Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Інформація про КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Левицький Петро Ростиславович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

Юридична та поштова адреса

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 47

Адреси провадження діяльності

поліклініка по вул. Руській, 47

поліклініка по вул. Острозького, 6

денний стаціонар по вул. Шпитальна, 2

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Поліклінініка

пн.-пт. з 8:00 до 20:00 год.

Денний стаціонар (без обідньої перерви)

пн.-пт. з 8:00 до 16:00 год. (І-ша зміна)

пн.-пт. з 10:00 до 18:00 год. (ІІ-ша зміна)

сб. з 8:00 до 16:00 год.

Контактний номер телефону

тел./факс 0352-52-23-68 - приймальна

47-22-98 - реєстратура

Електронну пошту комунального підприємства

vkl.ternopil@gmail.com

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

http://tmldc.te.ua

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

Пошук за кодом ЄДРПОУ – 40242851

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Вартість медичних послуг, що надаються регулюється постановою Кабінету міністрів України “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” від 25.12.1996 року №1548. Оплата за медичні послуги здійснюється у відповідності з цінами, затвердженими у встановленому порядку рішенням Тернопільської міської ради

завантажити

цілі діяльності комунального підприємства

Підприємство створене з метою реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, що передбачає забезпечення в повному обсязі діагностичною і консультативною медичною допомогою населення міста, підвищення кваліфікації лікарів.

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

http://tmldc.te.ua/reports.html

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Статут чинний (Додаток 2 до рішення міської ради від 02.06.2017р. №7/15/7)

Статут затверджений рішенням сесії Тернопільської міської ради від 26.01.2016р. № 7/5/57

Рішення сесії ТМР від 24.02.2017р. № 7/14/40 «Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради та викладення його в новій редакції»

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

завантажити

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

-

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

-

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

-

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального унітарного підприємства

завантажити

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

Фактори ризику відсутні

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

https://prozorro.gov.ua/ ( пошук за кодом ЄДРПОУ 40242851)

інформацію про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

Зобов’язань, що виникають в результаті державно-приватного партнерства немає