Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про КНП «Міська комунальна лікарня №3»

 

Офіційна назва комунального підприємства

Комунальне некомерційне підприємство «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради

Прізвище, ім’я, по-батькові та посаду керівника комунального підприємства

Лазарчук Юрій Васильович, директор

Юридичну та фактичну адресу комунального підприємства

46027 м. Тернопіль, вул. Волинська, 40

Графік роботи (включаючи перерву тощо)

Поліклініка:

пн-пт з 8.00 год. до 19.00 год.

Стаціонар:

цілодобово

Контактний номер телефону

0352-55-09-06

Електронну пошту комунального підприємства

tmkl3@meta.ua

Лінк (посилання) на сайт комунального підприємства;

http://www.tmkl3.te.ua/

Лінк (посилання) на кабінет комунального підприємства порталу Є-data

https://spending.gov.ua/web/guest/login

Перелік послуг, які надає КП

надає медичні послуги населенню . Підприємство здійснює медичну та господарську некомерційнійну діяльність.

Перелік послуг

Інформацію про тарифи та порядок їх формування на послуги, які надаються підприємствами, товарами, які продаються та роботи, які виконуються

Доступно для завантаження

Доступно для завантаження

цілі діяльності комунального підприємства

Надання спеціалізованої і кваліфікованої медичної допомоги та медичних послуг населенню для досягнення соціальних та інших результатів за рахунок коштів:

- Національної служби здоров’я України;

- місцевого бюджету;

- територіальних громад (інших органів місцевого самоврядування) відповідно до укладених договорів;

- державної медичної субвенції;

- доходи, одержані від платних послуг та провадження господарської діяльності;

- благодійних Фондів;

- інші джерела, які не заборонені законодавчими актами України без отримання прибутку.

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

https://spending.gov.ua/web/guest/login,  «ФРЕДО - звіт» (звіти ДФС, ДСС, Єдине вікно)

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2020 рік

Фінансовий звіт за 2020 рік

 

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством

Підприємство не відноситься до великих, середніх підприємств та не несе суспільного інтересу

статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше

Доступно для завантаження

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

Доступно для завантаження

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним

Наглядова рада не створена

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного підприємства

Звіт за 2019 рік

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням

Доступно для завантаження

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

До одних з факторів, що можуть негативно вплинути на розвиток лікарні, відносяться зміни в провадженні медичної реформи на національному рівні. Існує ризик, що зміни в ході медичної реформи відбудуться невчасно або взагалі не відбудуться. Тобто лікарня опиниться в умовах невизначеності, та не зможе надавати послуги пацієнтам та розвиватися, оскільки не буде зрозумілого механізму функціонування.

Тенденція скорочення кількості населення, зменшує попит на послуги лікарні. Що стосується впровадження платних послуг, то, звертає увагу зниження платоспроможності населення.

Відсутність профільності лікарні не дозволяє підтримувати високі стандарти надаваних послуг та спричиняє недостатню кількість проведених операцій.

відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

https://spending.gov.ua/web/guest/login