

6.5.1.(170102) Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян -42,1тис.грн.

6.6. Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна – 65,5тис.грн. з них: оплата праці –19,5тис.грн. енергоносії- 46,0тис.грн.

6.6.1. (010116) Органи місцевого самоврядування -19,5тис.грн. з них: оплата праці –19,5тис.грн.

6.6.2.(250404) Інші видатки (Видатки, повязані з приватизацією комунального майна) -46,0тис.грн. з них: енергоносії -46,0тис.грн.

7.Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках на суму 261,8тис.грн. з них : капітальні видатки-248,8тис.грн.

7.1. Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна –13,0тис.грн.

7.1.1.(240900) Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади -13,0тис.грн.

7.2.Віддділу охорони здоров"я та медичного забезпечення -104,6тис.грн. з них : капітальні видатки -104,6тис.грн.

7.2.1.(080800) Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги -104,6тис.грн. з них : капітальні видатки -104,6тис.грн.

7.3.Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту -144,2тис.грн. з них : капітальні видатки -144,2тис.грн.

7.3.1.(130110) Фінансова підтримка стадіону -144,2тис.грн. з них : капітальні видатки -144,2тис.грн.

8.Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету по головних розпорядниках за рахунок зменшення (п.7) на суму 261,8тис.грн. з них: капітальні видатки -251,8 тис.грн.

8.1. Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна –3,0тис.грн. з них: капітальні видатки -3,0 тис.грн.

8.1.1.(240900) Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади -3,0тис.грн. з них: капітальні видатки -3,0 тис.грн.

8.2.Управлінню культури і мистецтв -10,0тис.грн.

8.2.1.(240900) Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади -10,0тис.грн.

8.3.Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології -239,5тис.грн. з них: капітальні видатки -239,5тис.грн.

8.3.1.(180409) Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності -239,5тис.грн. з них: капітальні видатки -239,5тис.грн.

8.4. Управлінню у справах сім"ї, молодіжної політики і спорту -9,3тис.грн. з них : капітальні видатки -9,3тис.грн.

8.4.1.(130107) Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл -9,3тис.грн. з них : капітальні видатки -9,3тис.грн.

9.Спрямувати вільні залишки бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2013року по екологічному податку в сумі 100,0тис.грн.

9.1.Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології -100,0тис.грн.

9.1.1.(240604) Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 100,0тис.грн.

10.В зв"язку з очікуваним надходженням та уточненням обсягів субвенцій та дотацій з державного бюджету та прийняттям відповідних розпорядчих документів Кабінету Міністрів України , обласної державної адміністрації надати право виконавчому комітету міської ради приймати рішення про уточнення міського бюджету за погодженням з постійною комісією з питань бюджету та фінансів з наступним затвердженням на черговій сесії.

11.Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 06.06.2013 р. № 6/34/26 та в додаток № 1 до рішення міської ради від 31.10.2013р. № 6/38/2 " Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.12 року № 6/п28/3 „Про бюджет м. Тернополя на 2013 рік" згідно з додатком № 1 (додається).

12.Внести зміни в додаток №8 "Перелік державних програм та регіональних програм по міському бюджету на 2013 рік " до рішення міської ради від 27.12.2012 року № 6/п28/3 "Про бюджет міста Тернополя на 2013 рік" та в додаток №2 до рішення міської ради від 31.10.2013р. №6/38/2 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.12 року № 6/п28/3 "Про бюджет м. Тернополя на 2013 рік” згідно з додатком № 2 (додається).

13.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.

 

6/39/5

І.М.Поливко

Про приватизацію об’єктів комунальної власності.

Керуючись ст. 7 Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)“, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Вважати таким, що втратив чинність пункт 44 додатку 1 до рішення міської ради від 24.02.2011 року №6/6/24 "Про приватизацію об'єктів комунальної власності".

2.Затвердити перелік об’єктів комунальної власності міста, які підлягають приватизації шляхом викупу орендарем, згідно з додатком (додається).

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань контролю за використанням комунального майна.

 

6/39/6

І.М.Поливко

Про надання в безоплатне користування приміщення

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати в безоплатне користування юридичним особам нежитлові приміщення комунальної власності, терміном по 31.12.2014 р., згідно з додатком (додається)

2.Внести зміни в п. 17 додатку 1 до рішення міської ради від 16.02.2012 р. №6/19/25 «Про надання в безоплатне користування майна комунальної власності» і в колонці «Загальна площа, кв.м.» замість «186,3» читати: «154,7/9,6»

3.Комунальному підприємству «Земельно-кадастрове бюро» в 10-денний термін з моменту прийняття рішення виготовити довідку про грошову оцінку земельної ділянки та довідку розрахунку місячного розміру плати за землю юридичним особам, вказаним в п. 1 даного рішення, а користувачам провести оплату за їх виготовлення згідно виставлених рахунків.

4.Управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна укласти договори позички (безоплатного користування) з юридичними особами, вказаними в п. 1 даного рішення.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна.

 

6/39/7

О.П.Похиляк

Про внесення змін до рішення міської ради від 16.08.2013 р. №6/36/8 «Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення Тернопільській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення директора Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи та рішення постійних комісій міської ради з питань контролю за використанням комунального майна та з питань освіти, науки, культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення міської ради від 16.08.2013 р. №6/36/8 «Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення Тернопільській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі»:

1.1. в п. 2 рішення міської ради від 16.08.2013 р. №6/36/8 «Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення Тернопільській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі» замість слів «у встановлений законодавством термін» читати «з 01.11.2013 року»;

1.2. в п. 3 рішення міської ради від 16.08.2013 р. №6/36/8 «Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення Тернопільській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі» замість слів та цифр «до 01.09.2013 року» читати «до 31.10.2013 року».

2.Контроль за використанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури.

 

6/39/8

О.П.Похиляк

Про внесення змін до рішення міської ради від 12.07.2013 р. № 6/35/7 «Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення комунальному закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення директора Української гімназії ім.І.Франка та рішення постійних комісій міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в п. 1 рішення міської ради від 12.07.2013 р. № 6/35/7 «Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення комунальному закладу Тернопільської міської ради «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» та замість слів «на тридцять п’ять місяців» читати «на десять місяців».

2.Контроль за використанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури.

 

6/39/9

О.П.Похиляк

Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа – колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення директора Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа – колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» та рішення постійних комісій міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати в безоплатне користування нежитлове приміщення Тернопільського навчально-виховного комплексу «Школа – колегіум Патріарха Йосифа Сліпого», за адресою: м. Тернопіль вул. Юності, 3, загальною площею 96.0кв.м. Культурно – мистецькому благодійному фонду імені Патріарха Йосифа Сліпого для облаштування духовної світлиці та музею, терміном на два роки.

2.Звільнити Культурно – мистецький благодійний фонд імені Патріарха Йосифа Сліпого від плати за користування комунальними послугами (водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання, центральне опалення, вивіз сміття) та плати за землю при користуванні приміщенням, вказаним в п.1 даного рішення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна та з питань освіти, науки, культури.

 

6/39/10

С.В.Надал

Про внесення змін до рішень міської ради від 30.11.2010р. №6/1/8, від 04.12.2010р. №6/1/17 та затвердження розпорядження міського голови від 31.10.2013 р. №563-к

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі поданої заяви, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до п.6 рішення міської ради від 30.11.2010 р. №6/1/8 "Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради та заступників міського голови": виключити зі складу виконавчого комітету міської ради заступника міського голови - керуючого справами - Хомінця Василя Петровича, та включити «начальника організаційного відділу виконавчого комітету управління організаційно – виконавчої роботи - секретаря виконавчого комітету Чорній Ірину Мирославівну».

2.Внести зміни до п.2.1. рішення міської ради від 14.12.2010 р. №6/2/31 «Про структуру виконавчих органів ради», та замість слів "заступник міського голови-керуючий справами» читати «заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради».

3. Внести зміни в додаток 1 до рішення міської ради від 04.12.2010р. №6/1/17 «Про виконавчі органи та структуру міської ради»: виключити "заступник міського голови-керуючий справами Хомінець Василь Петрович", та включити "заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хімейчук Іван Сергійович.

3.Затвердити розпорядження міського голови від 31.10.2013 р. № 563-к "Про звільнення Хомінця В.П. в порядку переведення у зв'язку з переходом на виборну посаду".

 

6/39/11

О.І.Смик

Про надання в безоплатне користування нежитлового приміщення Тернопільській обласній комунальній експериментальній комплексній школі мистецтв

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати Тернопільській обласній комунальній експериментальній комплексній школі мистецтв в безоплатне користування нежитлове приміщення ІІ поверху комунальної установи Тернопільський міський Палац культури «Березіль» імені Леся Курбаса загальною площею 260,34 кв.м, в т.ч. площа спільного користування 52,44 кв.м з 9.30 год. до 12.30 год. за адресою: м.Тернопіль, вул. Миру,6 для проведення уроків учнів хореографічного відділення, терміном по 31.12.2014 р.

2.Директору комунальної установи Тернопільський міський Палац культури «Березіль» імені Леся Курбаса укласти договір позички (безоплатного користування), згідно п.1 даного рішення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури.

 

6/39/12

І.Г.Мединський

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Тернопільської міської ради

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Тернопільелектротранс» від 30.09.2013р. №285/18, враховуючи рішення виконавчого комітету від 18.09.2013 р. №1030 «Про виділення коштів на поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Тернопільелектротранс», з метою ефективного та стабільного функціонування підприємства, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транспорт» та враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, енергозабезпечення та енергозбереження, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Тернопільелектротранс» затвердженого рішенням міської ради від 17.05.2012р. №6/21/106 «Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Тернопільської міської ради», виклавши п.4.2. в новій редакції, згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, енергозабезпечення та енергозбереження.

 

6/39/13

І.В.Павук

Про затвердження Комплексної програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Тернополя на 2014-2016 роки

До рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 20.12.2016р. №7/13/194

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 р. № 308 «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Інформацію про виконання Програми «Попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Тернопіль на період до 2013 року» взяти до відома (інформація додається)

2.Затвердити Комплексну програму попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Тернополя на 2014-2016 роки, згідно з додатком (додається).

3.Фінансовому управлінню міської ради при розробці річних проектів міського бюджету передбачати кошти на виконання даної Програми.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

6/39/14

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0818га за адресою вул. _________ гр.Мудрому О.О.

Розглянувши звернення гр.Мудрого Олега Омеляновича, керуючись ст.12, 40, 121, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Мудрому Олегу Омеляновичу (ід.номер_________) на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на п’ять років площею до 0,0818га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. _________.

2.Зобов’язати гр.Мудрого Олега Омеляновича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/15

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0835га за адресою вул. ________ гр.Тераз Н.Т.

Розглянувши звернення гр.Тераз Надії Теодорівни, керуючись ст.12,40,79-1,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Тераз Надії Теодорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0835га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. ___________.

2.Передати гр.Тераз Надії Теодорівні (ід.номер_________) у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000150050068) площею 0,0835га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. ________

3.Зобов’язати гр.Тераз Надію Теодорівну:

3.1.Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3.Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4.Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїзджої частини доріг і проїздів.

3.5.Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/16

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0332га за адресою вул. _________ гр.Гуменюк Л.М.

Розглянувши звернення гр.Гуменюк Любов Михайлівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Гуменюк Любов Михайлівні (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0332га з передачею її у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. __________.

2.Зобов’язати гр.Гуменюк Любов Михайлівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/17

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0009га за адресою просп.С.Бандери ФО-П Онуфрієнку В.М.

Розглянувши клопотання ФО-П Онуфрієнка В.М., керуючись ст.12,120,123,124,141 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Онуфрієнку Володимиру Миколайовичу (ід.номер_________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0009га в оренду терміном на два роки для обслуговування кіоску по ремонту взуття за адресою просп.С.Бандери.

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Онуфрієнка Володимира Миколайовича в шестимісячний термін подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення, на розгляд міської ради.

 

6/39/18

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0064га за адресою вул. Родини Барвінських,11 гр.Галещуку М.І.

Розглянувши звернення гр.Галещука Михайла Івановича, керуючись ст.12, 40, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Галещуку Михайлу Івановичу (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0064га з наданням її в оренду терміном на п”ять років для обслуговування гаража за адресою вул. Родини Барвінських,11.

2.Зобов’язати гр.Галещука Михайла Івановича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/19

В.Л.Кібляр

Про внесення доповнень в рішення міської ради від 21.09.2013 року № 6/37/86 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2600га за адресою вул. Микулинецька КП «Масив»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Масив», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Доповнити рішення міської ради від 21.09.2013 року № 6/37/86 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2600га за адресою вул. Микулинецька КП «Масив» підпунктом 2.1: «Віднести земельну ділянку, вказану в п.2, до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.».

 

6/39/20

В.Л.Кібляр

Про поновлення договору оренди землі площею 0,4443га під будівництво Християнського навчально-виховного центру з багатоквартирним житловим будинком, приміщеннями громадського призначення, творчими майстернями та 8-ми квартирним житловим будинком з приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Лучаківського громадській організації «Товариство Християнських сімей «Християнська родина»

До рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 18.08.2015 р. №6/61/52

Розглянувши звернення громадської організації «Товариство Християнських сімей «Християнська родина» про поновлення договору оренди земельної ділянки, керуючись ст.12,123 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Поновити громадській організації «Товариство Християнських сімей «Християнська родина» (ід. код _______) договір оренди землі (кад.номер 6110100000:13:007:0031) площею 0,4443га з моменту його закінчення терміном на п’ять років під будівництво Християнського навчально-виховного центру з багатоквартирним житловим будинком, приміщеннями громадського призначення, творчими майстернями та 8-ми квартирним житловим будинком з приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Лучаківського.

2.Зобов’язати громадську організацію «Товариство Християнських сімей «Християнська родина» в двохмісячний термін провести державну реєстрацію права на земельну ділянку.

 

6/39/21

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул. _________гр.Грушці М.М.

Розглянувши звернення гр.Грушки Марії Михайлівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Пункт 17 рішення виконавчого комітету міської ради від 25.10.1989р. №457 п.5 „Про розгляд заяв громадян міста з питань будівництва” – вважати таким, що втратив чинність.

2.Рішення міської ради від 30.04.2010р. №5/34/41 „Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,12га для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. _______ гр.Грушці М.М.” - вважати таким, що втратило чинність.

3.Дати дозвіл гр.Грушці Марії Михайлівні (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею до 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. _____________

4.Зобов’язати гр.Грушку Марію Михайлівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.3 даного рішення.

 

6/39/22

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га за адресою вул. ___________ гр.Болюх Н.В. та передачі земельної ділянки у власність

Розглянувши звернення гр.Болюх Наталії Василівни, керуючись ст.12,40,79-1, 107,116,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Болюх Наталії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ______________.

2.Передати гр.Болюх Наталії Василівні (ід.номер_________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000010070105) площею 0,1000га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

3.Зобов’язати гр.Болюх Наталію Василівну:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3.Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/23

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0090га за адресою вул. Промислова,1а ФО-П Сливці І.П.

Розглянувши звернення ФО-П Сливки Ірини Петрівни, керуючись ст.12,120,122,123,124,141 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити фізичній особі-підприємцю Сливці Ірині Петрівні (ід.номер_________) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0090га для реконструкції та обслуговування зупинки громадського транспорту з спорудою павільйону торгово-побутового призначення за адресою вул. Промислова,1а.

2.Вилучити з користування фізичної особи-підприємця Ковдриш Галини Василівни (ід.номер_________) земельну ділянку площею 0,0090га за адресою вул. Промислова, враховуючи письмову згоду землекористувача.

3.Договір оренди земельної ділянки, зареєстрований в Книзі записів засвідчення факту реєстрації від 22 липня 2010р. за №4028 та в Тернопільській регіональній філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» від 26 червня 2008р. за №041066100250 – розірвати за взаємною згодою сторін.

4.Надати в оренду терміном на п’ять років Сливці Ірині Петрівні (ід.номер_________) земельну ділянку (кад.номер 6110100000030060052) площею 0,0090га для реконструкції та обслуговування зупинки громадського транспорту з спорудою павільйону торгово-побутового призначення за адресою вул. Промислова,1а.

4.1.Віднести земельну ділянку, вказану в п. 4, до земель житлової та громадської забудови.

5.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Сливку Ірину Петрівну в двомісячний термін зареєструвати право оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства

 

6/39/24

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4990га для обслуговування 113-квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Чайковського,40 ОСББ «Пролісок 2008»

Розглянувши звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Пролісок 2008», керуючись ст. 12,123,124,125 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Пролісок 2008» (ід.код ________) на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4990га для обслуговування

113-квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Чайковського,40 з наданням в оренду терміном на п’ять років.

 

6/39/25

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0300га за адресою вул.Л.Українки ТОВ «Марія»

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 17.03.2014р. №6/45/86

Розглянувши клопотання ТОВ «Марія», керуючись ст.12,122,123,124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю „Марія” (ід.код _________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0300га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування зупинки громадського транспорту із закладом торгівлі за адресою вул.Л.Українки,9а.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Марія» в шестимісячний термін подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення, на розгляд міської ради.

 

6/39/26

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0590га за адресою вул. _______ гр.Білан Г.В. та передачі земельної ділянки у власність

Розглянувши звернення гр.Білан Галини Володимирівни, керуючись ст.12,40,79-1, 107,116,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Білан Галині Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0590га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ___________

2.Передати гр.Білан Галині Володимирівні (ід.номер_________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000090050090) площею 0,0590га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. _________

3.Зобов’язати гр.Білан Галину Володимирівну:

3.1 Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3.Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/27

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0150га для будівництва та реконструкції існуючої зупинки громадського транспорту «АТ Ватра» (від центру) з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Микулинецька відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради

Розглянувши звернення відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради, керуючись ст.12,123,124,186-1 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради (ід.код_________) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0150га для будівництва та реконструкції існуючої зупинки громадського транспорту «АТ Ватра» (від центру) з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Микулинецька.

2.Надати відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради (ід.код_________) в оренду терміном на десять років земельну ділянку (кад.номер 6110100000:11:001:0056) площею 0,0150га для будівництва та реконструкції існуючої зупинки громадського транспорту «АТ Ватра» (від центру) з об’єктом торгово-побутового призначення за адресою вул. Микулинецька з можливістю передачі даної земельної ділянки в суборенду.

3.Віднести земельну ділянку, вказану в п.2, до земель житлової та громадської забудови.

4.Зобов’язати відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку.

 

6/39/28

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0800га за адресою вул. ________ гр.Карпюку І.Я. та передачі земельної ділянки у власність

Розглянувши звернення гр.Карпюка Ігоря Якимовича, керуючись ст.12,40,79-1, 107,116,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Карпюку Ігорю Якимовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0800га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. _________

2.Передати гр.Карпюку Ігорю Якимовичу (ід.номер_________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000150040121) площею 0,0800га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ________.

3.Зобов’язати гр.Карпюка Ігоря Якимовича:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3.Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/29

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0808га за адресою вул. Лозовецька,13 гр.Вітенку М.К.

Розглянувши звернення гр.Вітенка Михайла Костянтиновича, керуючись ст.12,123,124 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Вітенку Михайлу Костянтиновичу (ід номер __________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0808га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування будівлі матеріального складу з його реконструкцією під майстерню по обробці декоративного каменю за адресою вул. Лозовецька,13.

2.Зобов’язати гр.Вітенка Михайла Костянтиновича в шестимісячний термін подати проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення на розгляд міської ради.

 

6/39/30

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0151га за адресою вул. ___________ гр.Сторожуку В.Г.

Розглянувши звернення гр.Сторожука Василя Григоровича, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0151га для обслуговування житлового будинку за адресою вул. _____________ гр.Сторожуку Василю Григоровичу.

2.Вилучити з користування обслуговуючого кооперативу „Товариство індивідуальних забудівників „Цукровар” (ід.код_________) земельну ділянку площею 0,0151га за адресою вул. Микулинецька,115/10, враховуючи письмову згоду землекористувача.

3.Передати гр.Сторожуку Василю Григоровичу (ід.номер_________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:10:003:0034) площею 0,0151га для обслуговування житлового будинку за адресою вул. ____________.

4.Зобов’язати гр.Сторожука Василя Григоровича:

4.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

4.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

4.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

4.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїзджої частини доріг і проїздів.

4.5. Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/31

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0255га за адресою вул. ___________ гр.Дедіву Є.М.

Розглянувши звернення гр.Дедів Євгена Михайловича, керуючись ст.12,33,79-1,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Дедіву Євгену Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0255га для ведення особистого селянського господарства за адресою вул. _____________

2.Пункт 10 рішення Тернопільської міської ради від 26.02.2009р. №5/25/30 „Про передачу в приватну власність та надання в оренду земельних ділянок громадянам” – вважати таким, що втратив чинність.

3.Передати гр.Дедіву Євгену Михайловичу (ід.номер_________) у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000010060088) площею 0,0255га для ведення особистого селянського господарства за адресою вул. ____________.

4.Зобов’язати гр.Дедіва Євгена Михайловича:

4.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

4.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

4.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

4.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїзджої частини доріг і проїздів.

4.5. Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/32

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,10га за адресою вул. ___________ гр.Кузьмі Н.Б.

Розглянувши звернення гр.Кузьми Наталії Богданівни, керуючись ст.12, 20, 123 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Кузьмі Наталії Богданівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. __________.

2.Дозволити гр.Кузьмі Наталії Богданівні (ід.номер_________) змінити цільове призначення земельної ділянки (кад.номер 6110100000:01:009:0067) площею 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ___________

3.Віднести земельну ділянку, вказану в п.2, до земель житлової та громадської забудови.

4.Зобов'язати гр.Кузьму Наталію Богданівну здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/33

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0081га за адресою вул. Живова гр.Шайді С.Г.

Розглянувши звернення гр.Шайди Світлани Герасимівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Шайді Світлані Герасимівні (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з передачею її у власність площею до 0,0081га для будівництва та обслуговування гаража за адресою вул. Живова.

2.Зобов’язати гр.Шайду Василя Стефановича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/34

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею до 0,0358 га для обслуговування частини житлового будинку за адресою вул ________ гр. Павлишин Р.П., гр.Павлишину Б.З.

Розглянувши звернення гр. Павлишин Руслани Петрівни, гр Павлишина Богдана Зіновійовича, керуючись ст.12,40,118,121 Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл гр. .Павлишин Руслані Петрівні (ід. номер __________), гр Павлишину Богдану Зіновійовичу (ід. номер __________) на розроблення проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на п’ять років загальною площею до 0,0358 га (0,0255 га, 0,0072 га, 0.0031 га) для обслуговування частини житлового будинку за адресою вул. ___________

 

6/39/35

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0081га за адресою вул. Живова гр.Шайді В.С.

Розглянувши звернення гр.Шайди Василя Стефановича, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Шайді Василю Стефановичу (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з передачею її у власність площею до 0,0081га для будівництва та обслуговування гаража за адресою вул. Живова.

2.Зобов’язати гр.Шайду Василя Стефановича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/36

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0081га за адресою вул. Живова гр.Лобур Н.І.

Розглянувши звернення гр.Лобур Наталії Ігорівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Лобур Наталії Ігорівні (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з передачею її у власність площею до 0,0081га для будівництва та обслуговування гаража за адресою вул. Живова.

2.Зобов’язати гр.Лобур Наталію Ігорівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/37

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0560га за адресою вул. Підгірна гр.Кіянчуку І.І.

Розглянувши звернення гр.Кіянчука Івана Івановича, керуючись ст.12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Кіянчуку Івану Івановичу (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею до 0,0560га для ведення садівництва за адресою вул. Підгірна.

2.Зобов’язати гр.Кіянчука Івана Івановича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/38

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,4277га для обслуговування 122-квартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та даховою котельнеюза адресою просп.Злуки,4 ПП «Тернопіль-Сервісбуд»

Розглянувши звернення приватного підприємства «Тернопіль-Сервісбуд», керуючись ст.12,123 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі та з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл приватного підприємства «Тернопіль-Сервісбуд» (ід.код_________) на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,4277га для обслуговування 122-квартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та даховою котельнею за адресою просп.Злуки,4 з наданням в оренду терміном на п’ять років.

2.Припинити товариству з обмеженою відповідальністю «Житло» (ід.код_________) право користування земельною ділянкою площею 0,4277га за адресою просп.Злуки,4, враховуючи нотаріально засвідчену письмову згоду землекористувача.

3.Припинити товариству з обмеженою відповідальністю «Житло» (ід.код_________) право користування земельною ділянкою площею 0,0360га за адресою просп.Злуки, враховуючи нотаріально засвідчену письмову згоду землекористувача.

4.Зобов’язати приватне підприємство «Тернопіль-Сервісбуд» в трьохмісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеного в п.1.

 

6/39/39

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 1,0175га для обслуговування двох багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Коновальця,17,19 ПП «Тернопіль-Сервісбуд»

Розглянувши звернення приватного підприємства «Тернопіль-Сервісбуд», керуючись ст.12,123 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі та з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл приватного підприємства «Тернопіль-Сервісбуд» (ід.код_________) на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 1,0175га для обслуговування двох багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Коновальця,17,19 з наданням в оренду терміном на п’ять років.

2.Припинити товариству з обмеженою відповідальністю «Житло» (ід.код_________) право користування земельною ділянкою площею 1,0175га за адресою вул. Коновальця, враховуючи нотаріально засвідчену письмову згоду землекористувача.

3.Договір оренди земельної ділянки між Тернопільською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Житло», зареєстрований в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі від 24.01.2007 року за №040766100023 - вважати розірваним за взаємною згодою сторін.

4.Зобов’язати приватне підприємство «Тернопіль-Сервісбуд» в трьохмісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1.

 

6/39/40

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0096га, наданої для обслуговування приміщення групи зблокованих торгових павільйонів за адресою майдан Перемоги,4б ФО-П Горохівському Є.І., гр. Сандію О.Й.

Розглянувши звернення фізичної особи - підприємця Горохівського Євгена Івановича, гр.Сандія Олексія Йосиповича, керуючись ст.12,120,128 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0096га, наданої для обслуговування приміщення групи зблокованих торгових павільйонів за адресою майдан Перемоги,4б фізичній особі- підприємцю Горохівському Євгену Івановичу (ід.номер_________), гр.Сандію Олексію Йосиповичу (ід.номер_________).

 

6/39/41

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0054га, наданої для обслуговування приміщення групи зблокованих торгових павільйонів за адресою майдан Перемоги,4б ФО-П Сандію О.Й., ФО-П Сандію І.Й.

Розглянувши звернення фізичної особи - підприємця Сандія Олексія Йосиповича та фізичної особи - підприємця Сандія Ігоря Йосиповича, керуючись ст.12, 120, 128 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0054га, наданої для обслуговування приміщення групи зблокованих торгових павільйонів за адресою майдан Перемоги,4б фізичній особі - підприємцю Сандію Олексію Йосиповичу (ід.номер_________) та фізичній особі - підприємцю Сандію Ігорю Йосиповичу (ід.номер_________).

 

6/39/42

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0219га за адресою вул. Підгірна,34 гр.Крижанівській С.Є. та передачі земельної ділянки у власність

Розглянувши звернення гр.Крижанівської Світлани Євгенівни, керуючись ст.12,35,79-1,107,116,118,121,125,126,141 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Крижанівській Світлани Євгенівни технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0219га для ведення садівництва за адресою вул. Підгірна,34.

2.Договір оренди землі, зареєстрований в Книзі записів засвідчення факту реєстрації від 02.11.2010р. за №2392 та в Тернопільській регіональній філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» від 24.11.2010р. за №041066100438 – розірвати за взаємною згодою сторін.

3.Передати гр.Крижанівській Світлані Євгенівні (ід.номер_________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000010040053) площею 0,0219га для ведення садівництва за адресою вул. Підгірна,34.

4.Зобов’язати гр.Крижанівську Світлану Євгенівну:

4.1 Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

4.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

4.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/43

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0700га за адресою вул. С.Стадникової гр.Брояку В.В. та передачі земельної ділянки у власність

Розглянувши звернення гр.Брояка Володимира Володимировича, керуючись ст.12,35,79-1,107,116,118,121,125,126,141 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Брояку Володимиру Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0700га для ведення садівництва за адресою вул. С.Стадникової.

2.Договір оренди земельної ділянки, зареєстрований в Книзі записів засвідчення факту реєстрації від 31.07.2013р. за №4911 – розірвати за взаємною згодою сторін.

3.Передати гр.Брояку Володимиру Володимировичу (ід.номер_________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000120160137) площею 0,0700га для ведення садівництва за адресою вул. С.Стадникової.

4.Зобов’язати гр.Брояка Володимира Володимировича:

4.1 Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

4.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

4.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/44

В.Л.Кібляр

Про втрату чинності рішення міської ради від 21.09.2013р. №6/37/80 «Про поновлення договору оренди землі площею 0,2858га ТОВ «Енерго-плюс» за адресою вул. Довженка, 18а»

Розглянувши звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-плюс», керуючись ст.12, 122, 124, Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Рішення міської ради від 21.09.2013р. №6/37/80 «Про поновлення договору оренди землі площею 0,2858га ТОВ «Енерго-плюс» за адресою вул. Довженка, 18а» - вважати таким, що втратило чинність.

 

6/39/45

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0214га для обслуговування будівлі трансформаторної підстанції ТП-425 за адресою просп.Злуки,4г ТОВ «Енерго-плюс»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-плюс», керуючись ст.12,120,123 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі та з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Енерго-плюс» (ід.код_________) на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0214га для обслуговування будівлі трансформаторної підстанції ТП-425 за адресою просп.Злуки,4г з наданням в оренду терміном на п’ять років.

2.Припинити товариству з обмеженою відповідальністю «Житло» (ід.код_________) право користування земельною ділянкою площею 0,0214га за адресою просп.Злуки,4г, враховуючи нотаріально засвідчену письмову згоду землекористувача.

3.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-плюс» в трьохмісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
зазначеної в п.1.

 

6/39/46

В.Л.Кібляр

Про внесення змін до рішення міської ради від 31.10.2013р. №6/38/62 «Про поновлення договору оренди землі площею 0,2500га гр.Морозку Б.Л. за адресою вул. Дорошенка,1а»

Розглянувши звернення гр.Морозка Богдана Леонідовича, керуючись ст. 12, 122, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», рішенням міської ради від 06.06.2013р. №6/34/85, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в рішення міської ради від 31.10.2013р. №6/38/62 «Про поновлення договору оренди землі площею 0,2500га гр.Морозку Б.Л. за адресою вул. Дорошенка,1а» та замість слів «для обслуговування нежитлової будівлі адміністративно-побутових приміщень з закладом по ремонту електроприладів та металовиробів» читати «для реконструкції адміністративно-побутових приміщень з закладом по ремонту електроприладів та металовиробів під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення».

 

6/39/47

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею до 0,0007га за адресою вул. Київська,2 ФО-П Бачинському Р.О.

Розглянувши звернення ФО-П Бачинського Р.О., керуючись ст.12, 98, 99 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Бачинському Роману Олексійовичу (ід.номер_________) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею до 0,0007га терміном на два роки для проходу та входу до власних приміщень за адресою вул. Київська,2.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/48

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0410га за адресою вул. _________ гр.Дмитрів М.М.

Розглянувши звернення гр.Дмитрів Марії Михайлівни, керуючись ст.12,40,79-1,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Дмитрів Марії Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0410га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. __________.

2.Передати гр.Дмитрів Марії Михайлівні (ід.номер_________) у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:08:010:0087) площею 0,0410га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. _____________.

3.Зобов’язати гр.Дмитрів Марію Михайлівну:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїжджої частини доріг і проїздів.

3.5. Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/49

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Клінічна в оренду терміном на десять років, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні

Керуючись Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», Земельним кодексом України, Наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства від 25.09.2012року №579, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0045га під розташування об’єкту торгового призначення за адресою вул. Клінічна в оренду терміном на десять років, за рахунок земель не наданих у користування та не переданих у власність, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні.

 

6/39/50

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою вул. Збаразька в оренду терміном на десять років, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні

Керуючись Законом України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», Земельним кодексом України, Наказом Міністерства Аграрної політики та продовольства від 25.09.2012року №579, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0600га під розташування об’єкту громадського призначення за адресою вул. Збаразька в оренду терміном на десять років, за рахунок земель не наданих у користування та не переданих у власність, право на оренду якої набуватиметься на аукціоні.

 

6/39/51

В.Л.Кібляр

Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 26.04.2013 року №6/31/91 «Про затвердження переліків документів, які необхідно долучати до проектів рішень міської ради для вирішення земельних питань суб’єктам господарювання та громадянам міста Тернополя»

Керуючись ст.12,116,118,120,121,123,124,125,141,186-1 Земельного кодексу України, Законами України „ Про оренду землі”, «Про адміністративні послуги», враховуючи План-звіт від 11.06.13р. №25-01/13-П про проведення внутрішнього комбінованого аудиту та висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 26.04.2013 року №6/31/91 «Про затвердження переліків документів, які необхідно долучати до проектів рішень міської ради для вирішення земельних питань суб’єктам господарювання та громадянам міста Тернополя» та викласти його в новій редакції, згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування.

 

6/39/52

В.Л.Кібляр

Про внесення змін до пункту 5 рішення міської ради від 31.10. 2013р. № 6/38/91 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1981 га за адресою вул. Чалдаєва релігійній громаді «Парафія Преподобного Іова Почаївського» міста Тернопіль Тернопільсько-Бучацької Єпархії Української Православної церкви Київського Патріархату»

Розглянувши звернення релігійної громади «Парафія Преподобного Іова Почаївського» м.Тернопіль Тернопільсько-Бучацької єпархії Української Православної церкви Київського Патріархату», керуючись ст.12. 92,123 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в пункт 5 рішення міської ради від 31.10. 2013р. № 6/38/91 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1981 га за адресою вул. Чалдаєва релігійній громаді «парафія Преподобного Іова Почаївського» міста Тернопіль Тернопільсько-Бучацької Єпархії Української Православної церкви Київського Патріархату» та замість слів «до земель рекреаційного призначення» читати «до земель житлової та громадської забудови».

 

6/39/53

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2600га за адресою просп.Злуки прокуратурі Тернопільської області

Рішення втратило чинність відповідно до рішення міської ради від 28.10.2014р. №6/52/158

Розглянувши звернення прокуратури Тернопільської області, керуючись ст. 12,92,123 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити прокуратурі Тернопільської області (ід.код 02910098) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2600га під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою просп.Злуки.

2.Надати прокуратурі Тернопільської області (ід. код 02910098) земельну ділянку площею 0,2600га (кад.номер 6110100000:05:007:0069)в постійне користування, під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою просп.Злуки.

3.Зобов’язати прокуратуру Тернопільської області в двохмісячний термін здійснити державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/54

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0163га за адресою вул. Далека гр.Косовській Л.В.

Розглянувши звернення Косовської Лесі Володимирівни, керуючись ст.12, 33, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Косовській Лесі Володимирівні (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0163га, з передачею її у власність, для ведення особистого селянського господарства за адресою вул. Далека.

2.Зобов’язати гр.Косовську Лесю Володимирівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/55

В.Л.Кібляр

Про продаж земельної ділянки площею 0,0169га несільськогосподарського призначення, наданої для обслуговування павільйону за адресою майдан Перемоги,4 гр.Солонинці М.С.

Розглянувши звернення гр.Солонинки Михайла Степановича, керуючись ст.12,120,128 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації , продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Продати у власність гр.Солонинці Михайлу Степановичу земельну ділянку (кад. номер 6110100000:01:014:0149) площею 0,0169га, надану для обслуговування павільйону за адресою майдан Перемоги,4, на затверджених в пунктах 2,3 цього рішення умовах договору купівлі-продажу.

2.Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення, в розмірі 61 110,24грн. (Шістдесят одна тисяча сто десять гривень 24коп.).

3.Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 рішення (додається).

4.Договір оренди землі між Тернопільською міською радою та гр..Солонинкою Михайлом Степановичем, державна реєстрація іншого речового права проведена реєстраційною службою Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області від 30.10.2013 року за номером запису про інше речове право:3146511–вважати розірваним за взаємною згодою сторін після проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

5.Зобов’язати гр.Солонинку Михайла Степановича в двомісячний термін провести державну реєстрацію права власності на земельну ділянку.

 

6/39/56

В.Л.Кібляр

Про продаж земельної ділянки площею 0,0048га несільськогосподарського призначення, наданої для обслуговування павільйону за адресою майдан Перемоги,4 гр.Солонинці М.С.

Розглянувши звернення гр.Солонинки Михайла Степановича, керуючись ст.12,120,128 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації , продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Продати у власність гр.Солонинці Михайлу Степановичу земельну ділянку (кад.номер 6110100000:01:014:0150) площею 0,0048га, надану для обслуговування павільйону за адресою майдан Перемоги,4, на затверджених в пунктах 2,3 цього рішення умовах договору купівлі-продажу.

2.Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення, в розмірі 17 356,76грн. (Сімнадцять тисяч триста п’ятдесят шість гривень 76 коп.).

3.Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 рішення (додається).

4.Договір оренди землі між Тернопільською міською радою та гр.Солонинкою Михайлом Степановичем, державна реєстрація іншого речового права проведена реєстраційною службою Тернопільського міського управління юстиції Тернопільської області від 30.10.2013 року за номером запису про інше речове право:3157934–вважати розірваним за взаємною згодою, сторін після проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

5.Зобов’язати гр.Солонинку Михайла Степановича в двомісячний термін провести державну реєстрацію права власності на земельну ділянку.

 

6/39/57

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 1,1489 га для обслуговування будівель та споруд за адресою вул. Гайова,40 ПП «Креатор-Буд»

Розглянувши звернення приватного підприємства «Креатор-Буд», керуючись ст.12,120,123,124 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл приватному підприємству «Креатор-Буд» (ід код _____________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 1,1489 га, в оренду терміном на десять років, для обслуговування будівель та споруд за адресою вул. Гайова,40.

 

6/39/58

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1700га за адресою вул.Митрополита Шептицького КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 17.03.2014р. №6/45/71

Розглянувши звернення комунального підприємства «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради, керуючись ст. 12, 92, 123 Земельного Кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради (ід. код _________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,1700га для розташування та обслуговування об’єктів торгівлі сільськогосподарською продукцією за адресою вул.Митрополита Шептицького.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/59

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу Тернопільському міському району електричних мереж відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. Замкова

Розглянувши звернення Тернопільського міського району електричних мереж відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго», керуючись ст.12, 98, 99 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл Тернопільському міському району електричних мереж відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» (ід.код_________) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0100 га терміном на п’ять років для встановлення та експлуатації закритого розподільчого пункту 10 кВ. № 20 за адресою вул. Замкова.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в пункті 1 даного рішення, в розмірі 1 (одного) відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування,приватизації,продажу та оренди землі.

 

6/39/60

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0075 за адресою вул. Митрополита Шептицького приватному підприємству «Креатор-Буд»

Розглянувши звернення приватного підприємства «Креатор-Буд», керуючись ст.12, 98, 99 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл приватному підприємству «Креатор-Буд» (ід.код_________) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,0075га терміном на п’ять років для проходу та проїзду за адресою вул. Митрополита Шептицького

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/61

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1236га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Коцюбинського, 5 об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку „Старий парк 5”

Рішення втратило чинність відповідно до рішення міської ради від 28.07.2017р. №7/16/91

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 31.03.2015р. №6/58/93

Розглянувши звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Старий парк 5”, керуючись ст.12,123 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл „Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку „Старий парк 5” на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1236га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Коцюбинського, 5 з правом передачі безоплатно у власність.

 

6/39/62

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4585га за адресою вул. Митрополита Шептицького,21а ТОВ «Тріумф 2010»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Тріумф 2010», керуючись ст.12,123,124,186-1 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю «Тріумф 2010» (ід.код_________) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4585га для обслуговування будівлі торгово-адміністративного корпусу за адресою вул. Митрополита Шептицького,21а.

2.Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Тріумф 2010» (ід.код_________) в оренду терміном на десять років земельну ділянку (кад.номер 6110100000120170117) площею 0,4585га обслуговування будівлі торгово-адміністративного корпусу за адресою вул. Митрополита Шептицького,21а

3.Віднести земельну ділянку, вказану в п.2, до земель житлової та громадської забудови.

4.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Тріумф 2010» в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/63

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею 0,00072га за адресою просп.С.Бандера,102 гр. Врублевському Я.В.

Розглянувши звернення гр.Врублевського Ярослава Васильовича, керуючись ст.12, 98, 99 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Врублевському Ярославу Васильовичу (ід. номер) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею 0,00072га терміном на п’ять років для влаштування входу, проходу до власного приміщення за адресою просп.С.Бандери,102.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в розмірі 1 (одного) відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/64

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою пров. Цегельний гр.Овсяному Я.П.

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 27.01.2015р. №6/55/124

Розглянувши звернення гр.Овсяного Ярослава Петртвича, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Овсяному Ярославу Петровичу (ід.номер _____) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га з передачею у власність для індивідуального дачного будівництва за адресою пров. Цегельний.

2.Зобов’язати гр.Овсяного Ярослава Петровича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/65

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0032га за адресою вул. Над Ставом гр.Сачик О.М.

Розглянувши звернення гр.Сачик Оксани Михайлівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Сачик Оксані Михайлівні (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0032га з передачею її у власність для будівництва індивідуального гаража за адресою вул. Над Ставом.

2.Зобов’язати гр.Сачик Оксану Михайлівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/66

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0966га за адресою площа Героїв Євромайдану КП «Масив»

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 17.03.2014р. №6/45/79

Розглянувши звернення комунального підприємства Тернопільської міської ради «Масив», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити комунальному підприємству Тернопільської міської ради «Масив» (ід.код _________) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0966га під будівництво та обслуговування об’єктів комерційного призначення за адресою площа Героїв Євромайдану.

2.Надати комунальному підприємству Тернопільської міської ради «Масив» (ід.код _________) в оренду терміном на п’ять років земельну ділянку (кад.номер 6110100000:12:006:0046) площею 0,0966га під будівництво та обслуговування об’єктів комерційного призначення за адресою площа Героїв Євромайдану, з можливістю передачі даної земельної ділянки в суборенду.

3.Віднести земельну ділянку, вказану в п.2, до земель житлової та громадської забудови.

4.Зобов’язати комунальне підприємство Тернопільської міської ради «Масив» в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/67

В.Л.Кібляр

Про поновлення договору оренди землі площею 0,2936га ФО-П Дяченко В.А. за адресою вул. Збаразька,33

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Дяченка Василя Аркадійовича, керуючись ст.12, 122, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Поновити фізичній особі-підприємцю Дяченку Василю Аркадійовичу (ід.номер_________) договір оренди землі площею 0,2936га (кад.номер 6110100000030080018) з моменту його закінчення терміном на п’ять років для обслуговування викупленого будинку виробничника з магазином та фінського складу за адресою вул. Збаразька, 33.

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Дяченка Василя Аркадійовича в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки, відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/68

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,039951га за адресою вул. Київська,7б гр.Майку О.В.

Розглянувши клопотання гр.Майка Олега Володимировича, керуючись ст.12,120,123,124,141 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл гр.Майку Олегу Володимировичу (ід.номер_________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,039951га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування нежитлового приміщення магазину за адресою вул. Київська,7б.

 

6/39/69

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0300га за адресою вул. __________ гр.Брик Л.В.

Розглянувши звернення гр.Брик Лідії Володимирівни, керуючись ст.12, 40, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Брик Лідії Володимирівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0300га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

2.Надати гр.Брик Лідії Володимирівні (ід.номер_________) в оренду терміном на п’ять років земельну ділянку (кад.номер 6110100000:07:001:0126) площею 0,0300га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. _________

3.Зобов’язати гр.Брик Лідію Володимирівну в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/70

В.Л.Кібляр

Про скасування рішення міської ради від 31.10.2013р. №6/38/98

Керуючись ст. 12, 123 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Рішення міської ради від 31.10.2013р. №6/38/98 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,5782га за адресою вул. Київська, 5б гр. Гевку Б. С.» - скасувати.

 

6/39/71

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5782га за адресою вул. ______________ гр. Гевку Б. С.

Розглянувши звернення гр.Гевка Богдана Степановича, керуючись ст. 12, 123 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Гевку Богдану Степановичу (ід.код_________95) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5782га для обслуговування нежитлового виробничого приміщення з подальшою його реконструкцією під житловий будинок за адресою вул. _________.

2.Надати гр.Гевку Богдану Степановичу (ід.код_________95) в оренду терміном на п’ять років земельну ділянку (кад.номер 6110100000:05:002:0082) з правом передачі її в суборенду площею 0,5782га для обслуговування нежитлового виробничого приміщення з подальшою його реконструкцією під житловий будинок за адресою вул. _________.

3.Віднести земельну ділянку, вказану в п. 2, до земель житлової та громадської забудови.

4.Зобов’язати гр.Гевка Богдана Степановича в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/72

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0594га за адресою вул. _________ громадянам Якімову Ф.П., Старостенко О.І., Якимчук Н.І.

Розглянувши звернення громадян Якімова Федора Павловича, Старостенко Ольги Іванівни, Якимчук Надії Іванівни, керуючись ст.12,40,79-1,89,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Пункт 5 додатку до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.07.1999р. №699 „Про передачу у приватну власність земельних ділянок громадянам міста” – вважати таким, що втратив чинність.

2.Пункт 3 додатку до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.1999р. №867 „Про передачу у приватну власність земельних ділянок громадянам міста” – вважати таким, що втратив чинність.

3.Затвердити громадянам Якімову Федору Павловичу, Старостенко Ользі Іванівні, Якимчук Надії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0594га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ___________.

4.Передати громадянам Якімову Федору Павловичу (ід.номер_________), Старостенко Ользі Іванівні (ід.номер_________), Якимчук Надії Іванівні (ід.номер_________) у спільну сумісну власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:13:001:0115) площею 0,0594га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. __________.

5.Зобов’язати громадян Якімова Федора Павловича, Старостенко Ольгу Іванівну, Якимчук Надію Іванівну:

5.1.Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

5.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

5.3.Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

5.4.Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїзджої частини доріг і проїздів.

5.5.Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/73

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0603га за адресою вул. _____________ гр.Китчаку С.В.

Розглянувши звернення гр.Китчака Сергія Володимировича, керуючись ст.12,40,79-1,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Китчаку Сергію Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0603га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ________.

2.Передати гр.Китчаку Сергію Володимировичу (ід.номер_________) у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:09:006:0106) площею 0,0603га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. __________.

3.Зобов’язати гр.Китчака Сергія Володимировича:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїжджої частини доріг і проїздів.

3.5. Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/74

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0316га за адресою вул. _____________ гр.Кондратьєвій Н.І.

Розглянувши звернення гр.Кондратьєвої Наталії Іванівни, керуючись ст.12, 40, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Кондратьєвій Наталії Іванівні (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на п’ять років площею до 0,0316га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. І___________.

2.Зобов’язати гр.Кондратьєву Наталію Іванівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/75

В.Л.Кібляр

Про поновлення договору оренди землі площею 0,1156га ТОВ «Спецмонтажбуд-1» за адресою вул. Глиняна, 27

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмонтажбуд-1», керуючись ст.12, 122, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Спецмонтажбуд-1» (ід.код_________) договір оренди землі площею 0,1156га (кад.номер 6110100000080020071) з моменту його закінчення терміном на п’ять років для обслуговування адміністративної будівлі по торгівлі продуктами харчування за адресою вул. Глиняна, 27.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Спецмонтажбуд-1»в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/76

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0598га за адресою вул. __________ гр.Малиміну Б.М.

Розглянувши звернення гр.Малиміна Богдана Михайловича, керуючись ст.12, 40, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Пункт 153 додатку до рішення міської ради від 05.02.2013р. №5/32/62 „Про продовження діючих договорів оренди земельних ділянок” – вважати таким, що втратив чинність.

2.Дати дозвіл гр.Малиміну Богдану Михайловичу (ід.номер_________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0598га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування житлового будинку за адресою вул. _______________.

3.Зобов’язати гр.Малиміна Богдана Михайловича в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.2 даного рішення.

 

6/39/77

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0226га за адресою вул. Крушельницької, 57 гр.Олійнику А. П., Веселовському С. Я., Шацькій Г. В., Вацик Г. Б.

Розглянувши звернення гр. Олійника Андрія Петровича, Веселовського Сергія Ярославовича, Шацької Галини Володимирівни, Вацик Галини Богданівни, керуючись ст. 12, 120, 123, 124, 141 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр. Олійнику Андрію Петровичу (ід.номер_________), Веселовському Сергію Ярославовичу (ід.номер_________), Шацькій Галині Володимирівні (ід.номер_________), Вацик Галині Богданівні (ід.номер_________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0226га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування нежитлових офісних приміщень за адресою вул. Крушельницької, 57.

2.Зобов’язати гр. Олійника Андрія Петровича, Веселовського Сергія Ярославовича, Шацької Галини Володимирівни, Вацик Галини Богданівни в шестимісячний термін подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення, на розгляд міської ради.

 

6/39/78

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0649га за адресою вул. __________ гр.Гудяку Р.І. та передачі земельної ділянки у власність

Розглянувши звернення гр.Гудяка Романа Івановича, керуючись ст.12,40,79-1, 107,116,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Гудяку Роману Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0649га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. _____________.

2.Передати гр.Гудяку Роману Івановичу (ід.номер_________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000110050074) площею 0,0649га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ________________.

3.Зобов’язати гр.Гудяка Романа Івановича:

3.1.Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3.Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/79

В.Л.Кібляр

Про надання в оренду земельної ділянки площею 0,17га за адресою вул. 15 Квітня,1г ТОВ «Дністер-плюс»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Дністер-плюс», керуючись ст.12,120,123 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю «Дністер-плюс» (ід.код_________) технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку (кад.номер 61101000000600200042) площею 0,17га для обслуговування будівлі тунельного автомиючого комплексу для легкових автомобілів за адресою вул. 15 Квітня,1г.

2.Вилучити з користування приватного підприємства «ІнТерСат» (ід.код_________) земельну ділянку площею 0,17га за адресою вул. 15 Квітня, враховуючи письмову згоду землекористувача;

2.1.Договір оренди земельної ділянки між Тернопільською міською радою та приватним підприємством «ІнТерСат», зареєстрований в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі від 14.04.2009 року за №040966100157 - вважати розірваним за взаємною згодою сторін.

3.Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Дністер-плюс» (ід.код_________) в оренду терміном на п’ять років земельну ділянку площею 0,17га для обслуговування будівлі тунельного автомиючого комплексу для легкових автомобілів за адресою вул. 15 Квітня,1г.

4.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Дністер-плюс» в двомісячний термін провести державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.

 

6/39/80

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею до 0,0071га за адресою вул. _____________ співвласникам Андрієвській Г.П.,Яцюк Г.С.

Розглянувши звернення співвласників Андрієвської Ганни Профирівни, Яцюк Галини Степанівни, керуючись ст.12, 40, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл співвласникам Андрієвській Ганні Профирівні (ід.номер_________), Яцюк Галині Степанівні (ід.номер_________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею до 0,0071га з наданням її в оренду терміном на п’ять років для будівництва та обслуговування житлового будинку за адресою вул. ___________.

2.Зобов’язати співвласників Андрієвську Ганну Профирівну, Яцюк Галину Степанівну в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/81

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0015га фізичній особі-підприємцю Возьному А.В. за адресою вул. Клима Савури,3а

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Возьного Андрія Васильовича, керуючись ст.12,122,123,124, Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Возьному Андрію Васильовичу (ід.номер_________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0015га в оренду терміном на два роки для обслуговування торгового павільйону за адресою вул. Клима Савури,3а.

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Возьного Андрія Васильовича в шестимісячний термін подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення, на розгляд міської ради.

 

6/39/82

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00125га ФО-П Зарубняк Г.І. за адресою бульв.Т.Шевченка

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Зарубняк Галини Іванівни, керуючись ст. 12,120,123,124 Земельного кодексу України, Законам України «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити фізичній особі-підприємцю Зарубняк Галині Іванівні (ід.номер_________) технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,00125га для обслуговування подарованого торгового кіоску за адресою бульв.Т.Шевченка.

2.Рішення міської ради від 15.02.2013р. №6/29/52 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,00125га за адресою бульв.Т.Шевченка ФО-П Зарубняку Л.В.» - вважати таким, що втратило чинність.

3.Надати в оренду терміном на два роки фізичній особі-підприємцю Зарубняк Галині Іванівні (ід.номер_________) земельну ділянку (кад.номер 6110100000:02:023:0054) площею 0,00125га для обслуговування подарованого торгового кіоску за адресою бульв.Т.Шевченка.

3.1. Віднести земельну ділянку, вказану в п. 3, до земель житлової та громадської забудови.

4.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Зарубняк Галину Іванівну в двомісячний термін зареєструвати право оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/83

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул. __________ громадянам Михалович Л.Д., Михаловичу А.Р., Тирпак Б.В., Ткачук Л.В.

Розглянувши звернення громадян Михалович Людмили Дмитрівни, Михаловича Андрія Романовича, Тирпак Богдани Вячеславівни, Ткачук Любові Вячеславівни, керуючись ст.12, 40, 89, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл громадянам Михалович Людмилі Дмитрівні (ід.номер_________), Михаловичу Андрію Романовичу (ід.номер_________), Тирпак Богдані Вячеславівні (ід.номер_________), Ткачук Любові Вячеславівни (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність площею до 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. __________.

2.Зобов’язати громадян Михалович Людмилу Дмитрівну, Михаловича Андрія Романовича, Тирпак Богдану Вячеславівну, Ткачук Любов Вячеславівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/84

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0178га за адресою вул. ______________ гр.Біді Б.П.

Розглянувши звернення гр.Біди Бориса Петровича, керуючись ст.12, 40, 118, 121, 141 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Припинити право користування гр.Біди Петра Івановича (ід.номер_________) земельною ділянкою площею 0,0178га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. А.Манастирського,36, у зв’язку із смертю землекористувача.

2.Державний акт на право постійного користування землею, зареєстрований в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №93 від 12.05.2000 року – вважати таким, що втратив чинність.

3.Дати дозвіл гр.Біді Борису Петровичу (ід.номер_________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0178га у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. _____________.

4.Зобов’язати гр.Біду Бориса Петровича в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянкив натурі (на місцевості), зазначеної в п.3 даного рішення.

 

6/39/85

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0312га за адресою вул. _________ гр.Міньку В.М. та передачі земельної ділянки у власність

Розглянувши звернення гр.Мінька Віктора Мирославовича, керуючись ст.12,40,79-1, 107,116,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Пункт 6 додатку до рішення міської ради від 10.11.2005р. №4/17/35 «Про передачу у спільну приватну власність та надання в оренду земельних ділянок громадянам» - вважати таким, що втратив чинність.

2.Затвердити гр.Міньку Віктору Мирославовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0312га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ___________.

3.Передати гр.Міньку Віктору Мирославовичу (ід.номер_________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:13:008:0166) площею 0,0312га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ________.

4.Зобов’язати гр.Мінька Віктора Мирославовича:

4.1 Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

4.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

4.3.Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/86

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0131га за адресою просп.С.Бандери ПМП «Схід»

Розглянувши клопотання ПМП «Схід», керуючись ст.12,122,123,124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про землеустрій», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл приватному малому підприємству «Схід» (ід.код_________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0131га в оренду терміном на три роки, для обслуговування зупинки громадського транспорту за адресою просп.С.Бандери.

2.Зобов’язати приватне мале підприємство «Схід» в шестимісячний термін подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення, на розгляд міської ради.

 

6/39/87

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га за адресою вул. _________ гр.Сампарі О.Я.

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 17.03.2014р. №6/45/51

Розглянувши звернення гр.Сампари Олега Ярославовича, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Пункт 33 додатку до рішення міської ради від 22.12.2009р. №5/31/59 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки в м. Тернополі» - вважати таким, що втратив чинність».

2.Дати дозвіл гр.Сампарі Олегу Ярославовичу (ід.номер _________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,10га, з передачею її у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. _________.

3.Зобов’язати гр.Сампару Олега Ярославовича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.2 даного рішення.

 

6/39/88

В.Л.Кібляр

Про поновлення договору оренди землі площею 0,0366га за адресою вул. _________ гр.Шпліхель А.І.

Розглянувши звернення гр.Шпліхель Анастасії Ігнатівни, керуючись ст.12, 40, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Поновити гр.Шпліхель Анастасії Ігнатівні (ід.номер_________) договір оренди землі площею 0,0366га (кад.номер 6110100000:01:013:0005) з моменту його закінчення терміном на п’ять років для обслуговування житлового будинку за адресою вул. __________.

2.Зобов’язати гр.Шпліхель Анастасію Ігнатівну в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/89

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0119га, наданої для обслуговування приміщення ветеринарної клініки для малих домашніх тварин за адресою вул. Полковника УПА Омельяна Польового,2в фізичній особі-підприємцю Яцишину Г.П.

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Яцишина Григорія Петровича, керуючись ст.12,120,128 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (кад.номер 6110100000070100041) площею 0,0119га, наданої для обслуговування приміщення ветеринарної клініки для малих домашніх тварин за адресою вул. Полковника УПА Омельяна Польового,2в фізичній особі-підприємцю Яцишину Григорію Петровичу (ід.номер_________).

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Яцишина Григорія Петровича привести у відповідність адресний номер об’єкту нерухомого майна з адресним номером земельної ділянки за адресою вул. Полковника УПА Омельяна Польового,2в.

 

6/39/90

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0620га за адресою вул. ________ гр.Петрів В.В.

Розглянувши звернення гр.Петрів Валентини Валентинівни, керуючись ст.12,40,79-1,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісії міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Петрів Валентині Валентинівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0620га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ___________.

2.Передати гр.Петрів Валентині Валентинівні (ід.номер_________) у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000070080105) площею 0,0620га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ____________.

3.Зобов’язати гр.Петрів Валентину Валентинівну:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїзджої частини доріг і проїздів.

3.5. Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/91

В.Л.Кібляр

Про припинення права користування земельною ділянкою за адресою вул. Митрополита Шептицького КП фірмі «Тернопільбудінвестзамовник» Тернопільської міської ради

Розглянувши звернення комунального підприємства фірми «Тернопільбудінвестзамовник» Тернопільської міської ради, керуючись ст. 12, 141, 142 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Припинити право користування комунальному підприємству фірмі «Тернопільбудінвестзамовник» Тернопільської міської ради (ід.код_________) земельною ділянкою площею 0,0760га за адресою вул. Митрополита Шептицького, враховуючи письмову згоду землекористувача.

2.Державний акт на право постійного користування зареєстрований 04.07.2011р. за №611010003000012 - вважати таким, що втратив чинність.

 

6/39/92

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0137га за адресою вул. ________ гр.Угриняк Н.Ф.

Розглянувши звернення гр.Угриняк Неллі Федорівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0137га для обслуговування житлового будинку за адресою вул. __________ гр.Угриняк Неллі Федорівні.

2.Вилучити з користування обслуговуючого кооперативу „Товариство індивідуальних забудівників „Цукровар” (ід.код_________) земельну ділянку площею 0,0137га за адресою вул. Микулинецька,115/46, враховуючи письмову згоду землекористувача.

3.Передати гр.Угриняк Неллі Федорівні (ід.номер_________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000:10:003:0033) площею 0,0137га для обслуговування житлового будинку за адресою вул. __________.

4.Зобов’язати гр.Угриняк Неллі Федорівну:

4.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

4.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

4.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

4.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїзджої частини доріг і проїздів.

4.5. Погоджувати з управлінням містобудування, архітектури та кадастру можливість нового будівництва чи реконструкції житлового будинку.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/93

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2104га для обслуговування нежитлової будівлі за адресою вул. Стрімка,6 управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради

Розглянувши звернення управління освіти і науки Тернопільської міської ради, керуючись ст.12,92,120,123 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради (ід.код_________) на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,2104га для обслуговування нежитлової будівлі за адресою вул. Стрімка,6 з правом надання земельної ділянки в постійне користування.

 

6/39/94

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,7130га для обслуговування нежитлової будівлі за адресою вул. С.Будного,26а Тернопільському навчально-виховному комплексу №35 Тернопільської міської ради Тернопільської області

Розглянувши звернення Тернопільського навчально-виховного комплексу №35 Тернопільської міської ради Тернопільської області,керуючись ст.12,92,120,123 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл Тернопільському навчально-виховному комплексу №35 Тернопільської міської ради Тернопільської області (ід.код_________) на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,7130га для обслуговування нежитлової будівлі за адресою вул. С.Будного,26а з правом надання земельної ділянки в постійне користування.

 

6/39/95

В.Л.Кібляр

Про продаж земельної ділянки площею 0,0071га несільськогосподарського призначення , наданої для обслуговування будівлі перукарського салону за адресою вул. Київська,16а фізичній особі-підприємцю Буртняку В.М.

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Буртняка Валерія Михайловича, керуючись ст.12, 120, 128 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації , продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Продати у власність фізичній особі-підприємцю Буртняку Валерію Михайловичу (ід.номер_________) земельну ділянку (кад. номер 6110100000050030031) площею 0,0071га, надану для обслуговування будівлі перукарського салону за адресою вул. Київська,16а, на затверджених в пунктах 2,3 цього рішення умовах договору купівлі-продажу.

2.Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначену в пункті 1 даного рішення, в розмірі 26 356,00грн. (Двадцять шість тисяч триста п’ятдесят шість гривень 00 коп.)

3.Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 рішення (додається).

4.Договір оренди земельної ділянки між Тернопільською міською радою та фізичною особою-підприємцем Буртняком Валерієм Михайловичем, зареєстрований в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі від 10.10.2013 року за № НВ-6100610032013–вважати розірваним за взаємною згодою сторін після проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

4.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Буртняка Валерія Михайловича в двомісячний термін провести державну реєстрацію права власності на земельну ділянку.

 

6/39/96

В.Л.Кібляр

Про поновлення договору оренди землі площею 0,7940га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями за адресою вул. Вербицького,8 ОСББ «Співоче поле»

Розглянувши звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Співоче поле» про поновлення договору оренди земельної ділянки, керуючись ст.12,123 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Поновити об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Співоче поле» (ід.код_________) договір оренди землі (кад.номер 6110100000060020049) площею 0,7940га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями за адресою вул. Вербицького,8.

2.Зобов’язати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Співоче поле» в двомісячний термін провести державну реєстрацію права на земельну ділянку.

 

6/39/97

В.Л.Кібляр

Про поновлення договору оренди землі площею 0,4694га ТОВ «Добродій» ЛТД за адресою вул. Ломоносова, 60

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Добродій» ЛТД, керуючись ст.12, 122, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Добродій» ЛТД (ід.номер) договір оренди землі площею 0,4694га (кад.номер 6110100000070090058) з моменту його закінчення терміном на п’ять років для обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими стоянками для автомобілів, офісними приміщеннями, магазинами та стоматологічним кабінетом за адресою вул. Ломоносова, 60.

2.Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Добродій» ЛТД в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/98

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0887га за адресою вул. __________ гр.Флисак О.І.

Розглянувши звернення гр.Флисак Олесі Ігорівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Флисак Олесі Ігорівні (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею до 0,0887га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул. __________.

2.Зобов’язати гр.Флисак Олесю Ігорівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/99

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0631га за адресою вул. __________громадянам Шинке М.О., Дубас Н.І., Соколовському В.І.

Розглянувши звернення громадян Шинке Марії Олександрівни, Дубас Надії Іванівни, Соколовського Володимира Івановича, керуючись ст.12, 40, 89, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл громадянам Шинке Марії Олександрівні (ід.номер_________), Дубас Надії Іванівні (ід.номер_________), Соколовському Володимиру Івановичу (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0631га, з передачею її у спільну сумісну власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. __________.

2.Зобов’язати громадян Шинке Марію Олександрівну, Дубас Надію Іванівну, Соколовського Володимира Івановича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/100

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1170га за адресою вул. Хліборобна,22 громадянам Михалович Л.Д., Михаловичу А.Р., Ткачук Л.В., Тирпак Б.В.

Розглянувши звернення громадян Михалович Людмили Дмитрівни, Михаловича Андрія Романовича, Ткачук Любові Вячеславівни, Тирпак Богдани Вячеславівни, керуючись ст.12, 33, 89, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл громадянам Михалович Людмилі Дмитрівні (ід.номер_________), Михаловичу Андрію Романовичу (ід.номер_________), Ткачук Любові Вячеславівні (ід.номер_________), Тирпак Богдані Вячеславівні (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1170га з передачею її у спільну сумісну власність для ведення особистого селянського господарства за адресою вул. Хліборобна,22.

2.Зобов'язати громадян Михалович Людмилу Дмитрівну, Михаловича Андрія Романовича, Ткачук Любов Вячеславівну, Тирпак Богдану Вячеславівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/101

В.Л.Кібляр

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0269га за адресою вул. Тернопільська,13 гр.Болюх Н.В. та передачі земельної ділянки у власність

Розглянувши звернення гр.Болюх Наталії Василівни, керуючись ст.12,33,79-1, 107,116,118,121,125,126 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Болюх Наталії Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0269га для ведення особистого селянського господарства за адресою вул. Тернопільська,13.

2.Передати гр.Болюх Наталії Василівні (ід.номер_________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000010070104) площею 0,0269га для ведення особистого селянського господарства за адресою вул. Тернопільська,13.

3.Зобов’язати гр.Болюх Наталію Василівну:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2.Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3.Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/102

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0200га за адресою вул. Проектна гр.Грушці М.М.

Розглянувши звернення гр.Грушки Марії Михайлівни, керуючись ст.12, 33, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Грушці Марії Михайлівні (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею до 0,0200га для ведення особистого селянського господарства за адресою вул. Проектна.

2.Зобов’язати гр.Грушку Марію Михайлівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/103

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0400га за адресою вул. Зелена гр.Білику І.О.

Розглянувши звернення гр.Білика Ігоря Орестовича, керуючись ст.12, 35, 118, 121 Земельного кодексу України, Законами України «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0400га для ведення садівництва за адресою вул. Зелена гр.Білику Ігорю Орестовичу.

2.Передати гр.Білику Ігорю Орестовичу (ід.номер_________) безоплатно у власність земельну ділянку (кад.номер 6110100000070030173) площею 0,0400га для ведення садівництва за адресою вул. Зелена.

3.обов’язати гр.Білика Ігоря Орестовича:

3.1. Здійснити державну реєстрацію права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

3.2. Дотримуватись правил експлуатації інженерних комунікацій, забезпечувати доступ до мереж при проведенні ремонтних робіт, не чинити перешкод в прокладанні нових комунікацій.

3.3. Використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням, суворо дотримуватись вимог Земельного кодексу України, сервітутів та обмежень, зазначених у земельно-кадастровій документації.

3.4. Проводити роботи по прибиранню і благоустрою наданої території та території від зовнішніх меж земельних ділянок до середини проїзджої частини доріг і проїздів.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/104

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0555га за адресою вул. Білогірська,33 гр.Ходосевич Л.В.

Розглянувши звернення гр.Ходосевич Лідії Володимирівни, керуючись ст.12, 36, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновок постійної комісій міської ради з питань природокористування, приватизації продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Ходосевич Лідії Володимирівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0555га для ведення городництва за адресою вул. Білогірська,33.

2.Надати гр.Ходосевич Лідії Володимирівні (ід.номер_________) в оренду терміном на п’ять років земельну ділянку (кад.номер 6110100000120180152) площею 0,0555га для ведення городництва за адресою вул. Білогірська,33.

3.Зобов’язати гр.Ходосевич Лідію Володимирівну в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/105

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0019га за адресою вул. М.Паращука гр.Омеляну Я.М.

Розглянувши звернення гр.Омеляна Ярослава Максимовича, керуючись ст.12, 40, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Омеляну Ярославу Максимовичу (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0019га з наданням її в оренду терміном на п’ять років для обслуговування гаража за адресою вул. М.Паращука.

2.Зобов’язати гр.Омеляна Ярослава Максимовича в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/106

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,5553га для обслуговування гуртожитку за адресою вул. Лук’яновича,___ об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку „Лук’яновича,___”

До рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 28.10.2014р. №6/52/113

Розглянувши звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку „Лук’яновича,___”, керуючись ст.12,123 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Дати дозвіл „Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку „Лук’яновича,___” (ід.код ______) на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,5553га для обслуговування гуртожитку за адресою вул. Лук’яновича,___ з правом безоплатної передачі земельної ділянки у власність.

 

6/39/107

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0300га за адресою вул. Київська, 10б ФО-П Шевчуку В. М.

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Шевчука Віктора Миколайовича, керуючись ст.12, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Шевчуку Віктору Миколайовичу (ід.номер_________) на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду терміном на п’ять років площею 0,0300га для обслуговування зупинки громадського транспорту з будівлею торгового закладу за адресою вул. Київська, 10б.

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Шевчука Віктора Миколайовича в шестимісячний термін подати на затвердження технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/108

В.Л.Кібляр

Про поновлення договору оренди землі площею 0,0027га приватному підприємству фірмі «Сервіс ВСВ»за адресою вул. Лесі Українки

Розглянувши звернення приватного підприємства фірмі «Сервіс ВСВ», керуючись ст.12, 122, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Поновити приватному підприємству фірмі «Сервіс ВСВ» (ід.код_________) договір оренди землі площею 0,0027га (кад.номер 6110100000080150008) з моменту його закінчення терміном на три роки для обслуговування торгового павільйону за адресою вул. Лесі Українки.

2.Зобов’язати приватне підприємство фірмі «Сервіс ВСВ» в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/109

В.Л.Кібляр

Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 22.03.2013р № 6/30/95 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.6050 га за адресою вул. С.Будного комунальному підприємству Тернопільської міської ради «Масив»

Розглянувши клопотання Головного управління Держземагенства у Тернопільській області від 10.06.2013р. № 03-23/799, керуючись ст..12, 92, 126 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА

1.Внести зміни та доповнення до пункту 3 рішення міської ради від 22.03.2013р № 6/30/95 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.6050 га за адресою вул. С.Будного комунальному підприємству Тернопільської міської ради «Масив» та викласти його в наступній редакції:

«Після оформлення права користування земельною ділянкою, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», віднести земельну ділянку, вказану в п.2 рішення, до земель житлової та громадської забудови».

2.Пункт 4 рішення міської ради від 22.03.2013р № 6/30/95 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0.6050 га за адресою вул. С.Будного комунальному підприємству Тернопільської міської ради «Масив»-вважати таким, що втратив чинність.

 

6/39/110

В.Л.Кібляр

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 30.03.2012р. №6/20/95 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та реконструкції існуючих зупинок громадського транспорту з об’єктами торгово-побутового призначення»

Розглянувши звернення відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законом України «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Доповнити додаток до рішення міської ради від 30.03.2012р. №6/20/95 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та реконструкції існуючих зупинок громадського транспорту з об’єктами торгово-побутового призначення», згідно з додатком (додається).

 

6/39/111

В.Л.Кібляр

Про поновлення договору оренди землі площею 0,0040га ФО-П Жаловській Г.М. за адресою вул. Лесі Українки

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Жаловської Ганни Михайлівни, керуючись ст.12, 122, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Поновити фізичній особі-підприємцю Жаловській Ганні Михайлівні (ід.номер_________) договір оренди землі площею 0,0040га (кад.номер 6110100000080140003) з моменту його закінчення терміном на два роки для обслуговування торгового павільйону за адресою вул. Л.Українки.

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Жаловську Ганну Михайлівну в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/112

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0700га за адресою вул. Енергетична,27 гр.Брик Л.В.

Розглянувши звернення гр.Брик Лідії Володимирівни, керуючись ст.12, 36, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновок постійної комісій міської ради з питань природокористування, приватизації продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Брик Лідії Володимирівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0700га для ведення городництва за адресою вул. Енергетична,27.

2.Надати гр.Брик Лідії Володимирівні (ід.номер_________) в оренду терміном на п»ять років земельну ділянку (кад.номер 6110100000:07:001:0127) площею 0,0700га для ведення городництва за адресою вул. Енергетична,27.

3.Зобов’язати гр.Брик Лідію Володимирівну в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/113

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту площею до 0,0021га за адресою вул. М.Вербицького,2 гр.Рибаку А.Л.

Розглянувши звернення гр.Рибака Андрія Любомировича, керуючись ст.12, 98, 99 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Рибаку Андрію Любомировичу (ід.номер_________) на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площею до 0,0021га терміном на два роки для проходу та проїзду за адресою вул. М.Вербицького,2.

2.Встановити плату за встановлення земельного сервітуту, зазначеного в п.1 даного рішення, в розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі.

 

6/39/114

В.Л.Кібляр

Про внесення змін в рішення від 05.02.2013 р. №6/29/87 „Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,15га на р.Серет в районі дамби Тернопільського ставу ПМП «Люкс»

Розглянувши звернення приватного малого підприємства «Люкс», керуючись ст.12,61,123,134 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в рішення міської ради від 05.02.2013 р.№6/29/87 „Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,15га на р.Серет в районі дамби Тернопільського ставу ПМП «Люкс» та замість слів „мінігідроелектростанції на р.Серет” читати „музею-садиби розвитку гідроенергетики з мінігідроелектростанцією” та доповнити словами «за рахунок земель рекреаційного призначення».

 

6/39/115

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,1га за адресою вул. ___________ гр.Золотому В.Є.

Розглянувши звернення гр.Золотого Володимира Євгеновича, керуючись ст.12, 20, 40, 123, 124 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Золотому Володимиру Євгеновичу (ід.номер_________) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,1га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. ________

2.Дозволити гр.Золотому Володимиру Євгеновичу (ід.номер_________) змінити цільове призначення частини земельної ділянки (кад.номер 6110100000010080069) площею 0,1га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою вул. __________.

3.Віднести земельну ділянку, вказану в п.2, до земель житлової та громадської забудови.

4.Зобов’язати гр.Золотого Володимира Євгеновича в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

 

6/39/116

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,924409га за адресою вул.Лозовецька, ___ гр.Гаврилюку В.Я.

До рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 12.06.2014р. №6/48/106, від 27.01.2015р. №6/55/98

Розглянувши звернення гр.Гаврилюка Володимира Якимовича, керуючись ст.12,123,124 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, з питань містобудування, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Гаврилюку Володимиру Якимовичу (ід.номер ___) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,924409га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування комплексу цеху безалкогольних напоїв за адресою вул.Лозовецька, ___, враховуючи нотаріальну згоду попереднього землекористувача.

2.Зобов’язати гр.Гаврилюка Володимира Якимовича в шестимісячний термін подати проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення, на розгляд міської ради.

 

6/39/117

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0685га за адресою просп.____________ гр.Корильчук Н.І.

Розглянувши звернення гр.Корильчук Неоніли Іванівни, керуючись ст.12, 40, 118, 121 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл гр.Корильчук Неонілі Іванівні (ід.номер_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею до 0,0685га для обслуговування житлового будинку за адресою просп.__________.

2.Зобов’язати гр.Корильчук Неонілу Іванівну в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/118

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою вул. Київська КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. Київська.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/119

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0005га за адресою вул. Живова КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0005га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. Живова.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/120

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою вул. Київська, 1 КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. Київська, 1.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/121

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою вул. Кн.Острозького КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. Кн.Острозького.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/122

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою вул. Львівська КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. Львівська.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/123

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою вул. Митрополита Шептицького КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. Митрополита Шептицького.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/124

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою вул. Руська КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. Руська.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/125

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0005га за адресою вул. Сагайдачного КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст. 12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0005га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. Сагайдачного.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/126

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою вул. Л.Українки КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. Л.Українки.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/127

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою вул. Симоненка КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. Симоненка.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/128

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою вул. Б.Хмельницького КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. Б.Хмельницького.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/129

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою вул. В’ячеслава Чорновола КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. В’ячеслава Чорновола.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/130

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою майдан Мистецтв КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою майдан Мистецтв.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/131

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0007га за адресою проспект Ст.Бандери КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0007га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою проспект Ст.Бандери.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/132

В.Л.Кібляр

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,0006га за адресою вул. В’ячеслава Чорновола КП «Тернопільелектротранс»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс», керуючись ст.12, 123, 124 Земельного Кодексу України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Дати дозвіл комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» (ід.код_________) на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на десять років площею до 0,0006га для розташування та обслуговування торгового кіоску за адресою вул. В’ячеслава Чорновола.

2.Зобов’язати комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» в шестимісячний термін подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п.1 даного рішення.

 

6/39/133

М.Ф.Лесів

Про внесення змін до рішення міської ради від 31.10.2013р. № 6/38/122 «Про надання дозволу щодо залучення коштів за договором фінансового лізингу»

Відповідно до ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.74 Бюджетного кодексу України, ст.806 Цивільного кодексу України, ст.292 Господарського кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань бюджету та фінансів, з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в п. 1 рішення міської ради від 31.10.2013р. № 6/38/122 «Про надання дозволу щодо залучення коштів за договором фінансового лізингу» та виключити слова «на базі світлодіодних пристроїв».

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету та фінансів, з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

6/39/134

М.Ф.Лесів

Про прийняття зовнішніх мереж водопостачання та госпфекальної каналізації житлового будинку за адресою проспект Степана Бандери, 62 до комунальної власності міста

Розглянувши звернення директора товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна група «С.К.Ф.», з метою забезпечення належного обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та госпфекальної каналізації 32-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою проспект Степана Бандери, 62, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Прийняти від товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна група «С.К.Ф.» до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя зовнішні мережі водопостачання та госпфекальної каналізації 32-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою проспект Степана Бандери, 62, балансовою вартістю:

- зовнішні мережі водопостачання – 84,7 тис грн. (вісімдесят чотири тисячі сімсот грн.);

- зовнішні мережі госпфекальної каналізації – 112,3 грн. (сто дванадцять тисяч триста грн.)

та передати їх у поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Тернопільводоканал».

2.Створити комісію по прийняттю-передачі мереж, вказаних в п.1 рішення, у складі, згідно з додатком (додається).

3.Комісії, вказаній у п. 2 рішення, здійснити прийняття-передачу у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

6/39/135

М.Ф.Лесів

Про прийняття зовнішніх мереж водопостачання та госпфекальної каналізації житлового будинку за адресою вул. Я.Головацького, 3а до комунальної власності міста

Розглянувши звернення голови обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Головацького-3а», з метою забезпечення належного обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та госпфекальної каналізації багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Я.Головацького, 3а, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Прийняти від обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Головацького-3а» до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя зовнішні мережі водопостачання та госпфекальної каналізації багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Я.Головацького, 3а, балансовою вартістю:

- зовнішні мережі водопостачання – 427 349 грн. (чотириста двадцять сім тисяч триста сорок дев’ять грн.);ш

- зовнішні мережі госпфекальної каналізації – 81 863 грн. (вісімдесят одна тисяча вісімсот шістдесят три грн.)

та передати їх у поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Тернопільводоканал».

2.Створити комісію по прийняттю-передачі мереж, вказаних в п.1 рішення, у складі, згідно з додатком (додається).

3.Комісії, вказаній у п. 2 рішення, здійснити прийняття-передачу у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

6/39/136

Р.Д.Левчук

Про передачу в безоплатне користування нейрохірургічного операційного мікроскопу комунальному закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня»

Керуючись Законами України “Про оренду державного та комунального майна”, «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня», висновки постійних комісій міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань соціальної політики,охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати в безоплатне користування комунальному закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» нейрохірургічний операційний мікроскоп, первісна (відновлювальна) вартість 271362 грн., знос 271362 грн., на термін до 31.12.2014р.

2.Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги укласти договір позички (безоплатного користування) з комунальним закладом Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» згідно чинного законодавства.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань соціальної політики,охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства.

 

6/39/137

Р.Д.Левчук

Про надання в безоплатне користування ТОВ "Соціальні аптеки" нежитлового приміщення Тернопільської комунальної міської лікарні №2

Розглянувши звернення ТОВ "Соціальні аптеки", керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань соціальної політики,охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати в безоплатне користування комунальному підприємству ТОВ "Соціальні аптеки" нежитлове приміщення Тернопільської комунальної міської лікарні №2 загальною площею 27,0 кв.м., в тому числі спільного користування 9,0 кв.м, для використання під соціальний аптечний пункт, в тому числі на умовах співпраці з іншими суб"єктами господарювання до 31.12.2014 р.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань соціальної політики,охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства.

 

6/39/138

І.Г.Мединський

Про надання в безоплатне користування майна комунального підприємства «Тернопільелектротранс»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення комунального підприємства «Тернопільелектротранс» та враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Надати в безоплатне користування дочірньому підприємству «Сервіс ТЕТ» комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Тернопільської міської ради» відкриту площадку за адресою: вул. Тролейбусна, 7, загальною площею 265,524 кв. м терміном на 24 місяці для облаштування спеціально обладнаного майданчика.

2.Комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» укласти договір, згідно п. 1 даного рішення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань контролю за використанням комунального майна.

 

6/39/139

І.Г.Мединський

Про внесення змін до рішення міської ради від 18.10.2007 р. №5/13/16 «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку міського електричного транспорту на 2007-2015 роки»

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про страховий фонд документації України», Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. №320 «Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Програми розвитку міського електричного транспорту на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.10.2007р. №5/13/16 «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку міського електричного транспорту на 2007-2015 роки», а саме: доповнити Додатком №2 , згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

6/39/140

М.М.Круть

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 05.01.2012р. №6/18/3 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Тернополі на 2012-2016 роки»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення страхового фонду документації спортивних споруд м. Тернополя, враховуючи доручення виконавчого комітету міської ради від 29.10.2013р. № 10/24, висновки постійної комісії міської ради з питань молодіжної політики, туризму, фізичної культури та спорту, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Доповнити Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Тернополі на 2012-2016 роки, затверджену рішенням міської ради від 05.01.2012р. №6/18/3, розділом 9, згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань молодіжної політики, туризму, фізичної культури та спорту.

 

6/39/141

О.П.Похиляк

Про внесення змін до рішення міської ради від 06 червня 2013 року № 6/34/11 «Про надання в безоплатне користування нежитлових приміщень комунальному закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа «Екстрім»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення начальника управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту та рішення постійної комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна та з питань освіти, науки, культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в п. 1 рішення міської ради від 06 червня 2013 року № 6/34/11 «Про надання в безоплатне користування нежитлових приміщень Комунальному закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа «Екстрім» та замість слів і цифр «площею 272,33 кв.м.» читати «площею 279,33 кв.м.».

2.Надати в безоплатне користування Комунальному закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа «Екстрім» нежитлове приміщення (підвал) за адресою: м.Тернопіль вул. Київська, 3б, загальною площею 141,8 кв.м, яке знаходиться на балансі комунального закладу «Станція юних техніків», під розміщення закладу.

3.Контроль за використанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань контролю за використанням комунального майна, з питань освіти, науки, культури.

 

6/39/142

О.В.Печіль

Про затвердження Положення про порядок обліку нерухомого майна на території міста Тернополя

З метою належного обліку об’єктів нерухомого майна, отримання інформації про їх кількісний та якісний стан, приналежність, технічний стан та його вартість, враховуючи розпорядження Кабінету міністрів України від 04.02.2013 № 47-р «Деякі питання належного функціонування системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада, ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про порядок обліку нерухомого майна на території міста Тернополя, згідно з додатком (додається)

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

 

6/39/143

Т.Г.Басюрська

Про внесення змін в рішення міської ради від 31.10.2013р. №6/38/121 «Про прийняття та передачу квартири»

Розглянувши звернення Управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільської області, ПП «Креатор-буд» та подані матеріали, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології і надзвичайних ситуацій, міська рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни в п.1 рішення Тернопільської міської ради від 31.10.2013 р. № 6/38/121 «Про прийняття та передачу квартири» та викласти його в наступній редакції: «1.Прийняти безоплатно на підставі інвестиційного договору №122 від 06.09.2012 року до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя двокімнатну квартиру №10 загальною площею 73,5кв.м., житловою площею 37,5кв.м. за адресою вул. М. Шашкевича,11».

 

6/39/144

В.Л.Кібляр

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,0503га за адресою вул. _____________ гр.Дубик В. В.

Розглянувши звернення гр.Дубик Валентини Василівни, керуючись ст.12, 20, 123 Земельного кодексу України, Законами України «Про державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити гр.Дубик Валентині Василівні (ід.номер_________) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення площею 0,0503га для будівництва та обслуговування житлового будинку за адресою вул. ________

2.Дозволити гр. Дубик Валентині Василівні (ід.номер_________) змінити цільове призначення земельної ділянки (кад.номер 6110100000070030170) площею 0,0503га для будівництва та обслуговування житлового будинку за адресою вул. ________.

3.Віднести земельну ділянку, вказану в п.2 даного рішення, до земель житлової і громадської забудови.

4.Зобов’язати гр. Дубик Валентину Василівну в двомісячний термін внести зміни у земельно-облікову документацію у встановленому законодавством порядку.

 

6/39/145

В.Л.Кібляр

Внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 17.03.2014р. №6/45/81

Про скасування рішення міської ради від 05.01.2013р. №6/18/15 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5080га для завершення та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими стоянками за адресою вул. С.Бандери, 81А ОСББ «Злагода-В»

Керуючись ст.12, 42, 123, 124, 125 Земельного кодексу України, Законом України „Про оренду землі”, враховуючи висновки постійних комісій з питань містобудування, з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, міська рада ВИРІШИЛА:

Рішення міської ради від 05.01.2013р. №6/18/15 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5080га для завершення та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими стоянками за адресою вул. С.Бандери, 81А ОСББ «Злагода-В» - скасувати.

 

6/39/146

С.В.Надал

Протокольні доручення

Міська рада ВИРІШИЛА:

1.Начальнику Тернопільського МВ УМВС в Тернопільській області Хілюку О.Б. інформувати на черговому засіданні сесії міської ради про хід розслідування кримінального провадження щодо неправомірних дій депутата міської ради Лукіна В.М.

2.Доручити раднику міського голови з питань енергозбереження об’єктів комунальної інфраструктури міста Копиту А.В., начальнику управління транспорту, комунікацій та зв’язку Мединському І.Г. та постійній комісії міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку, енергозабезпечення та енергозбереження надати пропозиції щодо шляхів енергозбереження підприємствами транспортної інфраструктури м. Тернополя.

3.Доручити раднику міського голови з питань енергозбереження об’єктів комунальної інфраструктури міста Копиту А.В. допрацювати «План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) м.Тернопіль» з метою включення пункту «Альтернативні види енергії» з врахуванням пропозицій депутата міської ради Дробатюка В.К.

 

miskrada_download    
Рішення сесії Тернопільської міської ради

Поіменне голосування депутатів Тернопільської міської ради шостого скликання під час 39 сесії 29.11.13 року