Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Інформація про КП «Екоресурси»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне підприємство Тернопільської міської ради ЕКОРЕСУРСИ»

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Урбан Андрій Ярославович директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

м. Тернопіль, вул.Об’їзна,4А

м. Тернопіль, вул. Коперника 1, оф.202

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Пн.-Чт. з 8:00 до 17:15

Пт. з 8:00 до 16:00

Перерва з 13:00 до 14:00

Контактний номер телефону

 

Електронну пошту комунального підприємства

ecoresyrsu@ukr.net

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

http://ekoresursy.in.ua/

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

Доступно для перегляду

Перелік послуг, які надає КП

збір, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів полімерів)

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Підприємство не надає платних послуг

цілі діяльності комунального підприємства

Підприємство створене з метою:

- провадження господарської діяльності у сфері збирання, сортування,  транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини;

-   будівництва та експлуатації сортувально-сміттєперевантажувальної станції твердих побутових відходів;

-      залучення науково-технічного потенціалу до реалізації ефективних методів, та розробок з проблем оброблення відходів, та їх утилізації;

-      впровадження технологій та заходів із зниження шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище;

-      створення банку даних нових еколого-технічних розробок, та їх  впровадження;

-  задоволення міських, суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торгівельної та іншої господарської діяльності по виробництву та постачанню електроенергетики, в тому числі  з альтернативних джерел енергії, але не виключно енергії сонячного світла, а також її передача та розподілення в порядку, передбаченому законодавством України.

Річні плани закупівель

на 2019 рік

на 2020 рік

 

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

Фінансовий звіт:

2015 2016 2017 I 2018 II 2018 

2019

І півріччя 2020

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Доступно для завантаження

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Доступно для завантаження

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядова рада не створена

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Річні звіти підприємства

2015 2016 2017 

2019

І півріччя 2020

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Заробітна плата керівника визначається штатним розписом по підприємству згідно із заключним з Тернопільською міською радою контрактом і встановленим посадовим окладом у сумі 8250грн.

Крім того, керівникові можуть виплачуватись:

  • винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;

- винагорода за вислугу років ;

- винагорода за виконання особливо важких завдань.

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

 Істотними передбачуваними факторами ризику, що можуть вплинути на  результати діяльності комунального підприємства, є :

  1. несприятливі погодні умови, що впливають на можливість збору вторинної сировини;
  2. обмеження через карантинні заходи;
  3. ризик відсутності кадрів, враховуючи специфіку діяльності підприємства  ;
  4. зниження цін на вторинну сировину, що загрожує не покриттям витрат понесених для її збору .

Структура комунального підприємства

Доступно для завантаження

Кодекс етики працівників

Доступно для завантаження